ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δευτέρα 15 Απριλίου 2024

ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΠΡΟΚΟΠΗ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ κ. ΕΥΡΙΠΙΔΗ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Τετάρτη, 15 Οκτωβρίου 2008

ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΠΡΟΚΟΠΗ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ κ. ΕΥΡΙΠΙΔΗ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑ ΩΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ

«Η προώθηση και ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής συνιστούν κεντρικές επιδιώξεις μας, τόσο σ’ εθνικό όσο και σ’ ευρωπαϊκό αλλά και διεθνές επίπεδο. Η ευόδωση των στόχων αυτών, λόγω της παγκοσμιοποίησης, αλλά και της γενικότερης πολιτικής και οικονομικής ρευστότητας που επικρατεί, συνδέεται πλέον με πρόσθετες και πολύπλοκες παραμέτρους. Στο πλαίσιο αυτό, η μετανάστευση αναδεικνύεται σήμερα, εκ των πραγμάτων, ως ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα, ίσως το σημαντικότερο μαζί με την παγκόσμια οικονομική κρίση. Πρόκειται για ζήτημα, το οποίο «ακουμπά» τον ίδιο τον κοινωνικό ιστό και απαιτεί άμεσα ολοκληρωμένη και ορθολογική διαχείριση.
Όπως είναι γνωστό και η Ελλάδα, προεχόντως λόγω τόσο της ανάπτυξής της όσο και της γεωγραφικής της θέσης, γνώρισε τη διόγκωση του μεταναστευτικού φαινομένου που παρατηρήθηκε και στις υπόλοιπες χώρες – ενδεχομένως και σε μεγαλύτερο βαθμό – και μετατράπηκε σταδιακά από χώρα αποστολής σε χώρα υποδοχής μεταναστών. Προκειμένου να μπορέσουμε ν’ ανταποκριθούμε στη νέα αυτή, δυναμική πραγματικότητα έχουμε δρομολογήσει, τα τελευταία τέσσερα χρόνια, μία συντονισμένη και οργανωμένη προσπάθεια για τη διαμόρφωση σύγχρονης μεταναστευτικής πολιτικής, βασικοί άξονες της οποίας είναι ο σεβασμός των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, η διασφάλιση της νομιμότητας της παραμονής των μεταναστών, η εντατικοποίηση της ομαλής κοινωνικής τους ένταξης, η διατήρηση της συνοχής της κοινωνίας υποδοχής και, τελικά, η ανάδειξη της μετανάστευσης σε παράγοντα ειρήνης, ανάπτυξης και προόδου. Γιατί η ίδια, άλλωστε, η έννοια της μετανάστευσης ενέχει το στοιχείο της κινητικότητας και της αλλαγής. Ταυτοχρόνως, οι μετανάστες είναι πηγή ανανέωσης και σε πολιτισμικό επίπεδο. Είναι γεγονός ότι η αμφίδρομη μετάγγιση στοιχείων από τον μετανάστη στη χώρα που τον φιλοξενεί μπορεί να επιφέρει γόνιμη και δημιουργική όσμωση των πολιτισμών αυτών, υπό τον όρο, βέβαια, ότι η ανταλλαγή πολιτισμικών στοιχείων γίνεται κατά τρόπο που εγγυάται τον σεβασμό στην πολιτισμική ιδιαιτερότητα καθενός. Με τον τρόπο αυτόν γεφυρώνονται οι πολιτισμικές διαφορές και συνδέονται περισσότερο οι Λαοί.

Αναγκαία προϋπόθεση για να εκπληρωθούν οι ανωτέρω στόχοι, ιδίως δε η ομαλή ένταξη των μεταναστών στην Eλληνική κοινωνία, είναι η εξοικείωση με την γλώσσα μας, την ιστορία μας και τον πολιτισμό μας. Με τον τρόπο αυτόν θα μπορέσει ο μετανάστης να γνωρίσει την ελληνική πραγματικότητα, ν’ αποκτήσει διαύλους επικοινωνίας με τους Έλληνες, να έχει ουσιαστική επαφή με τις συνήθειες και τον τρόπο ζωής τους, ν’ αναπτύξει πνεύμα κατανόησης και αλληλεγγύης, αλλά και, σε πρακτικό επίπεδο, να διευκολύνει την καθημερινότητά του και να έχει μεγαλύτερη πρόσβαση στις ευκαιρίες που μπορεί να εγγυηθεί η Χώρα μας για τον ίδιο και την οικογένειά του. Σύμφωνα, μάλιστα, με μελέτη του Ινστιτούτου Μεταναστευτικής Πολιτικής, περίπου το 43% των μεταναστών επιθυμεί να μείνει μόνιμα στη Χώρα μας και ν’ αποκτήσει την Ελληνική Ιθαγένεια, γεγονός που δικαιώνει την έμφαση που έχουμε δώσει στην ουσιαστική προώθηση της κοινωνικής ένταξης, κυρίως στο πλαίσιο των ανωτέρω πρωτοβουλιών.

