ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τρίτη 16 Απριλίου 2024

ΣΗΜΕΙΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ 22ης ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΤΗΛ: 210 3393537, 210 3393581

Παρασκευή, 4 Απριλίου 2008

ΣΗΜΕΙΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΠΡΟΚΟΠΗ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ 22ης ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ)

«Ι. Σε μία εποχή όπως η σημερινή, όπου οι προκλήσεις της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας κορυφώνονται, η δυναμική προώθηση της αναπτυξιακής προοπτικής της Χώρας μας περνάει μέσα από την ουσιαστική ενίσχυση της περιφερειακής ανάπτυξης και την εμπέδωση της κοινωνικής συνοχής. Και η 4η προγραμματική περίοδος 2007-2013 είναι το αναπτυξιακό διαβατήριο για να περάσουμε σε μια νέα εποχή όσον αφορά την ποιότητα ζωής των πολιτών, αφήνοντας οριστικά πίσω μας τις αδράνεια και τη στασιμότητα της προηγούμενης 20ετίας. Η τελευταία τετραετία υπήρξε μία κρίσιμη και επιτυχημένη προπαρασκευαστική περίοδος, κατά την οποία απαλλαγήκαμε από πολλές ριζωμένες παθογένειες, αρπάξαμε ευκαιρίες και μπορέσαμε να θέσουμε τις βάσεις για ένα πιο δημιουργικό και δυναμικό ξεκίνημα σε όλους τους τομείς.
Όσον αφορά την Περιφέρεια Θεσσαλίας έγιναν πολλά και σημαντικά βήματα μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Όπως φάνηκε κατά την πρόσφατη παρουσίαση των αποτελεσμάτων του Γ΄ Κ.Π.Σ., ιδίως από τον Μάρτιο του 2004, ολοκληρώθηκαν καίριες αναπτυξιακές και λειτουργικές παρεμβάσεις, με γνώμονα την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής ιδίως των ανθρώπων της υπαίθρου. Με τα 1.365 έργα (4.313 υποέργα) του Π.Ε.Π., συνολικού προϋπολογισμού ύψους άνω του 890,69 εκ. $, αλλάζει δραστικά η φυσιογνωμία της ευρύτερης περιοχής, η οποία μετατρέπεται σταδιακά σε σημαντικό αναπτυξιακό πόλο.
Οι αναπτυξιακές δυνατότητες που παρέχουν τα συνολικά 36,4 δις ευρώ του Δ΄ Κ.Π.Σ., τα οποία διοχετεύονται σταδιακά στην Περιφέρεια σε ποσοστό πάνω από 80%, είναι αναντίρρητα μεγάλες και η πλήρης και ουσιαστική αξιοποίησή τους εξαρτάται, σε μεγάλο βαθμό, και από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αλλά και από τις Περιφέρειες, οι οποίες αναδεικνύονται στρατηγικούς συμμάχους της Διοίκησης στην ευρύτερη αυτή προσπάθεια. Το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007-2013 και ο ν. 3614/2007, ο οποίος εισάγει το σύστημα διαχείρισης που εφαρμόζεται, έχει προσδιορίσει τόσο τους πρωταρχικούς άξονες και τις βασικές προτεραιότητες όσο και τους κύριους υποστηρικτικούς μηχανισμούς οι οποίοι αναλαμβάνουν καίριους τομείς της προώθησης της περιφερειακής ανάπτυξης.
Το παράδειγμα του Γ΄ Κ.Π.Σ., το οποίο τέθηκε σε λειτουργία από το ΠΑΣΟΚ χωρίς να έχει εκπονηθεί ειδικό επιχειρησιακό σχέδιο και οι απώλειες και οι καθυστερήσεις, στις οποίες οδήγησε η σοβαρή αυτή παράλειψη υπήρξε παράγοντες ανάσχεσης της προόδου και της προώθησης των συμφερόντων των τοπικών κοινωνιών για όλη την υπόλοιπη διάρκεια του προγράμματος. Όμως, όπως αποδείχθηκε και από την οριστικοποίηση των επιδόσεων των Π.Ε.Π. κατά το κλείσιμο του 2007, καταφέραμε, για μία ακόμη φορά, να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ, επιτυγχάνοντας την πλήρη κάλυψη του κανόνα ν+2 από όλες τις Περιφέρειες της Χώρας. Και όχι μόνον αυτό αλλά επιταχύνθηκαν αλματωδώς και τα ποσοστά απορρόφησης, τα οποία, για τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα, ξεπέρασαν, στο τέλος του 2007, το 77,38% από 58,5% στο τέλος του 2006, ενώ τον Μάρτιο του 2004 – και μετά από υπερτριετή λειτουργία – μόλις έφθαναν το 15,6%. Σήμερα έχουν ξεπεράσει το 79,24%.

