ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δευτέρα 20 Μαΐου 2024

ΣΗΜΕΙΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ 26ης ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σάββατο, 25 Απριλίου 2009

ΣΗΜΕΙΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ κ. ΠΡΟΚΟΠΗ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ 26ης ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (ΑΓΡΙΝΙΟ)

«Ι. Η προώθηση της περιφερειακής ανάπτυξης στη Χώρα μας συνεχίζεται με αμείωτους ρυθμούς, παρά τη βαθειά διεθνή οικονομική κρίση. Γιατί θεωρούμε ότι η ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής και η εφαρμογή του αναπτυξιακού σχεδίου μας για την Περιφέρεια πρέπει να ενταθούν, στο μέτρο που συνιστούν ισχυρά αντίδοτα- δράσεις για τη θωράκιση της οικονομίας μας και την ενίσχυση όσων έχουν μεγαλύτερη ανάγκη στήριξης. Πολύ περισσότερο όταν μιλάμε για περιοχές, οι οποίες για δεκαετίες βρίσκονταν σε κατάσταση «αναπτυξιακής περιθωριοποίησης», είτε λόγω ανορθολογικής διοχέτευσης και ανεπιτυχούς αξιοποίησης εθνικών και κοινοτικών πόρων είτε λόγω φυσικών καταστροφών .
Στο πλαίσιο αυτό εντάσσονται και οι προσπάθειες που έγιναν στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, όπου πραγματοποιήθηκαν πολλά και σημαντικά βήματα, ιδίως μετά τον Μάρτιο του 2004. Με τα 1.306 έργα του Π.Ε.Π., συνολικού προϋπολογισμού περίπου 1 δις ευρώ, αλλάζει δραστικά η φυσιογνωμία της ευρύτερης περιοχής και επιτυγχάνεται το καλύτερο δυνατό κλείσιμο του Γ΄ Κ.Π.Σ. Επικεντρώσαμε τις προσπάθειές μας στην εκτέλεση έργων περιβαλλοντικής προστασίας, κυρίως στις περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές και τους σεισμούς, αλλά και σε έργα υποδομής που μετατρέπουν τη Δυτική Ελλάδα σε καίριο κόμβο εμπορικής, επιχειρηματικής, τουριστικής και αγροτικής ανάπτυξης.
Η αναπτυξιακή δυναμική της 4ης προγραμματικής περιόδου δίνει, μέσα σΆ αυτό το πλαίσιο, νέα προοπτική, τόσο στο Αγρίνιο όσο και στην Αιτωλοακαρνανία γενικότερα. Και σΆ όλη αυτήν την προσπάθεια προχωρούμε από κοινού με τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού, τους οποίους στηρίξαμε από την πρώτη θητεία μας, θεσμικά και οικονομικά, με γνώμονα τη γόνιμη αναπτυξιακή συμπόρευση του κεντρικού κράτους και της Περιφέρειας προς όφελος του Πολίτη.
Η εμπειρία του Γ΄ Κ.Π.Σ., το οποίο τέθηκε σε λειτουργία από το ΠΑΣΟΚ χωρίς να έχει καν εκπονηθεί ειδικό επιχειρησιακό σχέδιο και χωρίς τη συνεργασία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και οι απώλειες και οι καθυστερήσεις, στις οποίες οδήγησε η σοβαρή αυτή παράλειψη, υπήρξε παράγοντας ανάσχεσης της προόδου και της προώθησης των συμφερόντων των τοπικών κοινωνιών για όλη την υπόλοιπη διάρκεια του προγράμματος. Όμως, όπως αποδείχθηκε και από την οριστικοποίηση των επιδόσεων των Π.Ε.Π. κατά το κλείσιμο του 2008, καταφέραμε, για μία ακόμη φορά, να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ. Και όχι μόνον αυτό αλλά επιταχύνθηκαν αλματωδώς και τα ποσοστά απορρόφησης, τα οποία, για τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα, έχουν σήμερα φθάσει στο 100%, ενώ τον Μάρτιο του 2004 – και μετά από ισόχρονη λειτουργία – μόλις έφθαναν το 15,6%.

ΙΙ. Π.Ε.Π. Δυτικής Ελλάδας

Α. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας αξιοποιεί πλήρως τόσο τους εθνικούς όσο και τους κοινοτικούς πόρους, κυρίως αυτούς που προέρχονται από το Π.Ε.Π, θέτοντάς τους αποτελεσματικά στην υπηρεσία της βελτίωσης της καθημερινότητας. Σημειώνεται ότι ήδη οι επιδόσεις της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος στην απορρόφηση, από 25% που ήταν τον Μάρτιο του 2004, μετά από 4 χρόνια λειτουργίας του, έχουν φθάσει σήμερα στο 95% και, ως το τέλος του 2009 που έχουμε πάρει προθεσμία για την εφαρμογή του λόγω των πυρκαγιών του 2007, θα ξεπεράσει το 100%! Σημειώθηκε δηλαδή αύξηση, κατά 3,5 περίπου φορές, μέσα σε αντίστοιχο, περίπου, χρονικό διάστημα. Αλλά και, περαιτέρω, υπερτριπλασιάσθηκε ο αριθμός των ενταγμένων έργων στο Π.Ε.Π. Δυτικής Ελλάδος: Από 421 που ήταν τον Μάρτιο του 2004, έχουν φτάσει σήμερα, όπως προανέφερα, τα 1.306, εκ των οποίων τα 482 αφορούν την Αιτωλοακαρνανία.
Β. 1. Ειδικότερα, όσον αφορά στις αναπτυξιακές παρεμβάσεις που έχουν ήδη γίνει στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας θα ήθελα να αναφερθώ ενδεικτικά στα ακόλουθα:
Έργα οδικών μεταφορών σε μήκος 380 χλμ.
347 χλμ. δικτύων ύδρευσης και 274 χλμ. δικτύων αποχέτευσης για την εξυπηρέτηση 280.000 πολιτών.
65 χλμ. αρδευτικών δικτύων.
Βελτίωση συνθηκών άρδευσης σε 280.000 στρ. γεωργικής γης.
83 προγράμματα απόκτησης εξοπλισμού σε 9 Νοσοκομεία και 15 Κέντρα Υγείας.
Κατασκευή, βελτίωση και εκσυγχρονισμός 43 σχολικών συγκροτημάτων
260 νέες αίθουσες διδασκαλίας και 33 βοηθητικές αίθουσες.
120 προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης για 2.230 ανέργους.
1.220 ιδιωτικές επενδύσεις, στους τομείς της μεταποίησης, του τουρισμού
και της αγροτικής ανάπτυξης, συνολικού προϋπολογισμού 71,6 εκ. ευρώ. Αναλυτικότερα, διατέθηκαν για ενίσχυση Ιδιωτικών Παραγωγικών Επενδύσεων 31,3 εκ. ευρώ, βελτίωση βιομηχανικών υποδομών 8,5 εκ. ευρώ, στήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων 31,8 εκ. ευρώ.
Από τον Αναπτυξιακό Νόμο, από το 2005 ως σήμερα, στη Δυτική Ελλάδα έχουν εγκριθεί πάνω από 2.362 νέα επενδυτικά σχέδια, στους τομείς της γεωργίας, της μεταποίησης και του τουρισμού, αποσπώντας συνολική επιχορήγηση ύψους 248 εκ. ευρώ, ενώ δημιουργήθηκαν πάνω από 750 νέες θέσεις εργασίας.
Επιδόματα, αποζημιώσεις και αποκατάσταση των ζημιών που προκάλεσαν οι πυρκαγιές του 2007 στη Δυτική Ελλάδα, ύψους πάνω από 280 εκ. ευρώ.
Επιδόματα, αποζημιώσεις και αποκατάσταση των ζημιών που προκάλεσε ο σεισμός της 8ης Ιουνίου 2008, ύψους πάνω από 130 εκ. ευρώ. Και για τη σχολική στέγη, συνεπεία των ανωτέρω καταστροφών, διατέθηκαν 140 εκ. $ για 287 σχολεία της Δυτικής Ελλάδας
Παρεμβάσεις αποκατάστασης και ανάδειξης σε 19 αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία.
Έργα αποκατάστασης και συντήρησης σε 12 Ιερές Μονές και Μοναστήρια.
Από το πρόγραμμα δημόσιων επενδύσεων και από κοινοτικά προγράμματα, έχουν διατεθεί πάνω από 185 εκ. ευρώ για την ενίσχυση της αγροτικής ανάπτυξης στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, με έμφαση στα εγγειοβελτιωτικά έργα, τη χρηματοδότηση σχεδίων φυτικής παραγωγής, πιστοποίησης αγροτικών προϊόντων ποιότητας και καινοτομικών δράσεων, πριμοδότηση πρώτης εγκατάστασης νέων αγροτών κ.ά.

