ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Πέμπτη 13 Ιουνίου 2024

ΣΤΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΜΕ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ ΤΗΣ ΠΑΥΣΗΣ ΔΥΟ ΚΟΙΝΟΤΑΡΧΕΣ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ κ. Γ. ΝΤΟΛΙΟΥ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

 

 

 

 

 

 

 

Αθήνα, 27-07-2010

         

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

 

Με απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, κ. Γ. Ντόλιου συγκροτήθηκε το Πειθαρχικό Συμβούλιο του άρθρου 147 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ΚΔΚ, Ν. 3463/ 2006, Α’ 114) προκειμένου να αποφασίσει  για την παύση για σοβαρούς λόγους δημοσίου συμφέροντος  του Προέδρου της Κοινότητας Καφηρέως κ. Γεωργίου Χουντάση και της Προέδρου της Κοινότητας Αντιπάρου, κας Βαρβάρας Φαρούπου- Μανέτα, αντίστοιχα.

 

Επισημαίνεται ότι το Πειθαρχικό Συμβούλιο, σύμφωνα με την προαναφερθείσα νομοθεσία, αποτελείται στην πλειοψηφία του από τακτικούς δικαστές που ορίστηκαν από τον Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Εφετείου Αθηνών.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ 

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ Π. ΝΤΟΛΙΟΥ

 

ΤΗΛ:  210-37 44 924

FAX: 210-37 44 401 

E-mail: press­­- yfes@ ypes.gr