ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τρίτη 21 Μαΐου 2024

Στοιχεία προκήρυξης πλήρωσης θέσεων κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και YE που πρόκειται να πληρωθούν σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν. 4765/2021

PDF | Στοιχεία προκήρυξης πλήρωσης θέσεων κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και YE που πρόκειται να πληρωθούν σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν. 4765/2021