ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Παρασκευή 20 Μαΐου 2022

Στοιχεία Προσλήψεων & Αποχωρήσεων Φεβρουαρίου 2012

XLS | PDF | Μηνιαία δημοσίευση στοιχείων για Προσλήψεις – Μεταφορές – Αποχωρήσεις του προσωπικού των υπηρεσιών της Δημόσιας Διοίκησης για το μήνα Φεβρουάριο 2012.