ΙΙ. Π.Ε.Π. Θεσσαλίας

1. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας αξιοποιεί πλήρως τόσο τους εθνικούς όσο και τους κοινοτικούς πόρους, κυρίως αυτούς που προέρχονται από το Π.Ε.Π, θέτοντάς τους αποτελεσματικά στην υπηρεσία της βελτίωσης της καθημερινότητας. Η συνολική δαπάνη του ΠΕΠ Θεσσαλίας ανέρχεται σε ποσό ύψους 1 δις ευρώ μαζί με την ιδιωτική συμμετοχή. Σημειώνεται ότι ήδη οι επιδόσεις της Περιφέρειας Θεσσαλίας στην απορρόφηση, από 12,82% που ήταν τον Μάρτιο του 2004, μετά από 4 χρόνια λειτουργίας του, έχουν φθάσει σήμερα στο 82,6%! Σημειώθηκε δηλαδή αύξηση κατά σχεδόν 6,5 φορές μέσα αντίστοιχο χρονικό διάστημα. Αλλά και, περαιτέρω, σχεδόν τριπλασιάσθηκε ο αριθμός των ενταγμένων έργων στο Π.Ε.Π. Θεσσαλίας: Από 473 που ήταν τον Μάρτιο του 2004, έχουν ξεπεράσει σήμερα, όπως προανέφερα, τα 1.365. Έως σήμερα έχουν υπογραφεί συμβάσεις για έργα ποσού ύψους 949,4 εκ. ευρώ, ποσοστό 127,2%, ενώ το 2004 το ποσοστό αυτό ήταν μόλις 33,8%, δηλαδή σχεδόν τετραπλάσια αύξηση, ενώ οι εντάξεις έργων υπερβαίνουν το 142%. Σημειώνεται ότι η Περιφέρεια Θεσσαλίας υπερκάλυψε τον κανόνα ν+2 στο τέλος του 2007, κατά 33 εκ. ευρώ.

2. Έχουν ήδη ολοκληρωθεί έργα, δημόσιας δαπάνης 425 εκ. ευρώ στη Θεσσαλία, τα οποία βελτίωσαν σημαντικά την ποιότητα ζωής των πολιτών της.