Είναι αυτονόητο ότι μία τέτοια προτεραιότητα έχει, εξ ορισμού, οριζόντιο χαρακτήρα και η επιτυχής προώθησή της δεν μπορεί παρά να είναι προϊόν γόνιμης συνεργασίας όλων των συναρμόδιων Υπουργείων. Το Υπουργείο Εσωτερικών συνεχίζει την άριστη και συντονισμένη συνεργασία του με το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων -και ιδίως με τη Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων- ενώνοντας τις δυνάμεις του για την επιτάχυνση της προσπάθειας ομαλής κοινωνικής ένταξης των μεταναστών, ιδίως μέσω της πιστοποίησης της γνώσης της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων του ελληνικού πολιτισμού για την υπαγωγή στο καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος.
Βασικός σκοπός είναι η ανάπτυξη της ικανότητας των μεταναστών να επικοινωνούν με στοιχειώδη επάρκεια στην ελληνική γλώσσα, προκειμένου να ενταχθούν λειτουργικά στην κοινωνική και επαγγελματική ζωή της Χώρας. Η εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας, δηλαδή, δεν σημαίνει επέμβαση στην ταυτότητα που θέλει να έχει ο μετανάστης, αλλά, όπως προανέφερα, αντιμετωπίζεται ως ένα αποτελεσματικό μέσο για την επίτευξη του ευρύτερου στόχου, δηλαδή τη ένταξης των μεταναστών στην Ελληνική κοινωνία και της συνακόλουθης ενίσχυσης της ενεργού συμμετοχής τους στα κοινά. Επιπλέον, η βασική, έστω, γνώση της ελληνικής γλώσσας από τους μετανάστες συμβάλλει στην καταπολέμηση του κοινωνικού τους αποκλεισμού.
Μετά τη διαμόρφωση του θεσμικού πλαισίου για την κοινωνική ένταξη των μεταναστών, ιδίως με τον ν. 3386/2005 και το π.δ. 150/2006, και σ’ εκτέλεσή τους δημοσιεύθηκε η υπ’ αριθμ. 16928/17.8.2007 Κοινή Υπουργική Απόφαση, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με την οποία καθορίζεται η διαδικασία πιστοποίησης της επαρκούς γνώσης της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού, για τους υπηκόους τρίτων χωρών που επιθυμούν να αποκτήσουν το καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος και τα πλεονεκτήματα τα οποία το συνοδεύουν.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την παραπάνω απόφαση, όσοι αιτούνται το καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος πρέπει να έχουν παρακολουθήσει πρόγραμμα διάρκειας τουλάχιστον 150 ωρών μαθημάτων της ελληνικής γλώσσας και 25 ωρών μαθημάτων στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος υποβάλλονται σ’ εξετάσεις, προκειμένου να αποκτήσουν το σχετικό πιστοποιητικό, καθώς το πιστοποιητικό αυτό αποτελεί ένα από τα βασικά δικαιολογητικά για να γίνουν επί μακρόν διαμένοντες.
Τα μαθήματα αυτά υποστηρίζονται από τις δομές της Γενικής Γραμματείας Εκπαίδευσης Ενηλίκων (τα Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων). Οι πρώτες εξετάσεις πραγματοποιήθηκαν το Σάββατο, 4 Οκτωβρίου 2008 σε 26 εξεταστικά κέντρα σε όλη τη Χώρα. Αίτηση για συμμετοχή είχαν κάνει 1.214 άτομα τα οποία επιθυμούν ν’ αποκτήσουν το καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος. Από αυτά δεν προσήλθαν 324 (ποσοστό περίπου 26,6%). Εξετάσθηκαν 890 υποψήφιοι, οι οποίοι, σε γενικές γραμμές, είχαν πολύ ικανοποιητικές επιδόσεις, αφού, απ’ ό,τι φαίνεται, είχαμε ποσοστό αποτυχίας που δεν ξεπερνά το 7%. Η επόμενη εξεταστική περίοδος θα είναι τον προσεχή Φεβρουάριο.
