ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Παρασκευή 19 Απριλίου 2024

ΣΗΜΕΙΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ 23ης ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΤΗ ΣΥΡΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΤΗΛ: 210 3393537, 210 3393581

ΣΗΜΕΙΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ κ. ΠΡΟΚΟΠΗ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ 23ης ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ(ΣΥΡΟΣ)

Σάββατο, 31 Μαΐου 2008

«Ι. Η ενδυνάμωση και προώθηση της περιφερειακής ανάπτυξης της Χώρας και η ανάδειξη και αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων κάθε περιοχής, όπως είναι η νησιωτικότητα, αποτελεί προτεραιότητα για την οποία μεριμνούμε εμπράκτως, τόσο σ’ ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο. Για μία νησιωτική Χώρα, όπως είναι η Ελλάδα, η επένδυση στην ενίσχυση της τουριστικής και εμπορικής ανάπτυξης και στην ενγένει προστιθέμενη αξία των νησιών ισοδυναμεί με την εγγύηση πολλαπλών οφελών όχι μόνον για την τοπική κοινωνία, αλλά και για τη γενικότερη προώθηση της οικονομίας μας. Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο και κατά τη διαδικασία αναθεώρησης του Συντάγματος αποφασίσθηκε η αναθεώρηση του άρθρου 101 προς την κατεύθυνση της περαιτέρω ανάδειξης της νησιωτικότητας και του ορεινού χαρακτήρα των περιοχών της Χώρας μας.
Στο πλαίσιο αυτό, εντάσσονται και οι προσπάθειες που έγιναν σε ό,τι αφορά την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου όπου πραγματοποιήθηκαν πολλά και σημαντικά βήματα μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, ιδίως από τον Μάρτιο του 2004. Πυρήνας των πρωτοβουλιών που αναλάβαμε και δρομολογήσαμε ήταν η ολοκλήρωση καίριων αναπτυξιακών και λειτουργικών παρεμβάσεων, με γνώμονα την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής με έμφαση στην ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της νησιωτικότητας. Με τα 729 έργα του Π.Ε.Π., συνολικού προϋπολογισμού ύψους άνω των 514 εκ. €, αλλάζει δραστικά η φυσιογνωμία της ευρύτερης περιοχής, η οποία μετατρέπεται σταδιακά σε κομβικής σημασίας αναπτυξιακό πόλο και τουριστικό κέντρο του Αιγαίου.
Με την 4η προγραμματική περίοδο η Περιφέρεια αποκτά νέα, πρόσθετη αναπτυξιακή πνοή, με την αξιοποίηση των συνολικά 36,4 δις ευρώ, τα οποία διοχετεύονται σ’ αυτήν σε ποσοστό πάνω από 80%. Και εδώ ανοίγονται σημαντικές ευκαιρίες για τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αλλά και τις Περιφέρειες, οι οποίες αναδεικνύονται σε στρατηγικούς συμμάχους της Διοίκησης στην ευρύτερη αυτή προσπάθεια. Το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007-2013 και ο ν. 3614/2007, ο οποίος εισάγει το σύστημα διαχείρισης που εφαρμόζεται, έχει προσδιορίσει τόσο τους πρωταρχικούς άξονες και τις βασικές προτεραιότητες όσο και τους κύριους υποστηρικτικούς μηχανισμούς οι οποίοι αναλαμβάνουν καίριους τομείς της προώθησης της περιφερειακής ανάπτυξης.
Το παράδειγμα του Γ΄ Κ.Π.Σ., το οποίο τέθηκε σε λειτουργία από το ΠΑΣΟΚ χωρίς να έχει εκπονηθεί ειδικό επιχειρησιακό σχέδιο και οι απώλειες και οι καθυστερήσεις, στις οποίες οδήγησε η σοβαρή αυτή παράλειψη υπήρξε παράγοντες ανάσχεσης της προόδου και της προώθησης των συμφερόντων των τοπικών κοινωνιών για όλη την υπόλοιπη διάρκεια του προγράμματος. Όμως, όπως αποδείχθηκε και από την οριστικοποίηση των επιδόσεων των Π.Ε.Π. κατά το κλείσιμο του 2007, καταφέραμε, για μία ακόμη φορά, να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ, επιτυγχάνοντας την πλήρη κάλυψη του κανόνα ν+2 από όλες τις Περιφέρειες της Χώρας. Και όχι μόνον αυτό αλλά επιταχύνθηκαν αλματωδώς και τα ποσοστά απορρόφησης, τα οποία, για τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα, έχουν σήμερα ξεπεράσει το 81%, ενώ τον Μάρτιο του 2004 – και μετά από υπερτριετή λειτουργία – μόλις έφθαναν το 15,6%.

ΙΙ. Π.Ε.Π. Νοτίου Αιγαίου

1. Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου αξιοποιεί πλήρως τόσο τους εθνικούς όσο και τους κοινοτικούς πόρους, κυρίως αυτούς που προέρχονται από το Π.Ε.Π, θέτοντάς τους αποτελεσματικά στην υπηρεσία της βελτίωσης της καθημερινότητας. Η συνολική δαπάνη του ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου ανέρχεται σε ποσό ύψους 566 εκ. ευρώ μαζί με την ιδιωτική συμμετοχή. Σημειώνεται ότι ήδη οι επιδόσεις της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στην απορρόφηση, από 14,1% που ήταν τον Μάρτιο του 2004, μετά από 4 χρόνια λειτουργίας του, έχουν φθάσει σήμερα στο 75%! Σημειώθηκε δηλαδή αύξηση κατά σχεδόν 5,5 φορές μέσα σε αντίστοιχο χρονικό διάστημα. Αλλά και, περαιτέρω, σχεδόν τριπλασιάσθηκε ο αριθμός των ενταγμένων έργων στο Π.Ε.Π. Νοτίου Αιγαίου: Από 254 που ήταν τον Μάρτιο του 2004, έχουν ξεπεράσει σήμερα, όπως προανέφερα, τα 729. Έως σήμερα έχουν ενταχθεί έργα ύψους 724,3 εκ. ευρώ, ποσοστό 140,9%, ενώ το 2004 το ποσοστό αυτό ήταν μόλις 64,8%, δηλαδή υπέρ-διπλάσια αύξηση, ενώ το ποσοστό των νομικών δεσμεύσεων επί της δημόσιας δαπάνης από 35,2% το 2004 σήμερα υπερβαίνουν το 120,83% (δηλαδή αυξήθηκαν σχεδόν 3,5 φορές).

