ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Σάββατο 24 Φεβρουαρίου 2024

Στελέχωση της ΕΥΔ του ΕΠ Διοικητικής Μεταρρύθμισης

PDF| Πρόσκληση Στελέχωσης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013

Σας ενημερώνουμε για την έκδοση της με αριθ. πρωτ.: 678/07.03.2014 Πρόσκλησης του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, με Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ):ΒΙΚΣΧ-89Ρ.