2. Αλλά και, περαιτέρω:
 Ξεκίνησε η κατασκευή του Εθνικού Οδικού ?ξονα «Ελευσίνα – Κόρινθος – Πάτρα – Πύργος – Τσακώνα», με μήκος 365,4 χλμ. και συνολικό προϋπολογισμό 2,7 δις ευρώ.
 Ξεκίνησε η κατασκευή της Ιονίας Οδού, με συνολικό μήκος 382 χιλιόμετρα και προϋπολογισμό 1,4 δις ευρώ. Ο άξονας αυτός συνδέει την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος με την Εγνατία Οδό και τις μεγάλες οδικές αρτηρίες της Ευρώπης.
 Κατασκευάζεται ήδη ο νέος σιδηροδρομικός άξονας Πειραιάς – Αθήνα – Κιάτο – Πάτρα, ο οποίος θα κοστίσει 1,65 δις ευρώ και η απόσταση θα διανύεται σε λιγότερες από 2 ώρες.
 Αλλάζει συνολικά ο περιφερειακός οδικός χάρτης, με μια σειρά από σημαντικά έργα, όπως η Μικρή Περιμετρική Πατρών, η Περιμετρική Οδός Αγρινίου και η Ευρεία Παράκαμψη Ναυπάκτου.
 Βελτιώνονται οι λιμενικές υποδομές σε Πάτρα, Αίγιο, Κυλλήνη και Κατάκολο, στηρίζοντας έτσι τις τοπικές κοινωνίες και προσελκύοντας θαλάσσιο τουρισμό.
 Λειτουργεί ήδη, μετά από επενδύσεις 150 εκ. ευρώ, η μοναδική Ναυτική και Βιομηχανική Περιοχή (ΝΑΒΙΠΕ) στην Ελλάδα, με δικό της λιμάνι πολλαπλών χρήσεων, στον Αστακό (λιμένας Πλατυγιαλίου).
 Αναβαθμίζονται οι υποδομές των πολιτικών αεροδρομίων Ανδραβίδας, Αράξου και Ακτίου, ενώ παράλληλα έχει δεσμευτεί ποσό 20 εκ. $ μόνο από το ΔΆ ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας (2007-2013) για σχετικά έργα.
 Από το Ταμείο Συνοχής εκτελούνται 15 μεγάλα έργα, προϋπολογισμού 94,3 εκ. ευρώ, για το περιβάλλον και ειδικά για Έργα Υδρεύσεων, Διαχείρισης Υγρών και Στερεών Αποβλήτων με την κατασκευή σύγχρονων ΧΥΤΑ στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος.
 Μέσω του Προγράμματος Συμπράξεων Ιδιωτικού και Δημοσίου Τομέα (ΣΔΙΤ), προωθείται η κατασκευή σημαντικών έργων υποδομής, όπως το Διοικητήριο της Νομαρχίας Αχαΐας, το Δικαστικό Μέγαρο Πατρών, 3 σχολεία στην Αιτωλοακαρνανία κ.ά.
3. Ειδικά για την Αιτωλοακαρνανία:
 Παραϊόνια οδός, κατασκευή και οδικές συνδέσεις σήραγγας Αγίου Ηλία, προϋπολογισμού 20,7 εκ. $.
 Αποχέτευση και καταθλιπτικός αγωγός, εγκαταστάσεις και επεξεργασία λυμάτων Δήμου Παλαίρου, προϋπολογισμού 10 εκ. $.
 Βελτίωση οδού Αγρίνιο – Δοκίμι – Πλάτανος – Καλύβια – Αγ. Γεώργιος-Νέα Γέφυρα Αχελώου, προϋπολογισμού 5,1 εκ. $.
 Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου προϋπολογισμού 3,6 εκ. $.
 Περιμετρική Αγρινίου 4,6 εκ. $.
 Ανέγερση νέου κτιρίου στέγασης Μουσικού Γυμνασίου – Λυκείου Αγρινίου, προϋπολογισμού 2,9 εκ. $.
 12ο Δημοτικό Σχολείο Αγρινίου, προϋπολογισμού 1,8 εκ. $.
 16ο Δημοτικό Σχολείο Αγρινίου, προϋπολογισμού 1,5 εκ. $.

Γ. Επισημαίνεται ότι από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της 4ης Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013, διοχετεύονται στη Δυτική Ελλάδα πάνω από 3 δις ευρώ, ενώ από το Γ΄ Κ.Π.Σ. πήρε μόλις 686 εκ. ευρώ.