2. Έχουν ήδη ολοκληρωθεί 331 έργα, συνολικού προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης περίπου 245 εκ. ευρώ στο Νότιο Αιγαίο, τα οποία προσφέρουν σημαντικές διευκολύνσεις στην καθημερινότητα των πολιτών και δίνουν νέα αναπτυξιακή και οικονομική ώθηση στην περιοχή. Εκτελούνται 220 έργα προϋπολογισμού 322 εκ. ευρώ, ενώ 178 έργα βρίσκονται είτε σε στάδιο δημοπράτησης, είτε αναμένεται η έναρξη εκτέλεσής τους στο αμέσως επόμενο διάστημα

3. Ειδικότερα, όσον αφορά τις αναπτυξιακές παρεμβάσεις που έχουν δρομολογηθεί στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, επισημαίνεται ότι έχει δοθεί έμφαση στους ακόλουθους τομείς:
Τομέας Μεταφορών: 69 πράξεις (π/υ 148,6 εκ. €).
Τομέας Εκπαίδευσης: 33 πράξεις (π/υ 55,5 εκ. €).
Τομέας Υγείας – Πρόνοιας: 23 πράξεις (π/υ 26 εκ. €).
Τομέας Περιβάλλοντος – Αναπλάσεις: 106 πράξεις (π/υ 149,8 εκ. €).
Τομέας Τουρισμού – Πολιτισμού: 59 πράξεις (π/υ 72,6 εκ. €).
Πρωτογενής Τομέας (αγροτική οδοποιία, λιμενοδεξαμενές, αρδευτικά κλπ.): 46 πράξεις (π/υ 37,1 εκ. €).
Επενδυτικά Σχέδια Μ.Μ.Ε. και Αναπτυξιακός Νόμος: 46 πράξεις με 732 επενδύσεις (π/υ 93,9 εκ. €).
Αγροτουρισμός, Μεταποίηση και Εμπορία Γεωργικών προϊόντων: 19 πράξεις με 266 επενδύσεις (π/υ 18,8 εκ. €).
Ενδεικτικά αναφέρονται τα ακόλουθα έργα που ολοκληρώθηκαν ή βρίσκονται σε εξέλιξη στο πλαίσιο του ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου:

Επέκταση – Εκσυγχρονισμός, Προμήθεια και Εγκατάσταση Ιατρικού Εξοπλισμού Γενικού Νοσοκομείου Σύρου (7,5 εκ. €).
Επισκευές και Διαρρυθμίσεις των Κτιρίων του 1ου Γυμνασίου Σύρου για την Εγκατάσταση του Πανεπιστημίου Αιγαίου: (π/υ 2,7 εκ. €).
Επιχορήγηση Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς για την υλοποίηση του έργου «Μουσείο Μαρμαροτεχνίας στον Πύργο Τήνου: (π/υ 3,5 εκ. €).
Έργα βελτίωσης στο λιμάνι της Τήνου: (π/υ 12,9 εκ. €).
Λιμενικά Έργα Ανάφης: (π/υ 5,9 εκ. €).
Περιφερειακός Δρόμος Πόλεως Τήνου: (π/υ 3 εκ. €).
3ο Δημοτικό Σχολείο Νάξου: (π/υ 4 εκ. €).
Τ.Ε.Ε. Παροικιάς Πάρου: (π/υ 3,3 εκ. €).
Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία Αμοργού, Σερίφου και Κύθνου: (π/υ 1,5 εκ. €).
Αποχέτευση και Ε.Ε.Λ. Καταπόλων Δ. Αμοργού: (π/υ 1,9 εκ. €).
Επέκταση Δικτύου Αποχέτευσης Κρεμαστής και ΒΙΟ.ΚΑ. Δ. Πεταλούδων: (π/υ 2,9 εκ. €)
Εσωτερικό Δίκτυο Αποχέτευσης Ακαθάρτων Οικισμού Πύργου Καλίστης Θήρας: (π/υ 1,2 εκ. €).
Ανάπλαση Πεζόδρομων Οίας (Β’ Φάση): (π/υ 678 χιλ. €).
Τουριστικό Καταφύγιο Μπατσίου ν. ?νδρου: (π/υ 1,8 εκ. €).
Επισκευή και Αναστήλωση του Πυργομονάστηρου του Χριστού Φωτοδότη στο Δανακό Νάξου: (π/υ 1,5 εκ. €).
Διαμόρφωση και Ανάδειξη Αρχαιολογικού Χώρου Αρχαίας Θήρας: (π/υ 1,8 εκ. €).
Επισκευή Σχολής Ουρσουλινών Χώρας Νάξου και Μετατροπή σε Πολιτιστικό Κέντρο: (π/υ 2,7 εκ. €).
Φράγμα Ανάσχεσης – Εμπλουτισμού Βακέτας ν. Τήνου: (π/υ 2,2 εκ. €)
Αξιοποίηση Λιμνοδεξαμενής Αγ. Ειρήνης ν. Τήλου: (π/υ 1,8 εκ. €).
Ασφαλτόστρωση Αγροτικής Οδού Αετοφωλιάς – Αγ. Αναργύρων Πανόρμου ν. Τήνου: (π/υ 2 εκ. €).

4. Στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης και Νήσων Αιγαίου θα διαχειρισθεί συνολικά προϋπολογισμό δημόσιας δαπάνης 1.325 εκ. €, από τα οποία στο Νότιο Αιγαίο αντιστοιχούν 350,1 εκ. €. Το Πρόγραμμα χρηματοδοτείται από ένα μόνο Διαρθρωτικό Ταμείο (το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης). Περιλαμβάνει 13 ?ξονες Προτεραιότητας, δηλαδή στρατηγικές προτεραιότητες, οι οποίες περιλαμβάνουν έργα και ενέργειες που σχετίζονται μεταξύ τους και αποβλέπουν σε συγκεκριμένους μετρήσιμους στόχους. Τέσσερις (4) άξονες αφορούν την Περιφέρεια Κρήτης, τέσσερις (4) την Περιφέρεια Βόρειου Αιγαίου και πέντε (5) την περιφέρεια Νότιου Αιγαίου. Οι αναπτυξιακές προτεραιότητες του Νοτίου Αιγαίου για τη νέα προγραμματική περίοδο είναι ιδίως:
Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας (56,6 εκ. €).
Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα (98,4 εκ. €).
Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής (121,9 εκ. €).
Χωρική Συνοχή και Συνεργασία (68,6 εκ. €).
Τεχνική Υποστήριξη (4,6 εκ. €).