3. Ειδικότερα, όσον αφορά τις αναπτυξιακές παρεμβάσεις που έχουν δρομολογηθεί στην Περιφέρεια Θεσσαλίας επισημαίνεται ότι έχει δοθεί έμφαση στους ακόλουθους τομείς:
Έργα Οδοποιίας σε μήκος 396 χλμ., συνολικού κόστους 378 εκ. ευρώ.
Ιδιωτικές επενδύσεις– συνολικού κόστους 223,7 εκ. ευρώ. Μέσω του ΠΕΠ έγιναν 1.643 επενδύσεις στους τομείς της μεταποίησης, του τουρισμού και της αγροτικής ανάπτυξης.
Διαχείριση υδάτινων πόρων, εγγειοβελτικά έργα, αναδασμοί– συνολικού κόστους 117,3 εκ. ευρώ.
Επενδύσεις στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις– συνολικού κόστους 83,5 εκ. ευρώ. Ολοκληρώθηκαν 338 χλμ. αρδευτικών δικτύων και βελτιώθηκαν οι συνθήκες άρδευσης σε 136.000 στρέμματα γεωργικής γης. Κατασκευάσθηκαν 12 ταμιευτήρες, όπου μπορούν νΆ αποθηκευθούν συνολικά 26 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού.
Έργα υποδομής εκπαίδευσης– συνολικού κόστους 80,3 εκ. ευρώ. Δόθηκαν 270 νέες σχολικές αίθουσες διδασκαλίας στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση και ιδρύθηκαν 4 σχολεία δεύτερης ευκαιρίας.
Έργα αποχέτευσης, επεξεργασίας λυμάτων, αντιπλημμυρικά– συνολικού κόστους 50,6 εκ. ευρώ. Ολοκληρώθηκαν μάλιστα ήδη 275 χλμ. δικτύων αποχέτευσης. Επίσης κατασκευάζονται και αναβαθμίζονται 17 εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων και αποκαθιστώνται 135 χωματερές από το ΠΕΠ και συνολικά 277 χωματερές μαζί με το ΕΠΠΕΡ, το Ταμείο Συνοχής και το Πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ».
Ανάπλαση, αξιοποίηση περιοχής– συνολικού κόστους 46,3 εκ. ευρώ. Σημειώνεται ότι αναπλάσθηκαν οι όψεις 117 κτιρίων, ολοκληρώθηκαν δράσεις αποκατάστασης σε 26 αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία και σε 5 ιερούς ναούς και μονές, πραγματοποιήθηκαν ολοκληρωμένες δράσεις αστικής ανάπτυξης στα 6 μεγαλύτερα αστικά κέντρα της περιφέρειας Θεσσαλίας.
Δομές υποστήριξης ανθρώπινου δυναμικού, συνολικού κόστους 38,9 εκ. ευρώ.
Έργα υποδομής υγείας και πρόνοιας,συνολικού κόστους 32,5 εκ. ευρώ. Σημειώνεται ότι δημιουργήθηκαν 300 νέες κλίνες και 116 νέες δομές πρόνοιας για παιδιά, ηλικιωμένους, άτομα με αναπηρίες και ΡΟΜ. Επίσης δόθηκαν σε λειτουργία 9 βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί.
Εναλλακτικές επενδύσεις σε αγροτικές περιοχές– συνολικού κόστους 28,2 εκ. ευρώ.
Κατάρτιση– συνολικού κόστους 27,7 εκ. ευρώ.
Απασχόληση– συνολικού κόστους 26,9 εκ. ευρώ. Ολοκληρώθηκαν 229 προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης για 3.800 ανέργους και δημιουργήθηκαν πάνω από 1.300 νέες θέσεις εργασίας.
Μελέτες, έρευνες– συνολικού κόστους 20,3 εκ. ευρώ.
Έργα και εγκαταστάσεις λιμένων, Τουριστικών λιμένων, Αλιευτικών καταφυγίων– συνολικού κόστους 18,6 εκ. ευρώ. Ολοκληρώνονται άμεσα 6 αλιευτικά καταφύγια.
Έργα υδρεύσεων– συνολικού κόστους 14,7 εκ. ευρώ. Είναι ενδεικτικό το γεγονός ότι ολοκληρώθηκαν 381 χλμ. δικτύων ύδρευσης.

Ενδεικτικά αναφέρονται τα ακόλουθα έργα:

Ν. Λάρισας

Παράκαμψη Λάρισας Τμήμα από Ε.Ο. Λαρίσης – Κοζάνης έως Γ΄ Γέφυρα Πηνειού (Γέφυρα Ν. Σμύρνης) 13,3 εκ. ευρώ.
Ολοκλήρωση φράγματος Αγιονερίου, 9,3 εκ. ευρώ.
Παράκαμψη Αγιάς, 8,4 εκ. ευρώ.
Αρδευτικό Λιβαδίου, 7,5 εκ. ευρώ.
Παραλιακός άξονας Παράκαμψη Καρδίτσας, 7 εκ. ευρώ.
Α΄ Αρχαιολογικό Θέατρο Λάρισας, 6,9 εκ. ευρώ.
Βελτίωση και διαπλάτυνση δρόμου Λάρισας- Συκουρίου, 5,9 εκ. ευρώ.