ΙΙΙ. Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ»

Σημαντική αναπτυξιακή προοπτική εγγυάται για τις τοπικές κοινωνίες της Δυτικής Ελλάδας και η εφαρμογή του Προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ», το οποίο, πέραν της αναμόρφωσης που ήδη επέφερε, στο πλαίσιο του σκοπού και των κατευθύνσεών του, εξοικείωσε τους ΟΤΑ με το σύνολο της διαδικασίας ωρίμανσης των έργων, προετοιμάζοντάς τους εμπράκτως για την 4η προγραμματική περίοδο και παρέχοντάς τους στήριξη και σΆ επίπεδο τεχνογνωσίας. Πιο συγκεκριμένα:
Α. Το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ» δίνει για 5 χρόνια διπλάσιους πόρους απΆ ό,τι έδινε το ΕΠΤΑ για 7 χρόνια (3,5 δις ευρώ έναντι 1,7 δις ευρώ και μάλιστα για λιγότερα χρόνια), οι οποίοι κατανέμονται με κριτήρια διαφανή και αντικειμενικά που προσδιορίζονται κατά βάση από τις τοπικές ιδιαιτερότητες, όπως είναι η νησιωτικότητα, ο τυχόν ορεινός χαρακτήρας, η επισκεψιμότητα κλπ. ?λλωστε, η ροή των χρηματοδοτήσεων βρίσκεται, για πρώτη φορά, στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, έτσι ώστε κάθε ενδιαφερόμενος να έχει πρόσβαση στα στοιχεία αυτά, ανά πάσα στιγμή. Αντίθετα, το ΕΠΤΑ (1998-2004) έμεινε γνωστό για την ελλειπτική του χρηματοδότηση, την αδιαφάνειά του και τον επιλεκτικό τρόπο με τον οποίο γίνονταν οι χρηματοδοτήσεις.
Β. Αλλά και όσον αφορά τη σύγκριση των δύο προγραμμάτων από οικονομική και αναπτυξιακή άποψη, τα στοιχεία είναι συντριπτικά υπέρ του Προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ», όπως προκύπτει από τα παρακάτω:
1. Το Πρόγραμμα Ε.Π.Τ.Α. έδινε στους ΟΤΑ της Δυτικής Ελλάδας συνολικά 145,4 εκ. ευρώ για 7 χρόνια, τη στιγμή που ο «ΘΗΣΕΑΣ», για 5 χρόνια, δίνει συνολικά 266 εκ. ευρώ – (δηλαδή σχεδόν διπλάσιους πόρους και μάλιστα για λιγότερα χρόνια). Επίσης όσον αφορά τους ΟΤΑ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έχουν προενταχθεί 1.415 έργα, συνολικού προϋπολογισμού 262,8 εκ. ευρώ. Από αυτά τα έργα έχουν ήδη δημοπρατηθεί 1.174 έργα, ύψους 224,5 εκ. ευρώ. Μάλιστα, υπάρχουν ήδη 380 ολοκληρωμένα δημοτικά έργα.
2. Οι ΟΤΑ του Νομού Αιτωλοακαρνανίας δικαιούνται από το Πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ» 85,4 εκ. ευρώ, ενώ από το «ΕΠΤΑ» είχαν πάρει 56,4 εκ. (δηλαδή αύξηση των πόρων πάνω από 56% και μάλιστα για λιγότερα χρόνια). Έχουν ήδη προεντάξει 572 έργα προϋπολογισμού 95,7 εκ. ευρώ, ενώ έχουν δημοπρατηθεί 499 έργα. Έως σήμερα έχουν ολοκληρωθεί 191 έργα. Ειδικότερα:
– Ο Δήμος Αγρινίου πήρε, για δημοτικά έργα, από το Ε.Π.Τ.Α. για 7 χρόνια 5,8 εκ. ευρώ, ενώ, από το Πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ» παίρνει για 5 χρόνια 9,7 εκ. ευρώ (αύξηση πάνω από 67 %). Μάλιστα έχει προεντάξει 24 έργα, προϋπολογισμού 11,6 εκ. ευρώ και έχουν όλα δημοπρατηθεί, ενώ υπάρχουν ήδη 8 ολοκληρωμένα έργα. Μεταξύ των έργων: «Διάνοιξη και κατασκευή περιμετρικής οδού Πανεπιστημίου και κατασκευή πεζοδρομίων οδού Αγ. Βαρβάρας» (ύψους 917.390 ευρώ), «Συντηρήσεις –Ασφαλτοστρώσεις οδών εντός σχεδίου πόλης Αγρινίου» (ύψους 400.000 ευρώ), «Ανάπλαση κεντρικής πλατείας –Διαμόρφωση πεζοδρομίων και κοινόχρηστων χώρων στην περιοχή γύρω από τις εργατικές κατοικίες Δ.Δ. Αγίου Κων/νου» (ύψους 150.000 ευρώ), «Ανάπλαση Πλατείας Δημοκρατίας» (ύψους 1,2 εκ ευρώ).
– Ο Δήμος Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου πήρε από το Ε.Π.Τ.Α. για 7 χρόνια 3,6 εκ. ευρώ, ενώ από το Πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ» παίρνει για 5 χρόνια, συνολικά ως τώρα, 7,4 εκ. ευρώ (αύξηση 105%). Μάλιστα έχει προεντάξει 31 έργα, προϋπολογισμού 7,35 εκ. ευρώ (δηλαδή σχεδόν το σύνολο του δικαιούμενου ποσού) και από αυτά έχουν δημοπρατηθεί 30 έργα, ενώ υπάρχουν ήδη 9 ολοκληρωμένα έργα.
– Ο Δήμος Πατρέων πήρε, για δημοτικά έργα, από το Ε.Π.Τ.Α. για 7 χρόνια 8,2 εκ. ευρώ, ενώ, από το Πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ» παίρνει συνολικά για 5 χρόνια 16,1 εκ. ευρώ (αύξηση πάνω από 96%). Μάλιστα έχει προεντάξει 38 έργα, προϋπολογισμού 16,1 εκ. ευρώ (δηλαδή το σύνολο του δικαιούμενου ποσού) από τα οποία έχουν δημοπρατηθεί τα 34 έργα, ενώ υπάρχουν ήδη 4 ολοκληρωμένα έργα. Μεταξύ αυτών και τα εξής έργα: «Κατασκευή κλειστού γηπέδου αθλοπαιδιών Αγ. Αλεξιωτίσσης» (705.000 ευρώ), «Συντήρηση-Βελτίωση οδών της πόλης της Πάτρας» (500.000 ευρώ), «Ίδρυση φορέα υλοποίησης ΒΙΟΠΑ» (300.000 ευρώ), «Αποπεράτωση Δημοτικού Γηπέδου Ζαρουχλεϊκων» (230.000 ευρώ), «Κατασκευή αποχετευτικού αγωγού περιοχής Ρωμανού» (400.000 ευρώ), «Βελτίωση – αντικατάσταση υδραυλάκων άρδευσης» (200.000 ευρώ).
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ «ΕΠΤΑ» – «ΘΗΣΕΑΣ» ΟΤΑ Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΟΤΑ Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑ-ΝΙΑΣ "Ε.Π.ΤΑ" ΤΕΛΙΚΟΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ "ΘΗΣΕΑΣ" ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ %
Δ. Αγγελοκάστρου 651.721,33 945.667,00 +45,1
Δ. Αγρινίου 5.888.533,85 9.676.196,00 +64,32
Δ. Αιτωλικού 1.379.147,50 2.314.093,00 +67,79
Δ. Αλυζίας 1.293.370,82 1.635.830,00 +26,47
Δ. Αμφιλοχίας 3.288.231,11 4.823.719,00 +46,69
Δ. Ανακτορίου 1.757.672,82 3.152.622 +79,36
Δ. Αντιρρίου 648.246 744.891 +15
Δ. Αποδοτίας 2.629.927,19 2.877.391,00 +9,40
Δ. Αρακύνθου 1.362.690,46 2.186.957,00 +60,48
Δ. Αστακού 2.419.269,71 3.577.248,00 +47,86
Δ. Θέρμου 3.551.552,68 4.819.678,00 +35,70
Δ. Θεστιέων 1.125.700,38 1.992.119,00 +76,96
Δ. Ινάχου 4.433.681,51 4.704.622,00 +6,11
Δ.Κεκροπίας 1.313.317,11 Βλ. Δ. Παλαίρου 1.923.734,00 + 46
Δ.Μακρυνείας 1.741.215,78 2.366.143,00 +35,89
Δ. Μεδεώνος 1.833.377,65 2.216.142,00 +20,87
Δ. Μενιδίου 1.063.161,84 1.083.432,00 +1,90
Δ.Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου 3.153.048,55 4.325.647,00 +37,18
Δ. Ναυπάκτου 3.034.783,99 4.495.847,00 +48,14
Δ. Νεάπολης 898.585,86 1.479.131,00 +64,60
Δ. Οινιάδων 2.076.951,45 3.531.512,00 +70
Δ. Παλαίρου Βλ. Δήμο Κεκροπίας 1.313.317,11 1.923.734,00 +46
Δ. Παναιτωλικού 1.158.615,57 1.294.251,00 +11,70
Δ. Παραβόλας 1.491.059,39 2.001.325,00 +34,22
Δ. Παρακαμπυλίων 2.435.726,75 2.171.936,00 -10,83
Δ. Πλατάνου 1.886.042,86 2.121.711,00 +12,49
Δ. Πυλλήνης 1.273.819,32 1.417.368,00 +11,26
Δ. Στράτου 1.642.470,19 2.494.925,00 +51,90
Δ. Φυτειών 743.884,33 1.016.238,00 +36,61
Δ. Χάλκειας 822.881,02 1.163.409,00 +41,38
ΣΥΝΟΛΟ 56.415.125,94 78.553.784 + 40%

