ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τετάρτη 06 Ιουλίου 2022

Στοιχεία Προσλήψεων – Αποχωρήσεων Απριλίου 2012

XLS | PDF | Μηνιαία δημοσίευση στοιχείων για Προσλήψεις – Μεταφορές – Αποχωρήσεις του προσωπικού των υπηρεσιών της Δημόσιας Διοίκησης για το μήνα Απρίλιο 2012