Ν. Καρδίτσας
Κατασκευή τμημάτων της ΕΠ.Ο. Λάρισας- Καρδίτσας, 17,2 εκ. ευρώ- συνολικά 49,5 εκ. ευρώ.
Ολοκλήρωση οδικού κυκλώματος Λίμνης Ν. Πλαστήρα, 5,6 εκ. ευρώ.
Δυτική παράκαμψη πόλεως Καρδίτσας, 2,4 εκ. ευρώ.
Ανέγερση 14ου Δημοτικού Σχολείου Καρδίτσας, 2,4 εκ. ευρώ.
Κατασκευή δικτύων άρδευσης από το Φράγμα Σμοκόβου (φάση β), 5,4 εκ. ευρώ.

Ν. Μαγνησίας
Ολοκλήρωση Νομαρχιακού Γενικού Νοσοκομείου Βόλου, 25 εκ. ευρώ.
Επέκταση εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων μείζονος περιοχής Βόλου, 7,1 εκ. ευρώ.
Π.Ε.Ο. Βόλου – Λάρισας, 6,8 εκ. ευρώ.
Εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων Σκοπέλου, 4,2 εκ. ευρώ.
Οδός Χάνια- Κισσός, 5,7 εκ. ευρώ.

Ν. Τρικάλων
Εθνική Οδός Λαρίσης- Τρικάλων, 75 εκ. ευρώ.
Φράγμα Ληθαιου Ν. Τρικάλων, 8 εκ. ευρώ.
Επέκταση διδακτηρίου 10ου Δημοτικού Σχολείου Τρικάλων, 4,9 εκ. ευρώ.
Βελτίωση εθνικής οδού Τρικάλων – Καλαμπάκας, 12,4 εκ. ευρώ.
Κατασκευή διδακτηρίου Μουσικού Γυμνασίου- Λυκείου Τρικάλων, 3,2 εκ. ευρώ.

4. Στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013, η Θεσσαλία θα διαχειριστεί συνολικά 604 εκ. ευρώ μέσω του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος της, ενώ πόροι άνω των 1,8 δις ευρώ θα εισρεύσουν ως το 2013 στη χωρική ενότητα Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου. Επισημαίνεται ότι το κοινό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα των 3 Περιφερειών ήταν το πρώτο που εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε πανελλαδικό επίπεδο, ενώ πραγματοποιήθηκε και η 1η Επιτροπή Παρακολούθησής του. Οι αναπτυξιακές προτεραιότητες της Θεσσαλίας για τη νέα προγραμματική περίοδο είναι ιδίως:
– Η Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής, με ποσοστό 55% επί του προϋπολογισμού του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Θεσσαλίας για την περίοδο 2007-2013.
– Οι Υποδομές και υπηρεσίες προσπελασιμότητας, με ποσοστό 24% επί του Προγράμματος.
– Η Ψηφιακή σύγκλιση και επιχειρηματικότητα, με ποσοστό 21% επί του Προγράμματος.

ΙΙΙ. Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ»