ΙV. Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ.) ως εργαλείο ανάπτυξης της περιοχής

Το Υπουργείο Εσωτερικών, μέσω του Προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ», υποστηρίζει την προσυμβατική διαδικασία των συμπράξεων των Ο.Τ.Α. με ιδιώτες. Στο πλαίσιο αυτό, έχουν δοθεί 10 εγκρίσεις σε 10 ΟΤΑ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, συνολικού ύψους 868.000 ευρώ. Μεταξύ αυτών και το έργο «Κατασκευή και λειτουργία χώρων στάθμευσης οχημάτων» (ύψους 140.000 ευρώ) στο Δήμο Πατρέων.
V. Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Απορριμμάτων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος

Α. Από το Ταμείο Συνοχής εκτελούνται 15 μεγάλα έργα, προϋπολογισμού 94,3 εκ. ευρώ, για το περιβάλλον και ειδικά για Έργα Υδρεύσεων, Διαχείρισης Υγρών και Στερεών Αποβλήτων με την κατασκευή σύγχρονων ΧΥΤΑ στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος.
Β. Στην Αιτωλοακαρνανία, πάνω από 37 εκ. ευρώ έχουν διατεθεί για τους ΧΥΤΑ Στράτου, Μεσολογγίου, Παλαίρου και Ναυπάκτου, για την αποκατάσταση των χωματερών πολλών περιοχών, καθώς και την επέκταση του αποχετευτικού δικτύου της Ναυπάκτου. Σε αυτή την υποκατηγορία εντάσσονται 5 μεγάλα έργα της Αιτωλοακαρνανίας, εκ των οποίων είναι:
• ΧΥΤΑ Μεσολογγίου.
• ΧΥΤΑ Στράτου.
• ΧΥΤΑ Παλαίρου.
• ΧΥΤΑ ευρύτερης περιοχής Ναυπάκτου.
• Επέκταση Αποχετευτικού Δικτύου Λυμάτων Ναυπάκτου.
• Αποκατάσταση Χωματερών (Πετροχωρίου, Επιταλίου, Θέρμου, Αμφιλοχίας και Αστακού, Αχελώου και Ναυπάκτου). Από τους 69 ΧΑΔΑ που καταγράφηκαν στην Αιτωλοακαρνανία έχουν αποκατασταθεί οι 42 ΧΑΔΑ, ενώ σε 13 ΧΑΔΑ εκτελούνται έργα αποκατάστασης.
• Ο συνολικός προϋπολογισμός των έργων αποκατάστασης (για τους 55 ΧΑΔΑ) ανέρχεται στο ποσόν των 9.425.722 ευρώ.
• Παραμένουν σε λειτουργία 14 ΧΑΔΑ.

