ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Κυριακή 26 Ιουνίου 2022

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού περιόδου Ιανουαρίου –Απριλίου 2019

PDF | DOC | Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης – Γενική Γραμματεία (Ε.Φ. 1005.201.0000000) περιόδου Ιανουαρίου – Απριλίου  2019
PDF | DOC | Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού του φορέα «Γραφεία Υπουργού/Γενικού Γραμματέα Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης» (Ε.Φ.1005.101.0000000) περιόδου Ιανουαρίου – Απριλίου 2019
PDF | DOC | Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού του ειδικού φορέα “Αυτοτελή γραφεία του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης” (Ε.Φ. 1005.501.0000000)  περιόδου Ιανουαρίου – Απριλίου 2019