Σημαντική αναπτυξιακή προοπτική όμως εγγυάται για τις τοπικές κοινωνίες της Θεσσαλίας και η εφαρμογή του Προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ» το οποίο, πέραν της αναμόρφωσης που ήδη επέφερε, στο πλαίσιο του σκοπού και των κατευθύνσεών του, εξοικείωσε τους ΟΤΑ, με το σύνολο της διαδικασίας ωρίμανσης των έργων, παρέχοντάς τους στήριξη και σΆ επίπεδο τεχνογνωσίας. Πιο συγκεκριμένα:
Α. Το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ» δίνει για 5 χρόνια διπλάσιους πόρους απΆ ό,τι έδινε το ΕΠΤΑ για 7 χρόνια (3,5 δις ευρώ έναντι 1,7 δις ευρώ και μάλιστα για λιγότερα χρόνια), οι οποίοι κατανέμονται με κριτήρια διαφανή και αντικειμενικά που προσδιορίζονται κατά βάση από τις τοπικές ιδιαιτερότητες, όπως είναι η νησιωτικότητα, ο τυχόν ορεινός χαρακτήρας, η επισκεψιμότητα κλπ. ?λλωστε, η ροή των χρηματοδοτήσεων βρίσκεται, για πρώτη φορά, στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, έτσι ώστε κάθε ενδιαφερόμενος να έχει πρόσβαση στα στοιχεία αυτά, ανά πάσα στιγμή. Αντίθετα, το ΕΠΤΑ (1998-2004) έμεινε γνωστό για την ελλειπτική του χρηματοδότηση, την αδιαφάνειά του και τον επιλεκτικό τρόπο με τον οποίο γίνονταν οι χρηματοδοτήσεις. Και είναι χαρακτηριστικό για την καλή πορεία του προγράμματος το γεγονός ότι το ΕΠΤΑ έκλεισε με 12.716 έργα τον Φεβρουάριο του 2005, ύψους λιγότερο από 1,7 δις ευρώ για περίπου 7 χρόνια. Σήμερα στον ΘΗΣΕΑ, μετά από λιγότερο από 3 χρόνια λειτουργίας, έχουν ενταχθεί ήδη 16.566 έργα, ύψους πάνω από 2,7 δις ευρώ!!! Υπάρχουν δε 2.965 ολοκληρωμένα έργα.

Β. Αλλά και όσον αφορά τη σύγκριση των δύο προγραμμάτων από οικονομική και αναπτυξιακή άποψη, τα στοιχεία είναι συντριπτικά υπέρ του Προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ», όπως προκύπτει από τα παρακάτω:
1. Το Πρόγραμμα Ε.Π.Τ.Α. έδινε στους ΟΤΑ της Περιφέρειας Θεσσαλίας συνολικά 175 εκ. ευρώ για 7 χρόνια, τη στιγμή που ο «ΘΗΣΕΑΣ» για 5 χρόνια δίνει συνολικά πάνω από 279 εκ. ευρώ – (δηλαδή αύξηση των πόρων πάνω από 60% και μάλιστα για λιγότερα χρόνια). Επίσης όσον αφορά τους ΟΤΑ της Περιφέρειας Θεσσαλίας έχουν προενταχθεί 1.282 έργα – δημοτικά και διαδημοτικά – συνολικού προϋπολογισμού 243,9 εκ. ευρώ. Από αυτά τα έργα έχουν ήδη δημοπρατηθεί 616 έργα, ύψους 140,5 εκ. ευρώ. Μάλιστα, υπάρχουν ήδη 155 ολοκληρωμένα δημοτικά έργα.