VI. Ενίσχυση των πόρων της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης

Α. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση, παρά τη δύσκολη δημοσιονομική συγκυρία, έχει κάνει σημαντικά βήματα προόδου τα τελευταία 5 χρόνια, τόσο σε θεσμικό όσο και σε οικονομικό επίπεδο. Και αυτή είναι μια πραγματικότητα που έχει διαπιστωθεί από τους ίδιους τους αιρετούς. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα μεταρρύθμισης στον τομέα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και η πρόοδος που συντελέσθηκε στα οικονομικά της. Αρκεί να θυμηθεί κανείς τις «συγκαλυμμένες υπεξαιρέσεις» που γίνονταν στους πόρους της λόγω της υποχρέωσης που της είχε επιβληθεί για καταβολή των βοηθημάτων υγειονομικής περίθαλψης και των επιδομάτων κοινωνικής πρόνοιας. Είχε, δηλαδή, «φορτωθεί» η Ν.Α. την καταβολή των προνοιακών επιδομάτων, μία αμιγώς κρατικού χαρακτήρα υποχρέωση, την οποία ανέλαβε να εκπληρώνει διαθέτοντας μάλιστα το συντριπτικό μέρος των τακτικών της πόρων. Και το χειρότερο απΆ όλα ήταν ότι, πάνω από το 79% των πόρων της, διοχετεύονταν για την κάλυψη των προνοιακών, δημιουργώντας μία πλασματική εικόνα για τον προϋπολογισμό της, τη στιγμή που στην πραγματικότητα φυτοζωούσε και μετά βίας κάλυπτε τα λειτουργικά της έξοδα.
Είναι ενδεικτικό το γεγονός ότι, το 2004, οι Ν.Α. της Χώρας, διέθεσαν 390 εκ. για την καταβολή των προνοιακών επιδομάτων και έμειναν με μόλις 6 εκ. ευρώ για αναπτυξιακά έργα που έπρεπε να γίνουν από τις Ν.Α. όλης της Χώρας.
Ήδη από το 2005, αναλαμβάνοντας τα καθήκοντά μας στο Υπουργείο Εσωτερικών, προχωρήσαμε σε μία πολύ σημαντική μεταρρύθμιση για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, δηλώνοντας εμπράκτως τη στήριξή μας προς τον θεσμό, με την ψήφιση του ν. 3345/2005. Πυρήνα του νέου χρηματοδοτικού πλαισίου που καθιερώθηκε αποτελεί η πρόβλεψη ότι η καταβολή των βοηθημάτων υγειονομικής περίθαλψης και επιδομάτων κοινωνικής πρόνοιας γίνεται πλέον από τον Κρατικό Προϋπολογισμό και δεν βαρύνει τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση. Έτσι, αποδεσμεύθηκαν οι πόροι των ΟΤΑ δεύτερου βαθμού από την καταβολή των εν λόγω βοηθημάτων και επιδομάτων, τα οποία, όπως προαναφέρθηκε, ανέρχονταν στο υπέρογκο ποσοστό του 79% των εσόδων τους, με ανοδικές τάσεις κάθε έτος, και απέκτησαν αυτοί, για πρώτη φορά, σταθερούς και θεσμοθετημένους πόρους. Ειδικότερα, από 1.7.2005, που τέθηκε σε ισχύ το νέο σύστημα, οι πόροι που αποδίδονται ετησίως στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις αποτελούνται από το 2% του ΦΠΑ και από το 10% των τελών κυκλοφορίας αυτοκινήτων. Από αυτά το 1/2 του ΦΠΑ διατίθεται για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, ενώ το υπόλοιπο 1/2 – τουλάχιστον – διατίθεται για την κάλυψη δαπανών που αφορούν επενδύσεις αυτών που χρηματοδοτούνται αποκλειστικά από εθνικούς πόρους.
Το σύγχρονο σύστημα χρηματοδότησης και κατανομής των πόρων της Ν.Α. που διαμορφώθηκε βασίζεται σε αντικειμενικά και διαφανή κριτήρια που έχουν προσδιορισθεί από κοινού με την Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Τα κριτήρια αυτά είναι προσαρμοσμένα στις επενδυτικές και αναπτυξιακές ανάγκες κάθε Ν.Α. και καλύπτουν όλους τους παράγοντες που συνδέονται με την ισόρροπη και βιώσιμη περιφερειακή ανάπτυξη (ιδίως νησιωτικότητα, τυχόν ορεινός χαρακτήρας, κλιματολογικές ιδιαιτερότητες, πυκνότητα πληθυσμού, ποσοστά ανεργίας, επισκεψιμότητα κλπ.).
Το αποτέλεσμα όλων αυτών των παρεμβάσεων είναι ότι η Ν.Α. απέκτησε, για πρώτη φορά, την πραγματική δυνατότητα να προβαίνει σε επενδύσεις και έργα αποκατάστασης οδικού δικτύου, προσφέροντας υπηρεσίες απτής βελτίωσης της καθημερινότητας στις τοπικές κοινωνίες και αποκτώντας ουσιαστική δυνατότητα προσφοράς και παραγωγής έργου, η οποία αποτελεί και προϋπόθεση αναγνώρισης και αποκατάστασής της ως προς τους πολίτες. Όπως προανέφερα, μάλιστα, οι πόροι της αυτοί είναι σταθεροί και θεσμοθετημένοι και της παρέχουν την οικονομική αυτονομία που της έλειπε τα προηγούμενα χρόνια. Αλλά, περαιτέρω, πρόκειται για δυναμικούς πόρους, οι οποίοι εγγυώνται οικονομική προοπτική και εξέλιξη.
Στον προϋπολογισμό του 2009 σημειώνεται περαιτέρω αύξηση, και μάλιστα σημαντική, καθώς το 10% επί των τελών κυκλοφορίας εκτιμάται ότι θα φθάσει στα 105,1 εκ. ευρώ (έναντι των 91 εκ. το 2008 με τα στοιχεία που έχουμε ως σήμερα), ενώ το 2% του Φ.Π.Α. στα 393,7 εκ. ευρώ (έναντι 359,7 εκ. ευρώ που ήταν το 2008, με τα στοιχεία που έχουμε ως σήμερα). Αυτό συνολικά σημαίνει 500 εκ. ευρώ για το 2009 έναντι 450,7 εκ. ευρώ το 2008, δηλαδή αύξηση πάνω από 10,7% σε σχέση με το 2008 και πάνω από 4,5 φορές σε σχέση με το 2004.
Τέλος, συνεχίζεται, και αυτή τη χρονιά, η εντυπωσιακή αύξηση των διαθεσίμων για έργα, τα οποία, από 6 εκ. $ που ήταν το 2004, πλέον φτάνουν τα 300 εκ. $ για το 2009!

Β. Οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας πήραν από τους ΚΑΠ 2004 καθαρά 6,78 εκ. ευρώ, αφού τα προνοιακά επιδόματα αντιπροσώπευαν το 82% των πόρων τους. Το 2008 πήραν από την τακτική κατανομή 30 εκ. ευρώ, δηλαδή αύξηση των πόρων υπέρ – τετραπλάσια σε σχέση με το 2004, ενώ, για το 2009, θα πάρουν ως τακτική επιχορήγηση συνολικό ποσό ύψους 33,4 εκ. ευρώ, δηλαδή από το 2004 ως το 2009 οι Ν.Α. της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος απέκτησαν πενταπλάσιους πόρους.
Συγκεκριμένα, η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αιτωλοακαρνανίας πήρε από τους ΚΑΠ 2004 καθαρά 2,5 εκ. ευρώ αφού, πριν από τον ν. 3345/2005, το 82% των πόρων της Ν.Α. Αιτωλοακαρνανίας κατευθυνόταν για την κάλυψη των προνοιακών επιδομάτων και του έμενε το υπόλοιπο 18% για να καλύψει λειτουργικά και επενδύσεις. Αρκεί να αναφερθεί ότι, για το 2008, η Ν.Α. Αιτωλοακαρνανίας πήρε ως τακτική επιχορήγηση συνολικά 11,2 εκ. ευρώ, δηλαδή σχεδόν 5 φορές περισσότερα από το 2004, ενώ για το 2009, θα λάβει ως τακτική επιχορήγηση πάνω από 12,55 εκ. ευρώ, δηλαδή πάνω από 5 φορές περισσότερα από το 2004.