ΙΙΙ. Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ»

Σημαντική αναπτυξιακή προοπτική όμως εγγυάται για τις τοπικές κοινωνίες της Νοτίου Αιγαίου και η εφαρμογή του Προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ» το οποίο, πέραν της αναμόρφωσης που ήδη επέφερε, στο πλαίσιο του σκοπού και των κατευθύνσεών του, εξοικείωσε τους ΟΤΑ με το σύνολο της διαδικασίας ωρίμανσης των έργων, προετοιμάζοντάς τους εμπράκτως για την 4η προγραμματική περίοδο και παρέχοντάς τους στήριξη και σ’ επίπεδο τεχνογνωσίας. Πιο συγκεκριμένα:
Α. Το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ» δίνει για 5 χρόνια διπλάσιους πόρους απ’ ό,τι έδινε το ΕΠΤΑ για 7 χρόνια (3,5 δις ευρώ έναντι 1,7 δις ευρώ και μάλιστα για λιγότερα χρόνια), οι οποίοι κατανέμονται με κριτήρια διαφανή και αντικειμενικά που προσδιορίζονται κατά βάση από τις τοπικές ιδιαιτερότητες, όπως είναι η νησιωτικότητα, ο τυχόν ορεινός χαρακτήρας, η επισκεψιμότητα κλπ. ?λλωστε, η ροή των χρηματοδοτήσεων βρίσκεται, για πρώτη φορά, στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, έτσι ώστε κάθε ενδιαφερόμενος να έχει πρόσβαση στα στοιχεία αυτά, ανά πάσα στιγμή. Αντίθετα, το ΕΠΤΑ (1998-2004) έμεινε γνωστό για την ελλειπτική του χρηματοδότηση, την αδιαφάνειά του και τον επιλεκτικό τρόπο με τον οποίο γίνονταν οι χρηματοδοτήσεις.

Β. Αλλά και όσον αφορά τη σύγκριση των δύο προγραμμάτων από οικονομική και αναπτυξιακή άποψη, τα στοιχεία είναι συντριπτικά υπέρ του Προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ», όπως προκύπτει από τα παρακάτω:
1. Το Πρόγραμμα Ε.Π.Τ.Α. έδινε στους ΟΤΑ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου συνολικά 78 εκ. ευρώ για 7 χρόνια, τη στιγμή που ο «ΘΗΣΕΑΣ» για 5 χρόνια δίνει συνολικά πάνω από 142 εκ. ευρώ – (δηλαδή αύξηση των πόρων πάνω από 82,5% και μάλιστα για λιγότερα χρόνια). Επίσης όσον αφορά τους ΟΤΑ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου έχουν προενταχθεί 671 έργα – δημοτικά και διαδημοτικά – συνολικού προϋπολογισμού 124,6 εκ. ευρώ. Από αυτά τα έργα έχουν ήδη δημοπρατηθεί 284 έργα, ύψους 55,8 εκ. ευρώ. Μάλιστα, υπάρχουν ήδη 84 ολοκληρωμένα δημοτικά έργα.

2. Οι ΟΤΑ του Νομού Κυκλάδων δικαιούνται από το Πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ» 64,6 εκ. ευρώ, μόνο για δημοτικά έργα, ενώ από το «ΕΠΤΑ» είχαν πάρει 31,2 εκ. ευρώ για λιγότερα χρόνια (αύξηση κατά 107%). Έχουν ήδη προεντάξει 353 έργα προϋπολογισμού 53,4 εκ. ευρώ, ενώ έχουν δημοπρατηθεί 124 έργα (ύψους 19,3 εκ. ευρώ). Ειδικότερα:
Ο Δήμος Ερμουπόλεως πήρε, για δημοτικά έργα, από το Ε.Π.Τ.Α. για 7 χρόνια 1,3 εκ. ευρώ, ενώ, από το Πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ», παίρνει για 5 χρόνια πάνω από 2,5 εκ. ευρώ (αύξηση πάνω από 82,9%). Μάλιστα έχει προεντάξει 14 δημοτικά έργα, προϋπολογισμού 2,5 εκ. ευρώ. Μεταξύ αυτών και τα έργα: «Απαλλοτρίωση ακινήτων για τη διαμόρφωση ανοικτού θεάτρου Ερμούπολης» (300.000 ευρώ), «Επισκευή κτιρίου για χρήση 1ου Νηπιαγωγείου Ερμούπολης» (500.000 ευρώ), «Ανάπλαση ιστορικού κέντρου- πλατεία Περτέση» (240.000 ευρώ), κ.ά.
Ο Δήμος ?νω Σύρου πήρε, για δημοτικά έργα, από το Ε.Π.Τ.Α. για 7 χρόνια 811 χιλ. ευρώ, ενώ, από το Πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ», παίρνει για 5 χρόνια πάνω από 1,2 εκ. ευρώ (αύξηση πάνω από 58,2%). Μάλιστα έχει προεντάξει 6 δημοτικά έργα, προϋπολογισμού 496.000 ευρώ. Μεταξύ αυτών και τα έργα: «Προμήθεια απορριμματοφόρου οχήματος τύπου περιστρεφόμενου τυμπάνου χωρητικότητας 12 Κ.Μ.» (120.000 ευρώ), «Ύδρευση- Αποχέτευση οικισμού Αληθινής» (163.000 ευρώ), «Βελτίωση δημοτικής οδοποιίας οικισμού Χρούσσων» (25.000 ευρώ), κ.ά.

