ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Σάββατο 02 Μαρτίου 2024

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού περιόδου Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου   2019

PDF | DOC | Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης – Γενική Γραμματεία (Ε.Φ. 1005.201.0000000) περιόδου Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου  2019
PDF | DOC |Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού του φορέα «Γραφεία Υπουργού/Γενικού Γραμματέα Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης» (Ε.Φ. 1005.101.0000000) περιόδου Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2019
PDF | DOC | Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού του ειδικού φορέα “Αυτοτελή γραφεία του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης” (Ε.Φ. 1005.501.0000000)             περιόδου Ιανουαρίου –  Φεβρουαρίου 2019