VIΙ. Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, ιδίως μέσω της «Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε.»

Α. Τον Μάρτιο του 2004, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» βρισκόταν ακόμη σε φάση σχεδιασμού, παρά το γεγονός ότι λειτουργούσε ήδη δύο χρόνια, και μας παραδόθηκε, στην ουσία ένας προγραμματισμός έργων. Ειδικότερα, το 2004 είχαν προκηρυχθεί 58 έργα συνολικού προϋπολογισμού 198,21 εκ. ευρώ, ενώ οι υπογεγραμμένες συμβάσεις ανέρχονταν μόλις στα 1,53 εκ. ευρώ.
Μετά τις αναθεωρήσεις και τον ανασχεδιασμό της «Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε.», η εικόνα άλλαξε άρδην. Σήμερα εκτελούνται πάνω από 175 καινοτόμα έργα πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών στη Χώρα, με προϋπολογισμό που αγγίζει το 1 δις ευρώ, καλύπτοντας όλους τους τομείς της Δημόσιας Διοίκησης. Παράλληλα προωθούνται δράσεις που ενισχύουν τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (Μ.Ε.ΤΕΧ.Ω., WI-FI, Digital Health κ.ά.) και συμβάλλουν στην ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδομών και στην παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών στην Περιφέρεια.
Η δραστηριότητα της ΚτΠ Α.Ε. μέχρι σήμερα συνοψίζεται στα εξής:

Διενέργεια Διαγωνισμών προϋπολογισμού 924,62 εκ. ευρώ έναντι 78,4 εκ. το 2004, δηλαδή αύξηση σχεδόν 12 φορές μέσα σε τέσσερα χρόνια.
Υπογραφή Συμβάσεων προϋπολογισμού 861,06 εκ. ευρώ έναντι 60,44 εκ. το 2004, δηλαδή αύξηση πάνω από 14 φορές μέσα σε τέσσερα χρόνια.
Πραγματοποίηση Δαπανών προϋπολογισμού 350,62 εκ. ευρώ έναντι 25,2 εκ. ευρώ το 2004, δηλαδή αύξηση σχεδόν 14 φορές μέσα σε τέσσερα χρόνια.

Β. Μεταξύ των έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη και καλύπτουν και την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι τα εξής:
Το Εθνικό Δίκτυο Δημόσιας Διοίκησης «ΣΥΖΕΥΞΙΣ», το οποίο αποτελεί το μεγαλύτερο έργο τηλεπικοινωνιών στη Δημόσια Διοίκηση. Το έργο αποσκοπεί στη δημιουργία ασφαλούς δικτύου διασύνδεσης όλων των διοικητικών φορέων, παρέχοντας τις πλέον σύγχρονες και πρακτικές υπηρεσίες τηλεπικοινωνίας και διαδικτύου και μάλιστα εντελώς δωρεάν (δωρεάν πρόσβαση στο διαδίκτυο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, υπηρεσία τηλεδιάσκεψης, κ.ά.), με παράλληλη σημαντική μείωση- έως 40%- του κόστους τηλεπικοινωνιών (δωρεάν τηλεφωνία μεταξύ των φορέων του «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» και προνομιακή τιμή για την εκτός δικτύου τηλεφωνία). Στο πλαίσιο του Εθνικού Δικτύου «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» έχουν διασυνδεθεί 239 φορείς της Δημόσιας Διοίκησης στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, 92 εκ των οποίων στο Νομό Αιτωλοακαρνανίας.
Το «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εθνικού Δημοτολογίου» στοχεύει στη συνένωση των υφιστάμενων Δημοτολογίων της Χώρας με κοινές προδιαγραφές σε μια κεντρική βάση δεδομένων στο Υπουργείο Εσωτερικών. Το έργο συμβάλλει στην απλοποίηση των διαδικασιών μεταδημότευσης, στην εξάλειψη των διπλοεγγραφών, στον περιορισμό των δαπανών, στη διευκόλυνση πολλών φορέων που κάνουν χρήση στοιχείων του δημοτολογίου και τελικά στην ποιοτικότερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη.
«Δημοτικές Διαδικτυακές Πύλες». Το έργο, το οποίο παρουσιάσθηκε πρόσφατα, αφορά στην ανάπτυξη και λειτουργία Δημοτικής Διαδικτυακής Πύλης σε τουλάχιστον 470 Δήμους με πληθυσμό μικρότερο των 20.000 κατοίκων, με στόχο την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, και ιδιαίτερα του Διαδικτύου, για την εξυπηρέτηση των δημοτών και των επιχειρήσεων μέσω υπηρεσιών πληροφόρησης, αμφίδρομης επικοινωνίας και ηλεκτρονικών συναλλαγών. Το έργο έχει τεθεί σε παραγωγική λειτουργία, μεταξύ άλλων, και στο Δήμο Μεσολογγίου.
Το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, το οποίο επιτρέπει τη διασύνδεση όλων των υπηρεσιών της Περιφέρειας, προωθώντας, έτσι, τις ηλεκτρονικές συναλλαγές της με τους πολίτες. Το έργο έχει ολοκληρωθεί κατά το μεγαλύτερο μέρος του και αυτό έχει μεγάλη πρακτική σημασία για μια νησιωτική περιοχή, αφού διευκολύνει σημαντικά τους πολίτες, απαλλάσσοντάς τους από την υποχρέωση μετάβασης στο διοικητικό κέντρο για τη διεκπεραίωση τρεχουσών υποθέσεών τους, καθιστώντας πράξη την αποκέντρωση.
Τα «Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων». Το έργο επικεντρώνεται στην υποστήριξη 13 λειτουργικών τομέων (ανάπτυξης, πολεοδομίας, περιβάλλοντος, κ.ά.) με συστήματα πληροφορικής, καλύπτοντας το 60% του επιχειρησιακού πεδίου των Ν.Α. Τα οφέλη που προκύπτουν από την τυποποίηση των διαδικασιών και την ηλεκτρονική διαχείριση είναι καταλυτικά για την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη λειτουργία των Ν.Α. Στο πλαίσιο του έργου περιλαμβάνονται δράσεις που αφορούν την προμήθεια και εγκατάσταση βασικού εξοπλισμού πληροφορικής και τοπικών δικτύων, καθώς και την παροχή βασικών τηλεματικών υπηρεσιών ανάλογων με αυτές του «ΣΥΖΕΥΞΙΣ».
Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας. Ο στόχος των Ολοκληρωμένων Πληροφοριακών Συστημάτων Υγείας (Ο.Π.Σ.Υ.) είναι η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου περιφερειακού δικτύου παροχής υπηρεσιών υγείας, προσαρμοσμένου στη γεωγραφική ιδιομορφία της ευρύτερης περιοχής. Το δίκτυο αυτό θα οδηγήσει στη βελτίωση παρεχομένων υπηρεσιών προς τους πολίτες αλλά και θα υποστηρίξει τη δυνατότητα παροχής νέων υπηρεσιών. Με τον τρόπο αυτόν υποστηρίζεται η παροχή συντονισμένων υπηρεσιών πρόληψης, πρωτοβάθμιας – δευτεροβάθμιας περίθαλψης και κατΆ οίκον νοσηλείας.