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ «ΕΠΤΑ» – «ΘΗΣΕΑΣ» ΟΤΑ Ν. ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΟΤΑ Ν. ΚΥΚΛΑΔΩΝ "Ε.Π.ΤΑ" ΤΕΛΙΚΟΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ "ΘΗΣΕΑΣ" ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ %
Δ. Αμοργού 1.027.146 2.347.506 + 128,5
Δ. ?νδρου 1.286.364 2.447.553 + 90,26
Δ. ?νω Σύρου 811.445 1.284.033 + 58,24
Δ. Δρυμαλίας 2.259.721 4.232.785 + 87,31
Δ. Εξωμβούργου 1.349.963 2.681.119 + 98,60
Δ. Ερμουπόλεως 1.373.440 2.512.289 + 82,91
Δ. Θήρας 1.173.881 3.327.568 + 183,46
Δ. Ιητών 6.456.34 1.764.138 + 173,24
Δ. Κέας 951.104 2.059.116 + 116,49
Δ. Κορθίου 1.453.004 2.889.491 + 98,86
Δ. Κύθνου 1.027.146 1.750.126 + 70,38
Δ. Μήλου 1.085.840 1.745.287 + 60,73
Δ. Μυκόνου 953.778 2.264.298 + 137,40
Δ. Νάξου 1.247.248 3.470.177 + 178,22
Δ. Πάρου 1.787.234 3.853.370 + 115,60
Δ. Ποσειδωνίας 1.716.801 (6.930*) 1.687.686 – 1,7 *
Δ. Σερίφου 639.765 1.525.689 + 138,47
Δ. Σίφνου 1.222.032 2.105.064 + 72,25
Δ. Τήνου 695.634 1.511.794 + 117,32
Δ. Υδρούσας 1.184.534 2.969.904 + 150,72
Κ. Ανάφης 645.634 1.485.582 + 130,09
Κ. Αντιπάρου 744.675 1.641.297 + 120,40
Κ. Δονούσης 513.573 1.487.143 + 189,56
Κ. Ηράκλειας 637.780 1.354.275 + 112,34
Κ. Κιμώλου 724.871 1.634.300 + 125,46
Κ. Κουφονησίων 637.933 1.431.657 + 124,42
Κ. Οίας 626.287 1.618.021 + 158,35
Κ. Πανόρμου 704.328 1.194.307 + 69,56
Κ. Σικίνου 763.022 1.489.957 + 95,27
Κ. Σχοινούσσης 596.940 1.318.482 + 120,87
Κ. Φολεγάνδρου 7.436.75 1.582.900 + 112,84

ΣΥΝΟΛΟ 31.230.445 64.666.930 + 107

* Σημείωση: Για το Δήμο Ποσειδωνίας είχε εγκριθεί το ποσό των 6.930 €. Τελικά όμως πήρε 1.716.801 € για όχι και τόσο …ανεξήγητους, κατά τη λογική ΠΑΣΟΚ, λόγους!

ΙV. Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ.) ως εργαλείο ανάπτυξης της περιοχής

Στο πλαίσιο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου έχουν δοθεί 5 εγκρίσεις σε 5 ΟΤΑ, συνολικού ύψους 438.500 ευρώ. Μεταξύ αυτών και τα έργα: «Κατασκευή δημοσυνεταιριστικού τυροκομείου στην ορεινή Νάξο» (Δήμος Δρυμαλίας Νάξου, 42.000 ευρώ), «Ολοκληρωμένο σύστημα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με αντλησιοταμίευση για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και υδρογόνου στη Νήσο Ίο (Δ. Ιητών, Ίος, 162.000 ευρώ) και «Ανέγερση πολυχώρου εκπαίδευσης και πολιτισμού (Δ. ?νδρου, 34.500 ευρώ).

V. Ενίσχυση των πόρων της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης – Προσωπικό Ν.Α.

Α. Με τον ν. 3345/2005 η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση απαλλάχθηκε από τον βρόγχο των προνοιακών επιδομάτων που αντιπροσώπευαν πάνω από το 79% των πόρων της και το θεσμικό πλαίσιο της χρηματοδότησής της εκσυγχρονίσθηκε. Παράλληλα, απέκτησε πρόσθετους, σταθερούς και δυναμικούς πόρους, οι οποίοι της αποδίδονται πλήρως, χωρίς τις παρακρατήσεις των Κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ. Το αποτέλεσμα των προσπαθειών αυτών είναι ότι, μεταξύ 2004 και 2007, οι τακτικοί πόροι της Ν.Α. τετραπλασιάσθηκαν (Προϋπολογισμός 2004: 109.000.000 ευρώ – Προϋπολογισμός 2007: 514,7 εκ. ευρώ). Στον δε προϋπολογισμό του 2008 σημειώνεται περαιτέρω αύξηση και μάλιστα σημαντική, δεδομένου ότι το 10% των τελών κυκλοφορίας εκτιμάται ότι θα φθάσει στα 91 εκ. περίπου (έναντι 78,6 εκ. ευρώ που ήταν το 2007 – με τα στοιχεία που έχουμε ως σήμερα), ενώ το 2% του Φ.Π.Α. στα 359,7 εκ. ευρώ (έναντι 324,4 εκ. ευρώ που ήταν το 2007, με τα στοιχεία που έχουμε ως σήμερα). Αυτό συνολικά σημαίνει 450,7 εκ. ευρώ για το 2008 έναντι 400,5 εκ. ευρώ το 2007, δηλαδή αύξηση πάνω από 12,5% σε σχέση με το 2007 και πάνω από 4 φορές σε σχέση με το 2004.

Β. Οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου πήραν από τους ΚΑΠ 2004 καθαρά 3,4 εκ. ευρώ, αφού τα προνοιακά επιδόματα αντιπροσώπευαν το 79,2 % των πόρων τους. Το 2007 πήραν συνολική τακτική επιχορήγηση 18,4 εκ. ευρώ, δηλαδή αύξηση πόρων υπέρ- πενταπλάσια μέσα σε τριάμισι χρόνια. Το 2008 η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου παίρνει από την τακτική κατανομή 20,6 εκ. ευρώ, δηλαδή αύξηση των πόρων εξαπλάσια σε σχέση με το 2004. Συγκεκριμένα:

Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κυκλάδων πήρε από τους ΚΑΠ 2004 καθαρά 1,3 ευρώ, αφού, πριν από τον ν. 3345/2005, το 72% των πόρων της κατευθυνόταν για την κάλυψη των προνοιακών επιδομάτων. Της έμενε, συνεπώς, το υπόλοιπο 28% για να καλύψει λειτουργικά και επενδύσεις. Για το 2007, η Ν.Α. Κυκλάδων πήρε ως τακτική επιχορήγηση συνολικά 8,1 εκ. ευρώ, δηλαδή πάνω από 6 φορές περισσότερους πόρους σε σχέση με το 2004. Το 2008 η Ν.Α. Κυκλάδων παίρνει, ως τακτική επιχορήγηση, συνολικό ποσό ύψους 9,1 εκ. ευρώ, δηλαδή σχεδόν 7 φορές περισσότερους πόρους σε σχέση με το 2004.
Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Δωδεκανήσου πήρε από τους ΚΑΠ 2004 καθαρά 2,1 εκ. ευρώ, αφού, πριν από τον ν. 3345/2005, το 82% των πόρων της κατευθυνόταν για την κάλυψη των προνοιακών επιδομάτων. Της έμενε, συνεπώς, το υπόλοιπο 18% για να καλύψει λειτουργικά και επενδύσεις. Για το 2007, η Ν.Α. Δωδεκανήσου πήρε ως τακτική επιχορήγηση συνολικά το ποσό των 10,2 εκ. ευρώ, δηλαδή σχεδόν 5 φορές περισσότερους πόρους σε σχέση με το 2004, ενώ έχει λάβει επιπλέον από έκτακτη επιχορήγηση ποσό ύψους 165.000 ευρώ. Το 2008 η Ν.Α. Δωδεκανήσου θα πάρει, ως τακτική επιχορήγηση, συνολικό ποσό ύψους 11,5 εκ. ευρώ, δηλαδή σχεδόν 5,5 φορές περισσότερους πόρους σε σχέση με το 2004.
2. Επίσης οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ενισχύθηκαν με τακτικό στελεχιακό δυναμικό, πάντοτε υπό τον έλεγχο του ΑΣΕΠ. Ειδικότερα, για τη Ν.Α. Κυκλάδων εγκρίθηκαν 25 θέσεις και για τη Ν.Α. Δωδεκανήσου εγκρίθηκαν 40 θέσεις (συνολικά 65 θέσεις για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου).

VΙ. Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση για την Περιφέρεια, ιδίως μέσω της «Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε.»

Τον Μάρτιο του 2004, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» βρισκόταν ακόμη σε φάση σχεδιασμού, παρά το γεγονός ότι λειτουργούσε ήδη δύο χρόνια, και μας παραδόθηκε, στην ουσία ένας προγραμματισμός έργων. Ειδικότερα, το 2004 είχαν προκηρυχθεί 58 έργα συνολικού προϋπολογισμού 198,21 εκ. ευρώ, ενώ οι υπογεγραμμένες συμβάσεις ανέρχονταν μόλις στα 1,53 εκ. ευρώ.
Μετά τις αναθεωρήσεις και τον ανασχεδιασμό της «Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε.», η εικόνα άλλαξε άρδην. Σήμερα εκτελούνται πάνω από 170 καινοτόμα έργα πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών στη Χώρα, με προϋπολογισμό που ξεπερνά τα 900 εκ. ευρώ, καλύπτοντας όλους τους τομείς της Δημόσιας Διοίκησης. Παράλληλα προωθούνται δράσεις που ενισχύουν τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (Μ.Ε.ΤΕΧ.Ω., WI-FI, Digital Health κ.ά.) και συμβάλλουν στην ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδομών και στην παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών στην Περιφέρεια, οι οποίες υπερβαίνουν τα 250 εκ. ευρώ.
Το 2007 η Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. υπερκάλυψε το στόχο ν+2, στο πλαίσιο της εξασφάλισης της απορροφητικότητας των κοινοτικών πόρων, πραγματοποιώντας δαπάνες 160,55 εκ. ευρώ. Έτσι έως σήμερα έχουν διενεργηθεί διαγωνισμοί προϋπολογισμού ύψους 915,94 εκ. ευρώ και έχουν συμβασιοποιηθεί έργα ύψους 824,1 εκ. ευρώ.
Μεταξύ των έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη και καλύπτουν και την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου είναι τα εξής:
Το Εθνικό Δίκτυο Δημόσιας Διοίκησης «ΣΥΖΕΥΞΙΣ», το οποίο αποτελεί το μεγαλύτερο έργο τηλεπικοινωνιών στη Δημόσια Διοίκηση. Το έργο αποσκοπεί στη δημιουργία ασφαλούς δικτύου διασύνδεσης όλων των διοικητικών φορέων, παρέχοντας τις πλέον σύγχρονες και πρακτικές υπηρεσίες τηλεπικοινωνίας και διαδικτύου και μάλιστα εντελώς δωρεάν (δωρεάν πρόσβαση στο διαδίκτυο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, υπηρεσία τηλεδιάσκεψης, κ.ά.), με παράλληλη σημαντική μείωση- έως 40%- του κόστους τηλεπικοινωνιών (δωρεάν τηλεφωνία μεταξύ των φορέων του «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» και προνομιακή τιμή για την εκτός δικτύου τηλεφωνία). Στο πλαίσιο του Εθνικού Δικτύου «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» έχουν διασυνδεθεί 153 φορείς της Δημόσιας Διοίκησης στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.
Το «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εθνικού Δημοτολογίου» στοχεύει στη συνένωση των υφιστάμενων Δημοτολογίων της Χώρας με κοινές προδιαγραφές σε μια κεντρική βάση δεδομένων στο Υπουργείο Εσωτερικών. Το έργο συμβάλλει στην απλοποίηση των διαδικασιών μεταδημότευσης, στην εξάλειψη των διπλοεγγραφών, στον περιορισμό των δαπανών, στη διευκόλυνση πολλών φορέων που κάνουν χρήση στοιχείων του δημοτολογίου και τελικά στην ποιοτικότερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη. Στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου έχει γίνει η εγκατάσταση της εφαρμογής σε 25 ΟΤΑ- εκ των οποίων 14 στο Ν. Κυκλάδων- και δρομολογείται η ένταξη στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εθνικού Δημοτολογίου.
«Δημοτικές Διαδικτυακές Πύλες». Το έργο, το οποίο παρουσιάσαμε αυτή την εβδομάδα, αφορά στην ανάπτυξη και λειτουργία Δημοτικής Διαδικτυακής Πύλης σε τουλάχιστον 470 Δήμους με πληθυσμό μικρότερο των 20.000 κατοίκων, με στόχο την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, και ιδιαίτερα του Διαδικτύου, για την εξυπηρέτηση των δημοτών και των επιχειρήσεων μέσω υπηρεσιών πληροφόρησης, αμφίδρομης επικοινωνίας και ηλεκτρονικών συναλλαγών. Στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Διαδημοτικές Πύλες σε 30 Δήμους, εκ των οποίων 12 στο Ν. Κυκλάδων (Δ. Εξωμβούργου, Δ. ?νω Σύρου, Δ. Τήνου κλπ.), οι οποίες θα βρίσκονται σε παραγωγική λειτουργία στις αρχές Ιουνίου.
Το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, το οποίο επιτρέπει τη διασύνδεση όλων των υπηρεσιών της Περιφέρειας, προωθώντας, έτσι, τις ηλεκτρονικές συναλλαγές της με τους πολίτες. Το έργο έχει ολοκληρωθεί κατά το μεγαλύτερο μέρος του και αυτό έχει μεγάλη πρακτική σημασία για μια νησιωτική περιοχή, αφού διευκολύνει σημαντικά τους πολίτες, απαλλάσσοντάς τους από την υποχρέωση μετάβασης στο διοικητικό κέντρο για τη διεκπεραίωση τρεχουσών υποθέσεών τους, καθιστώντας πράξη την αποκέντρωση.
Τα «Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων». Το έργο επικεντρώνεται στην υποστήριξη 13 λειτουργικών τομέων (ανάπτυξης, πολεοδομίας, περιβάλλοντος, κ.ά.) με συστήματα πληροφορικής, καλύπτοντας το 60% του επιχειρησιακού πεδίου των Ν.Α. Τα οφέλη που προκύπτουν από την τυποποίηση των διαδικασιών και την ηλεκτρονική διαχείριση είναι καταλυτικά για την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη λειτουργία των Ν.Α. Στο πλαίσιο του έργου περιλαμβάνονται δράσεις που αφορούν την προμήθεια και εγκατάσταση βασικού εξοπλισμού πληροφορικής και τοπικών δικτύων, καθώς και την παροχή βασικών τηλεματικών υπηρεσιών ανάλογων με αυτές του «ΣΥΖΕΥΞΙΣ».
Αναφέρεται ενδεικτικά ότι το έργο Ηλεκτρονική Πολεοδομία στο Νομό Δωδεκανήσου βρίσκεται σε παραγωγική λειτουργία στη Διεύθυνση Πολεοδομίας της Ν.Α. και του Δήμου Ρόδου, και στο Νομό Κυκλάδων έχει γίνει έναρξη της εκπαίδευσης και παραγωγικής λειτουργίας στη Διεύθυνση Πολεοδομίας Σύρου και Επαρχείων.
Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας. Στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου εκτελούνται δύο Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας συνολικού προϋπολογισμού άνω των 4 εκ. ευρώ. Πρόκειται για:
Τη δημιουργία Περιφερειακού Δικτύου Υγείας «ΔΗΛΟΣ», στις Κυκλάδες.
Το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Υγείας και Πρόνοιας Β΄ ΠΕΣΥΠ Νοτίου Αιγαίου.
Ο στόχος των Ολοκληρωμένων Πληροφοριακών Συστημάτων Υγείας (ΟΠΣΥ) είναι η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου περιφερειακού δικτύου παροχής υπηρεσιών υγείας, προσαρμοσμένου στην γεωγραφική ιδιομορφία της νησιωτικής αυτής περιοχής. Το δίκτυο αυτό θα οδηγήσει στη βελτίωση παρεχομένων υπηρεσιών προς τους πολίτες αλλά και θα υποστηρίξει τη δυνατότητα παροχής νέων υπηρεσιών. Τα πληροφοριακά συστήματα θα εγκατασταθούν σε 6 Νοσοκομεία, 11 Κέντρα Υγείας και 24 Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία.