2. Οι ΟΤΑ του Νομού Λαρίσης δικαιούνται από το Πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ» 73,1 εκ. ευρώ, μόνο για δημοτικά έργα, ενώ από το «ΕΠΤΑ» είχαν πάρει 47,6 εκ. ευρώ για λιγότερα χρόνια (αύξηση κατά 53,6%). Έχουν ήδη προεντάξει 356 έργα προϋπολογισμού 76,9 εκ. ευρώ, ενώ έχουν δημοπρατηθεί 188 έργα (ύψους 45,3 εκ. ευρώ). Ειδικότερα:
Ο Δήμος Λαρισαίων πήρε, για δημοτικά έργα, από το Ε.Π.Τ.Α. για 7 χρόνια 7,5 εκ. ευρώ, ενώ, από το Πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ», παίρνει για 5 χρόνια πάνω από 13,9 εκ. ευρώ (αύξηση κατά 83,7%). Μάλιστα έχει προεντάξει 45 συνολικά έργα, ύψους 20,9 εκ. ευρώ, από τα οποία έχουν δημοπρατηθεί 20 έργα, ύψους 5,8 εκ. ευρώ, ενώ με το ΕΠΤΑ, για 7 χρόνια, ενέταξε 23 μόλις έργα, ύψους 7,8 εκ. ευρώ. Μεταξύ αυτών και τα έργα:
«Επέκταση υδρευτικών δικτύων» Δ. Αγιάς (241 χιλ. ευρώ), «Μελέτη περιφερειακού Ιατρείου Αρμενίου» (20 χιλ. ευρώ), «Ασφαλτόστρωση οδοποιίας και στα Δ.Δ.» Δ. Ελασσόνας (322 χιλ. ευρώ), «Αποχετεύσεις οικισμών και αντιπλημμυρικά έργα» Δ. Ενιππέα (400 χιλ. ευρώ), «Αντιπλημμυρικά έργα στο Δ.Δ. Παλαιοπύργου και Δ. Ευρυμενών» (464 χιλ. ευρώ), «Αποχετευτικά δίκτυα στο Δήμο Κάτω Ολύμπου» (570 χιλ. ευρώ), «Ανέγερση Δημοτικού Καταστήματος» Δ. Κιλελέρ (695 χιλ. ευρώ), «Παιδικός σταθμός στη συνοικία Σταθμού» Δ. Λαρισαίων (270 χιλ. ευρώ), «Ηλεκτροφωτισμός κεντρικού δρόμου στο Δ.Δ. Ευαγγελισμού και Δ.Δ. Μακρυχωρίου» Δ. Μακρυχωρίου (100 χιλ. ευρώ), «Ύδρευση και αποχέτευση Δ. Μελιβοίας» (719 χιλ. ευρώ), «Κατασκευή αγροτικής οδοποιίας περιοχής Μυρών- Μοσχοχωρίου» Δ. Νίκαιας (135 χιλ. ευρώ), «Βελτίωση εσωτερικής οδοποιίας Δ.Δ.» Δ. Ολύμπου (321 χιλ. ευρώ), «Πολυδύναμο αθλητικό κέντρο» Δ. Τυρνάβου (495 χιλ. ευρώ), «Προμήθεια ενός ισοπεδωτή γαιών (GRAIDER) Δ. Καρυάς (100 χιλ. ευρώ) κλπ.
Ο Δήμος Φαρσάλων πήρε, για δημοτικά έργα, από το Ε.Π.Τ.Α. για 7 χρόνια 1,4 εκ. ευρώ, ενώ, από το Πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ», παίρνει για 5 χρόνια πάνω από 2 εκ. ευρώ (αύξηση κατά 37,3%). Μάλιστα έχει προεντάξει 6 δημοτικά έργα, προϋπολογισμού 2 εκ. ευρώ, ενώ έχουν οριστικά ενταχθεί 2 έργα ύψους 810 χιλ. ευρώ.
Γ. Από τις οριζόντιες δράσεις του προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ» και σε συνδυασμό με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» του Υπουργείου Ανάπτυξης εκτελούνται έργα με αντικείμενο τις «Ενεργειακές επενδύσεις σε Σχολεία και άλλα Δημόσια Κτίρια για την υποκατάσταση συμβατικών καυσίμων με φυσικό αέριο» σε σχολεία και άλλα δημόσια κτίρια, προϋπολογισμού 13,8 εκ. ευρώ. Αφετηρία είναι η Αττική (έχει γίνει εγκατάσταση σε 521 κτίρια, ενώ έχει ενεργοποιηθεί ήδη το 87% του δικτύου, δηλαδή πάνω από 450 κτίρια), τη Θεσσαλονίκη (213 σχολικά συγκροτήματα και 11 δημοτικά κτίρια), τη Λάρισα και τον Βόλο (163 σχολικά συγκροτήματα και 5 δημοτικά κτίρια), και προοπτική επέκτασης και στην υπόλοιπη Χώρα, προϋπολογισμού 12 εκ. $. Στο στάδιο της υπογραφής της σύμβασης βρίσκεται και συναφές έργο για άλλες 438 εγκαταστάσεις φυσικού αερίου σε σχολικά συγκροτήματα και δημοτικά κτίρια των ανωτέρω νομών, καθώς και σε 12 δημοτικά κολυμβητήρια. Η αποδοχή και στήριξη της σχετικής προσπάθειας από τους Δήμους οδήγησε σε επιπλέον 441 συνδέσεις προϋπολογισμού 7,6 εκ., ενώ από τις εκπτώσεις που επετεύχθηκαν εξοικονομήθηκαν άλλες 85 συνδέσεις.
Με τον τρόπο αυτόν υπολογίζουμε ότι θα πετύχουμε μείωση του ενεργειακού κόστους σε ποσοστό 20%, καθώς και περιορισμό των εκπεμπόμενων αέριων ρύπων σε ποσοστό 25%. Αναφέρεται ενδεικτικά ότι, με την ολοκλήρωση του ανωτέρω έργου, τον Δεκέμβριο του 2008, θα υποκατασταθούν περίπου 16 εκ. λίτρα πετρελαίου ετησίως, γεγονός που μεταφράζεται σε εξοικονόμηση κόστους της τάξεως των 1,8 εκ. ευρώ ετησίως. Επίσης αποφεύγεται η εκπομπή 10.700 τόνων διοξειδίου του άνθρακα τον χρόνο.