VIII. Δημόσια τάξη και ασφάλεια

Α. Σύγχρονο και αποτελεσματικό Πυροσβεστικό Σώμα

Στην Περιφερειακή Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Δυτικής Ελλάδος λειτουργούν συνολικά 13 Πυροσβεστικές Υπηρεσίες, 5 Πυροσβεστικά Κλιμάκια και η 6η Ε.Μ.Α.Κ. Παράλληλα, κατά μήκος της «Ιονίας Οδού», από το Αντίρριο ως τα Ιωάννινα, πρόκειται να ιδρυθούν και να λειτουργήσουν 2 νέα πυροσβεστικά κλιμάκια στο Νομό Αιτωλοακαρνανίας:
Το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Εθνικής Οδού Ανισόπεδου Κόμβου Μεσολογγίου, του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου.
Το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Εθνικής Οδού Ανισόπεδου Κόμβου Αμφιλοχίας, του Δήμου Αμφιλοχίας.

Από την τελευταία εκπαιδευτική σειρά πυροσβεστών (Οκτώβριος 2008) η δύναμη του Πυροσβεστικού Σώματος στη Δυτική Ελλάδα ενισχύθηκε με 26 άτομα, 3 από τα οποία τοποθετήθηκαν στην Αιτωλοακαρνανία.
Στην Περιφερειακή Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών της Δυτικής Ελλάδος έχουν σταλεί, από τον Απρίλιο του 2004 ως σήμερα, 43 νέα οχήματα (12 στον ν. Ηλείας, 7 στον ν. Αιτωλοακαρνανίας και 24 στον ν. Αχαΐας).
ΣΆ επίπεδο κτιριολογικής υποδομής επισημαίνονται τα ακόλουθα:
Έχει υπογραφεί σύμβαση για την κατασκευή μέσω Σ.Δ.Ι.Τ. της Π.Υ. Καλαβρύτων.
Έχει εγκριθεί από την αρμόδια Διυπουργική Επιτροπή η ανέγερση νέων εγκαταστάσεων μέσω Σ.Δ.Ι.Τ. για τη στέγαση της 6ης Ε.Μ.Α.Κ., της Π.Υ. Μεσολογγίου και της Π.Υ. Ναυπάκτου.
Σε συνεργασία με το ΥΠΕΧΩΔΕ, προωθείται η ανέγερση νέου Πυροσβεστικού Σταθμού Λιμένα Πατρών.
Προωθείται η κατασκευή νέων εγκαταστάσεων για τη στέγαση του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Κρεστένων, με δωρεά του Ιδρύματος Λάτση και τη συνεργασία του Δήμου Σκιλλούντος.
Η Περιφερειακή Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών της Δυτικής Ελλάδος έχει προβεί εγκαίρως στην εκπόνηση σχεδίων αντιμετώπισης πλημμυρών και χιονοπτώσεων για όλη την Περιφέρεια, καθώς και σχεδίων επέμβασης σε μεγάλες βιομηχανικές εγκαταστάσεις, σήραγγες, ξενοδοχεία κλπ., όπου έχουν πραγματοποιηθεί ασκήσεις, με στόχο τη βελτίωση του συντονισμού και της συνεργασίας των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και φορέων. ?λλωστε, όπως έχω ξαναπεί, στο πλαίσιο του ενιαίου Υπουργείου Εσωτερικών, οι δυνατότητες αναβάθμισης της επιχειρησιακής ετοιμότητας και αποτελεσματικότητας των εμπλεκόμενων φορέων, έχουν διευρυνθεί σημαντικά και έχουν προετοιμασθεί συστηματικά και αναπτυχθεί νέοι τρόποι ενίσχυσής της.