Με τον τρόπο αυτόν οι επιτυχόντες, εφόσον πληρούνται και οι λοιπές προϋποθέσεις (5ετής νόμιμη και αδιάλειπτη διαμονή, ετήσιο εισόδημα επαρκές για τις ανάγκες του ίδιου και της οικογένειάς του το οποίο δεν μπορεί να είναι μικρότερο από τις αποδοχές του ανειδίκευτου εργάτη, προσαυξημένο κατά 15% για κάθε συντηρούμενο από αυτόν μέλος της οικογένειάς του, πλήρης ασφάλιση ασθενείας για τον ίδιο και για τα μέλη της οικογένειάς του), μπορούν να υπαχθούν στο καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος και να τύχουν και των σχετικών πλεονεκτημάτων (ίση μεταχείριση με τους ημεδαπούς σε ό,τι αφορά την πρόσβαση και τους όρους απασχόλησης, την εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάρτιση, τις φορολογικές διευκολύνσεις, την κοινωνική ασφάλεια και την κοινωνική αρωγή, την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι, την ελεύθερη κίνηση και εγκατάσταση στο σύνολο της Επικράτειας, την αναγνώριση επαγγελματικών διπλωμάτων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων). Και, όπως έχουμε ξαναπεί, με τη θέση σε πλήρη εφαρμογή του καθεστώτος του επί μακρόν διαμένοντος, μπορούμε να προχωρήσουμε στη χορήγηση στους δικαιούχους και πολιτικών δικαιωμάτων, στο πλαίσιο που επιτρέπει το Σύνταγμα, ιδίως δε του δικαιώματος συμμετοχής στις εκλογές της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Αλλά και, περαιτέρω, στο πλαίσιο του Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης για την ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών στην ελληνική κοινωνία- Πρόγραμμα «ΕΣΤΙΑ», προβλέπεται:
Η δημιουργία δομών για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας, ιστορίας και πολιτισμού στις κύριες χώρες προέλευσης των μεταναστών.
Η λήψη μέτρων για τη δημιουργία των κατάλληλων προϋποθέσεων, με γνώμονα την προσαρμογή των παιδιών των μεταναστών στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα (αναβάθμιση του εκπαιδευτικού υλικού και του εκπαιδευτικού προγράμματος προκειμένου ν’ αντανακλάται η πολυπολιτισμικότητα και η διαφορετικότητα, η ενίσχυση δράσεων για μείωση των διαρροών από το σχολείο και από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, κλπ).
Έχει ληφθεί μέριμνα για την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας σε ενήλικες υπηκόους τρίτων χωρών (αξιολόγηση και αναδιοργάνωση των τμημάτων εκμάθησης της ελληνικής, βελτίωση των εκπαιδευτικών δομών πολλαπλών ευκαιριών, ανάληψη εξατομικευμένων δράσεων για διευκόλυνση της διδαχής της ελληνικής γλώσσας σε ομάδες υπηκόων τρίτων χωρών με ιδιαίτερα προβλήματα, κλπ).
Έχει προταχθεί η ανάπτυξη της αξίας της διαπολιτισμικότητας στις δομές εκπαίδευσης (αξιολόγηση και αναδιοργάνωση των τμημάτων διδασκαλίας στοιχείων ελληνικής ιστορίας, ελληνικού πολιτισμού και αστικού προσανατολισμού, δημιουργία ανάλογων τμημάτων στις χώρες καταγωγής κλπ.).

Κλείνοντας θα ήθελα να επισημάνω ότι ένα τόσο καίριας σημασίας θέμα, όπως είναι η μετανάστευση και η ορθολογική και κοινωνικώς δίκαιη διαχείρισή της, απαιτεί προσεκτική και οργανωμένη αντιμετώπιση, ιδίως όσον αφορά κομβικές πτυχές της, όπως η κοινωνική ένταξη των μεταναστών. Και η εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας, με προγράμματα προσαρμοσμένα στις ειδικές ανάγκες των ανθρώπων που τα παρακολουθούν και οι οποίοι, κατά κανόνα, είναι άνθρωποι του μόχθου, συμβάλλει καθοριστικά στη συμμετοχή τους με ενεργητικό τρόπο στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ζωή της Χώρας μας. Γιατί είναι ζήτημα πρωταρχικής σημασίας ν’ αποκτήσουν οι μετανάστες σταθερούς διαύλους επικοινωνίας με τους πολίτες της χώρας υποδοχής και ουσιαστικό σύνδεσμο με την καθημερινότητα στην οποία ζουν και εργάζονται».

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