ΙV. Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ.)

Στο πλαίσιο της Περιφέρειας Θεσσαλίας έχουν δοθεί 23 εγκρίσεις σε 20 ΟΤΑ και 2 Κοινότητες, συνολικού ύψους 2.001.500 ευρώ. Μεταξύ αυτών και το έργο του Δήμου Λαρισαίων «Κατασκευή αθλητικού κέντρου Νέας Πολιτείας» (124.500 ευρώ).

V. Οικονομικά Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης – Προσωπικό Ν.Α.

Α. Με τον ν. 3345/2005 η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση απαλλάχθηκε από τον βρόγχο των προνοιακών επιδομάτων που αντιπροσώπευαν πάνω από το 79% των πόρων της και το θεσμικό πλαίσιο της χρηματοδότησής της εκσυγχρονίσθηκε. Παράλληλα, απέκτησε πρόσθετους, σταθερούς και δυναμικούς πόρους, οι οποίοι της αποδίδονται πλήρως, χωρίς τις παρακρατήσεις των Κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ. Το αποτέλεσμα των προσπαθειών αυτών είναι ότι, μεταξύ 2004 και 2007, οι τακτικοί πόροι της Ν.Α. τετραπλασιάσθηκαν (Προϋπολογισμός 2004: 109.000.000 ευρώ – Προϋπολογισμός 2007: 514,7 εκ. ευρώ). Στον δε προϋπολογισμό του 2008 σημειώνεται περαιτέρω αύξηση και μάλιστα σημαντική, δεδομένου ότι το 10% των τελών κυκλοφορίας εκτιμάται ότι θα φθάσει στα 91 εκ. περίπου (έναντι 78,6 εκ. ευρώ που ήταν το 2007 – με τα στοιχεία που έχουμε ως σήμερα), ενώ το 2% του Φ.Π.Α. στα 359,7 εκ. ευρώ (έναντι 324,4 εκ. ευρώ που ήταν το 2007, με τα στοιχεία που έχουμε ως σήμερα). Αυτό συνολικά σημαίνει 450,7 εκ. ευρώ για το 2008 έναντι 400,5 εκ. ευρώ το 2007, δηλαδή αύξηση πάνω από 12,5% σε σχέση με το 2007 και πάνω από 4 φορές σε σχέση με το 2004.