Β. Ισχυρή Ελληνική Αστυνομία στο πλευρό του πολίτη

1. H Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Περιφέρειας Δυτικής Ελλαδας αναδιαρθρώνεται και αναδιοργανώνεται, όπως και το σύνολο των Αστυνομικών Διευθύνσεων της Χώρας, με γνώμονα την εξοικονόμηση δυνάμεων για την προστασία των περιοχών όπου υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη. Ειδικότερα:
– Στο πλαίσιο της ως άνω προσπάθειας ενίσχυσης των αστυνομικών δυνάμεων προκηρύχθηκαν κατά το έτος 2008 συνολικά 162 οργανικές θέσεις αστυνομικού προσωπικού, εκ των οποίων καλύφθηκαν και οι 162 θέσεις. Για το έτος 2009 έχουν προκηρυχθεί 72 θέσεις αστυνομικών και αναμένεται να καλυφθούν όλες. Ειδικότερα, η Αστυνομική Διεύθυνση Ακαρνανίας ενισχύεται με 15 άτομα, η Αστυνομική Διεύθυνση Αιτωλίας με 11 άτομα, η Αστυνομική Διεύθυνση Αχαΐας με 36 άτομα και η Αστυνομική Διεύθυνση Ηλείας με 10 άτομα.
– Κατά την τρέχουσα θερινή περίοδο, για την κάλυψη τόσο των αυξημένων αναγκών των υπηρεσιών, όσο και για την κάλυψη υπηρεσιών αστυνόμευσης των αεροδρομίων, η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ενισχύεται με συνολικά 64 άτομα, εκ των οποίων, 54 άτομα στην Α.Δ. Αχαϊας και 10 άτομα στην Α.Δ. Ηλείας.
2. Μέριμνα έχει ληφθεί για την ενίσχυση των πεζών περιπολιών, με γνώμονα την περαιτέρω εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών και την αποτελεσματικότερη αστυνόμευση των περιοχών. Συγκεκριμένα, στις έδρες των Αστυνομικών Διευθύνσεων Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έχει καθοριστεί η διενέργεια καθημερινών πεζών περιπολιών. Έτσι, κατά το πρώτο τρίμηνο Ιανουαρίου- Μαρτίου 2009 πραγματοποιήθηκαν 468 περιπολίες, οι οποίες κατά τη διάρκεια του έτους προβλέπεται να φθάσουν τις 2.479. Ειδικότερα, στην Αστυνομική Διεύθυνση Ακαρνανίας, το πρώτο τρίμηνο του 2009, έχουν ήδη πραγματοποιηθεί 114 περιπολίες από τις συνολικά 465 που έχουν προβλεφθεί για το έτος 2009.
3. Σε ό,τι αφορά τους δείκτες εγκληματικότητας, το έτος 2008 έκλεισε με μείωση σημαντικών μορφών εγκληματικότητας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας σε σχέση με το 2007. Ειδικότερα:
Οι ανθρωποκτονίες μειώθηκαν κατά 60%, οι απάτες κατά 40%, οι πλαστογραφίες κατά 63,64%, η κυκλοφορία παραχαραγμένων κατά 36,9% και οι ζωοκλοπές κατά 23,81%.
Επίσης μείωση σημειώθηκε και στις κλοπές – διαρρήξεις αλλά και στις ληστείες, κατά 13,63% και 8,06%, αντιστοίχως.
Σε ό,τι αφορά το πρώτο τρίμηνο του 2009, σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2008, καταγράφεται περαιτέρω μείωση στις κλοπές – διαρρήξεις κατά 32,07%, η οποία σε σχέση με το 2007 φθάνει το 34,33% ( 394 κλοπές το 2009, έναντι 580 το έτος 2008 και 600 το έτος 2007)
Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά την Αστυνομική Διεύθυνση Ακαρνανίας, κατά το έτος 2008 σημειώθηκε μείωση των ληστειών κατά 50% σε σχέση με το 2007, ενώ κατά 63,64% μειώθηκαν και οι ζωοκλοπές. Επιπλέον σημαντική μείωση καταγράφηκε κατά το έτος 2008 στα εγκλήματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης, κατά 50%, και στην κυκλοφορία παραχαραγμένων, κατά 40%.
4. Σε ό,τι αφορά τον τομέα της οδικής ασφάλειας, σύμφωνα με τα στοιχεία της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Δυτικής Ελλάδας, το έτος 2008 σημειώθηκε μείωση των παθόντων από τροχαία ατυχήματα κατά 19,9 % σε σχέση με το 2007 (213 το 2008 έναντι 266 το 2007), ενώ μειώθηκαν και οι επικίνδυνες παραβάσεις, κατά 0,9%. Σε ό,τι αφορά την Αστυνομική Διεύθυνση Ακαρνανίας, ο αριθμός των παθόντων από τροχαία ατυχήματα μειώθηκε κατά 10,9%, ενώ το ποσοστό μείωσης στις επικίνδυνες παραβάσεις έφθασε το 5%.
5. Με την επέκταση του έργου «Police On Line», που ήδη ολοκληρώθηκε, έχουν συνδεθεί στο Πανελλαδικό Δίκτυο Πληροφορικής όλες οι Υπηρεσίες της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος επιπέδου Αστυνομικού Τμήματος. Επίσης, στις ήδη υπάρχουσες μηχανογραφικές εφαρμογές προστίθενται νέες μηχανογραφικές εξυπηρετήσεις, για την αύξηση της αποτελεσματικότητας των αστυνομικών Υπηρεσιών και τη βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών προς τους πολίτες.

ΙX. Διαφανής και ποιοτική ενημέρωση και επικοινωνία στην Περιφέρεια
Α. Το Υπουργείο Εσωτερικών, μέσω της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας – Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης, αναγνωρίζοντας την ιδιαίτερα σημαντική συμβολή του Τύπου της Περιφέρειας στην ποιοτική ενημέρωση, τον πολιτισμό και την ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών, εφαρμόζει προγράμματα ενίσχυσης του Περιφερειακού Τύπου σε συνεργασία με την Ειδική Γραμματεία για την ανταγωνιστικότητα και τον ΕΟΜΜΕΧ, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα», με τίτλο «Ενίσχυση ανταγωνιστικότητας Ημερήσιου και Εβδομαδιαίου περιφερειακού Τύπου». Τα προγράμματα ενίσχυσης εφαρμόσθηκαν σε δύο κύκλους:
Στον πρώτο κύκλο, ο οποίος αφορούσε τη χρηματική ενίσχυση των ημερήσιων και εβδομαδιαίων εφημερίδων για την αγορά ηλεκτρονικού εξοπλισμού και, γενικότερα, τη βελτίωση της υλικοτεχνικής τους υποδομής, συμμετείχαν 20 επιχειρήσεις από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος για έργα συνολικού προϋπολογισμού 361.000 $. Συγκεκριμένα από το Νομό Αιτωλοακαρνανίας συμμετείχαν 8 επιχειρήσεις και η κρατική επιχορήγηση ανήλθε στις 82.309 $, ενώ στο Νομό Αχαΐας 7 επιχειρήσεις με επιχορήγηση ύψους 72.238 ευρώ.
Στο δεύτερο κύκλο του προγράμματος, ο οποίος πραγματοποιήθηκε με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του ημερήσιου και εβδομαδιαίου περιφερειακού Τύπου, συμμετείχαν 10 επιχειρήσεις από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, και το ποσό της κρατικής επιχορήγησης ανήλθε στις 147.000 $. Από το Νομό Αιτωλοακαρνανίας συμμετείχαν 3 επιχειρήσεις και η κρατική επιχορήγηση ανήλθε στις 27.717 $, ενώ από το Νομό Αχαΐας 5 επιχειρήσεις με επιχορήγηση ύψους 40.000 ευρώ.

Β. Στο πλαίσιο της προσπάθειας για την ανάδειξη του έργου των περιφερειακών εφημερίδων και των εργαζόμενων σε αυτές δημοσιογράφων η ΓΓΕ-ΓΓΕ έχει θεσμοθετήσει ήδη από το 2006 τα «Βραβεία των Περιφερειακών Εφημερίδων». Εφημερίδες που έχουν βραβευθεί στις διάφορες κατηγορίες του διαγωνισμού από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος είναι ε/φ «Συνείδηση Αιτωλίας και Ακαρνανίας», ε/φ «Πατρίς» (Πύργος Ηλείας), ε/φ «Πελοπόννησος» (Πάτρα), ε/φ «Πολιτεία Αιτωλών και Ακαρνάνων» (Αγρίνιο), η «Πρωινή Γνώμη των Πατρών» (Πάτρα) και η ε/φ «Φωνή των Καλαβρύτων» (Καλάβρυτα).
X. Με τα δεδομένα αυτά οι επιδόσεις της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ιδίως σε κρίσιμους τομείς της καθημερινότητας που απασχολούν τους πολίτες της, είναι αξιοσημείωτες. Η δε προετοιμασία και οι συντονισμένες προσπάθειες που έχουν γίνει ως τώρα, η διαμόρφωση σαφών προτεραιοτήτων και η εκπόνηση ολοκληρωμένου σχεδίου ανάπτυξης αποτελούν στέρεη βάση και ελπιδοφόρο εφαλτήριο για μια ακόμη καλύτερη πορεία και στο πλαίσιο της 4ης προγραμματικής περιόδου 2007-2013».

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