ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Κυριακή 23 Ιουνίου 2024

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού περιόδου Ιανουαρίου – Ιουλίου 2019

PDF | DOC | Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού (πρώην) Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης – Γενική Γραμματεία (Ε.Φ. 1005.201.0000000) περιόδου Ιανουαρίου – Ιουλίου 2019
PDF | DOC | Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού του φορέα «Γραφεία Υπουργού/Γενικού Γραμματέα (πρώην) Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης» (Ε.Φ. 1005.101.0000000) περιόδου Ιανουαρίου – Ιουλίου 2019
PDF | DOC | Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού του ειδικού φορέα “Αυτοτελή γραφεία του (πρώην) Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης” (Ε.Φ. 1005.501.0000000) περιόδου Ιανουαρίου – Ιουλίου 2019