VII. Δράσεις για την προώθηση των ίσων ευκαιριών γυναικών και ανδρών Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

1. Στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, από το έργο «Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις υπέρ των Γυναικών» της Γενικής Γραμματείας Ισότητας, έχουν ωφεληθεί με ενέργειες συμβουλευτικής, κατάρτισης και προώθησης σε θέσεις μερικής απασχόλησης, 321 γυναίκες, εκ των οποίων 279 έχουν ήδη προωθηθεί σε θέσεις εργασίας ή έχουν ανοίξει τη δική τους επιχείρηση, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός που έχει διατεθεί για την περιοχή φθάνει περίπου το 1,5 εκ. ευρώ. Το πρόγραμμα έχει στόχο την ενδυνάμωση των γυναικών, την προετοιμασία τους για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας, την υποστήριξή τους με ειδικές επιδοτήσεις για την ανάληψη επιχειρηματικών πρωτοβουλιών (με συμβουλευτική, κατάρτιση κλπ.) και την προώθησή τους σε θέσεις απασχόλησης.
2. Επίσης στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, μέσω του έργου «Θετικές δράσεις υπέρ των γυναικών στις σχολές αρχικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (Μελέτη- Έρευνα- Βιβλιογραφία- Ενίσχυση Βιβλιοθηκών)», εμπλουτίζονται οι βιβλιοθήκες σε 43 Επαγγελματικά Λύκεια, Τεχνικά Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια (ΤΕΕ) και Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) και εξασφαλίζεται η on line σύνδεση αυτών των σχολών με τη βιβλιοθήκη θεμάτων ισότητας της Γενικής Γραμματείας Ισότητας. Βασικός στόχος του έργου είναι η καταπολέμηση των διακρίσεων και του επαγγελματικού διαχωρισμού μεταξύ των δύο φύλων μέσα από την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στον τομέα της τεχνολογικής εκπαίδευσης.
3. Επιπλέον, στο Νότιο Αιγαίο εφαρμόζεται το έργο «Ευαισθητοποίηση εκπαιδευτικών και παρεμβατικά προγράμματα για την προώθηση της ισότητας των φύλων». Βασικός στόχος του είναι η εκτέλεση προγραμμάτων εκπαίδευσης σε σχολεία, καθώς και επιμόρφωσης των καθηγητών και των μαθητών/ριών σχετικά με την αξία της ουσιαστικής ισότητας και την καταπολέμηση των στερεοτύπων για τον ρόλο των δύο φύλων. Στην επιμόρφωση αυτή συμπεριλαμβάνεται και ενημέρωση για την ενδοοικογενειακή βία και το trafficking. Κατά τη χρονική περίοδο 2003 -2008 έγιναν 46 προγράμματα, συμμετείχαν 253 σχολικές μονάδες με 461 εκπαιδευτικούς και 4.659 μαθητές/ριες.

VII. Δημόσια τάξη και ασφάλεια

Α. Σύγχρονο και αποτελεσματικό Πυροσβεστικό Σώμα

Στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου λειτουργούν συνολικά 5 Πυροσβεστικές Υπηρεσίες- εκ των οποίων 1 στην Ερμούπολη – και 8 Πυροσβεστικά Κλιμάκια – εκ των οποίων 5 στο Ν. Κυκλάδων, ενώ με την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου έχουν επανδρωθεί και ενισχυθεί τα Πυροσβεστικά οχήματα των νήσων Κέας, Μυκόνου, Κύθνου, Σερίφου, Σίφνου, Μήλου, Ίου και Αμοργού. Επιπλέον, κατά την αντιπυρική περίοδο, πραγματοποιούνται εντατικές περιπολίες πυροσβεστικών οχημάτων και δίνεται έμφαση στην ενημέρωση των πολιτών, καθώς και στη λειτουργία επιτροπών εκτάκτων ελέγχων σε χώρους αυξημένου κινδύνου. Στόχος είναι η βελτίωση του συντονισμού και της συνεργασίας των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και φορέων, η αξιοποίηση στον μέγιστο δυνατό βαθμό ανθρώπων, μέσων και τρόπων αντιμετώπισης. Στο πλαίσιο του ενιαίου Υπουργείου Εσωτερικών, οι δυνατότητες αναβάθμισης της επιχειρησιακής ετοιμότητας και αποτελεσματικότητας των εμπλεκόμενων φορέων, έχουν διευρυνθεί σημαντικά και έχουν προετοιμασθεί συστηματικά και αναπτυχθεί νέοι τρόποι ενίσχυσής της.

Β. Ισχυρή Ελληνική Αστυνομία στο πλευρό του πολίτη

1. H Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου αναδιαρθρώνεται και αναδιοργανώνεται, όπως και το σύνολο των Αστυνομικών Διευθύνσεων της Χώρας, με γνώμονα την εξοικονόμηση δυνάμεων για την προστασία των περιοχών όπου υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη. Ειδικότερα:
Στο πλαίσιο της ως άνω προσπάθειας ενίσχυσης των αστυνομικών δυνάμεων αυξήθηκε η οργανική δύναμη της Α΄ Αστυνομικής Διεύθυνσης Κυκλάδων κατά τριάντα (30) οργανικές θέσεις αστυνομικού προσωπικού και δύο (2) θέσεις ειδικών φρουρών, και της Β΄ Αστυνομικής Διεύθυνσης Κυκλάδων κατά σαράντα (40) θέσεις αστυνομικού προσωπικού. Η οργανική δύναμη της Α΄ Αστυνομικής Διεύθυνσης Δωδεκανήσου αυξήθηκε κατά τριάντα έξι (36) θέσεις αστυνομικού προσωπικού και δύο (2) θέσεις ειδικών φρουρών και της Β΄ Αστυνομικής Διεύθυνσης Δωδεκανήσου κατά τριάντα έξι (36) θέσεις αστυνομικού προσωπικού. Δηλαδή συνολικά 146 επιπλέον οργανικές θέσεις για την Περιφέρεια Δωδεκανήσου.
Κατά την τρέχουσα θερινή περίοδο, για την κάλυψη υπηρεσιών ασφάλειας των αεροδρομίων, η Αστυνομική Διεύθυνση Κυκλάδων ενισχύεται με 172 άτομα (5 Αξιωματικούς, 32 Ανθ/μους – Αρχ/κες Π.Σ., 135 2ετείς Δόκιμους Αστ/κες) και για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της κατά τη θερινή περίοδο με 80 άτομα (65 1ετείς Δόκιμους Αστ/κες και 15 2ετείς Δόκιμους Αστ/κες).
Ομοίως, η Αστυνομική Διεύθυνση Δωδεκανήσου, για την κάλυψη υπηρεσιών ασφάλειας οικείων αεροδρομίων, ενισχύεται με 204 άτομα (4 Αξιωματικούς, 37 Ανθ/μους- Αρχ/κες Π.Σ. – Αστ/κες (Α.Υ.), 163 2ετείς Δόκιμους Αστ/κες) και για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της κατά τη θερινή περίοδο με 90 άτομα (85 1ετείς Δόκιμους Αστ/κες και 5 2ετείς Δόκιμους Αστ/κες). Περαιτέρω:
Στο πλαίσιο της λειτουργικής αναδιοργάνωσης και με γνώμονα τη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα σε ό,τι αφορά την πρόληψη και καταπολέμηση της εγκληματικότητας, με το π.δ. 116/2007, επέρχονται οι ακόλουθες οργανωτικές μεταβολές:
α. Η Αστυνομική Διεύθυνση Κυκλάδων διασπάται σε δύο (2) Αστυνομικές Διευθύνσεις, στην Α΄ Αστυνομική Διεύθυνση Κυκλάδων με έδρα την Ερμούπολη και στη Β΄ Αστυνομική Διεύθυνση Κυκλάδων με έδρα τη Νάξο. Ειδικότερα:
Στην Α΄ Αστυνομική Διεύθυνση Κυκλάδων ιδρύεται Τμήμα Ασφαλείας Μυκόνου. Δημιουργούνται Γραφεία Τουριστικής Αστυνομίας στα Αστυνομικά Τμήματα Ερμουπόλεως, Μήλου και Τήνου και Γραφεία Δίωξης Ναρκωτικών στα Τμήματα Ασφαλείας Ερμουπόλεως και Μυκόνου.
Στην Β΄ Αστυνομική Διεύθυνση Κυκλάδων ιδρύονται τα Τμήματα Ασφαλείας Νάξου και Θήρας και οι Αστυνομικοί Σταθμοί Δονούσης και Σχοινούσσης. Δημιουργούνται Γραφεία Τουριστικής Αστυνομίας στα Αστυνομικά Τμήματα Νάξου, Θήρας και Πάρου και Γραφεία Δίωξης Ναρκωτικών στα Τμήματα Ασφαλείας Νάξου και Θήρας.
Είναι σαφές ότι δίνουμε έμφαση στην ενίσχυση των Σταθμών Τουριστικής Αστυνομίας λόγω της ιδιομορφίας της περιοχής, ιδίως προκειμένου να υπάρχει καλύτερη εξυπηρέτηση και προστασία των επισκεπτών.
β. Η Αστυνομική Διεύθυνση Δωδεκανήσου διασπάται σε δύο (2) Αστυνομικές Διευθύνσεις, στην Α΄ Αστυνομική Διεύθυνση Δωδεκανήσου με έδρα τη Ρόδο και στη Β΄ Αστυνομική Διεύθυνση Δωδεκανήσου με έδρα τη Κω.
Με τις προαναφερόμενες ρυθμίσεις και τα συμπληρωματικά μέτρα υποστήριξης (αύξηση δύναμης, βελτίωση υλικοτεχνικού εξοπλισμού των Υπηρεσιών κ.λ.π.) εκτιμάται ότι θα αναβαθμιστεί θεαματικά το επίπεδο αστυνόμευσης και η ποιότητα εξυπηρέτησης των πολιτών σ’ ολόκληρη τη νησιωτική περιοχή των Κυκλάδων και της Δωδεκανήσου.

2. Για την αντιμετώπιση του φαινομένου της λαθρομετανάστευσης στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ιδρύθηκε Τμήμα Δίωξης Λαθρομετανάστευσης Ρόδου στην Α΄ Αστυνομική Διεύθυνση Δωδεκανήσου και Τμήμα Δίωξης Λαθρομετανάστευσης Κω στη Β΄ Αστυνομική Διεύθυνση Δωδεκανήσου, τα οποία αναμένεται να λειτουργήσουν άμεσα. Σημειώνεται ότι το 2006 συνελήφθησαν στο Νότιο Αιγαίο για παράνομη είσοδο και παραμονή 1.335, το 2007 4.837 και το πρώτο τετράμηνο του 2008 1.512 λαθρομετανάστες και 16 διακινητές.
Το Υπουργείο Εσωτερικών αντιμετωπίζει με ευαισθησία και πλήρη σεβασμό των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου το φαινόμενο της λαθρομετανάστευσης, μεριμνώντας ιδιαίτερα για τους ανήλικους. Υπενθυμίζουμε την περίπτωση των λαθρομεταναστών που εντοπίσθηκαν στη Λέρο, στις αρχές του Μαΐου, για τους οποίους αυθημερόν και σε συνεργασία με την Περιφέρεια, την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τα συναρμόδια Υπουργεία, λάβαμε όλα τα αναγκαία μέτρα περίθαλψης και αναλάβαμε τα έξοδα φιλοξενίας και σίτισής τους, μεριμνώντας ιδιαίτερα και για τους ανήλικους. Παράλληλα, ενισχύσαμε το νοσοκομείο της Λέρου με 2 γιατρούς και μία νοσηλεύτρια και το Α.Τ. Λέρου με πρόσθετη δύναμη, ενώ αυξήθηκαν οι περιπολίες από πλευράς Λιμενικού Σώματος.

3. Σε ό,τι αφορά την εγκληματικότητα στην περιοχή του Νοτίου Αιγαίου, για το αντίστοιχο τετράμηνο των ετών 2007/2008 παρατηρείται μείωση σημαντικών μορφών εγκληματικότητας. Ειδικότερα:
– Κλοπές- Διαρρήξεις: Μειώθηκαν κατά 30,77%.
– Παραβιάσεις της νομοθεσίας περί όπλων: Μειώθηκαν κατά 16,67%.
Για το πρώτο Α΄ 4μηνο 2008 σε συνάρτηση με το Α΄ 4μηνο του 2007 , στη Σύρο παρατηρείται μείωση στις κλοπές κατά -81,82%, στις κλοπές τροχοφόρων κατά -60% και στις υποθέσεις ναρκωτικών κατά -75%. Το 2008 δεν τελέστηκε καμία ληστεία, ενώ εξιχνιάστηκε το 50% των κλοπών – διαρρήξεων.

4. Στον τομέα της οδικής ασφάλειας πρέπει να επισημανθούν τα ακόλουθα: Το 2007, σημειώθηκε, σε σχέση με το 2006, από τη Διεύθυνση Τροχαίας Νοτίου Αιγαίου:
Μείωση των παθόντων κατά 20,8%.
Μείωση των ατυχημάτων κατά 16,6%.
Μείωση των επικίνδυνων παραβάσεων κατά 22,9%.

Ειδικότερα, για το ίδιο χρονικό διάστημα, στο Ν. Κυκλάδων παρατηρείται μείωση των παθόντων κατά -51,3% και μείωση των ατυχημάτων κατά -42,1%, ενώ το πρώτο 4μηνο του 2008 σημειώνεται περαιτέρω μείωση των ατυχημάτων κατά -50%. Η μείωση και των ατυχημάτων και των παθόντων, σύμφωνα με στοιχεία, του Α.Τ. Ερμούπολης για το πρώτο 4μηνο του 2008 σε σχέση με το πρώτο 4μηνο του 2007, είναι εντυπωσιακή, αφού ανέρχεται στο -80%!

VIIΙ. Σημειώνεται επίσης ότι ιδρύθηκε το Περιφερειακό Ινστιτούτο Επιμόρφωσης Νοτίου Αιγαίου με έδρα την Ερμούπολη – Σύρου για την αποκέντρωση της επιμόρφωσης των δημόσιων υπαλλήλων της ευρύτερης περιοχής.

IX. Με τα δεδομένα αυτά οι επιδόσεις της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου σε κρίσιμους τομείς της καθημερινότητας που απασχολούν τους πολίτες της είναι αξιοσημείωτες. Η δε προετοιμασία και οι συντονισμένες προσπάθειες που έχουν γίνει ως τώρα, η διαμόρφωση σαφών προτεραιοτήτων και η εκπόνηση ολοκληρωμένου σχεδίου ανάπτυξης αποτελούν στέρεη βάση και ελπιδοφόρο εφαλτήριο για μια θετική πορεία και στο πλαίσιο της 4ης προγραμματικής περιόδου 2007-2013».

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