Β. Οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της Περιφέρειας Θεσσαλίας πήραν από τους ΚΑΠ 2004 καθαρά 7,7 εκ. ευρώ, αφού τα προνοιακά επιδόματα αντιπροσώπευαν το 77,4 % των πόρων τους. Το 2007 πήραν συνολική τακτική επιχορήγηση 28,6 εκ. ευρώ, δηλαδή αύξηση πόρων σχεδόν τετραπλάσια φορές μέσα σε τριάμισι χρόνια. Το 2008 η Περιφέρεια Θεσσαλίας παίρνει από την τακτική κατανομή 32 εκ. ευρώ, δηλαδή αύξηση των πόρων υπέρ-τετραπλάσια του 2004. Συγκεκριμένα:
Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λάρισας πήρε από τους ΚΑΠ 2004 καθαρά 2,2 ευρώ, αφού, πριν από τον ν. 3345/2005, σχεδόν το 80% των πόρων της κατευθυνόταν για την κάλυψη των προνοιακών επιδομάτων. Της έμενε, συνεπώς, το υπόλοιπο 20% για να καλύψει λειτουργικά και επενδύσεις. Για το 2007, η Ν.Α. Λάρισας πήρε ως τακτική επιχορήγηση συνολικά 8,7 εκ. ευρώ, δηλαδή σχεδόν 4 φορές περισσότερους πόρους σε σχέση με το 2004, ενώ έχει λάβει επιπλέον από έκτακτη επιχορήγηση ποσό ύψους 328.630. Το 2008 η Ν.Α. Λάρισας παίρνει, ως τακτική επιχορήγηση, συνολικό ποσό ύψους 9,7 εκ. ευρώ, δηλαδή σχεδόν 4,5 φορές περισσότερους πόρους σε σχέση με το 2004.
Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Καρδίτσας πήρε από τους ΚΑΠ 2004 καθαρά 1,8 εκ. ευρώ, αφού, πριν από τον ν. 3345/2005, το 76% των πόρων της κατευθυνόταν για την κάλυψη των προνοιακών επιδομάτων. Για το 2007, η Ν.Α. Καρδίτσας πήρε ως τακτική επιχορήγηση συνολικά το ποσό των 6,5 εκ. ευρώ, δηλαδή πάνω από 3,5 φορές περισσότερους πόρους σε σχέση με το 2004. Το 2008 η Ν.Α. Καρδίτσας θα πάρει, ως τακτική επιχορήγηση, συνολικό ποσό ύψους 7,3 εκ. ευρώ, δηλαδή πάνω από 4 φορές περισσότερους πόρους σε σχέση με το 2004.
Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας πήρε από τους ΚΑΠ 2004 καθαρά 2 εκ. ευρώ, αφού, πριν από τον ν. 3345/2005, το 75% των πόρων της κατευθυνόταν για την κάλυψη των προνοιακών επιδομάτων. Για το 2007, η Ν.Α. Μαγνησίας πήρε ως τακτική επιχορήγηση συνολικά 6,7 εκ. ευρώ, δηλαδή πάνω από 3 φορές περισσότερους πόρους σε σχέση με το 2004, ενώ έλαβε επιπλέον από έκτακτη επιχορήγηση ποσό ύψους 1,3 εκ. ευρώ λόγω των πυρκαγιών. Το 2008 η Ν.Α. Μαγνησίας παίρνει, ως τακτική επιχορήγηση, συνολικό ποσό ύψους 7,5 εκ. ευρώ, δηλαδή πάνω από 3,5 φορές περισσότερους πόρους σε σχέση με το 2004.
Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Τρικάλων πήρε από τους ΚΑΠ 2004 καθαρά 1,6 εκ. ευρώ, αφού, πριν από τον ν. 3345/2005, το 78% των πόρων της κατευθυνόταν για την κάλυψη των προνοιακών επιδομάτων. Για το 2007, η Ν.Α. Τρικάλων πήρε ως τακτική επιχορήγηση συνολικά 6,6 εκ. ευρώ, δηλαδή πάνω από 4 φορές περισσότερους πόρους σε σχέση με το 2004. Το 2008 η Ν.Α. Τρικάλων παίρνει, ως τακτική επιχορήγηση, συνολικό ποσό ύψους 7,4 εκ. ευρώ, δηλαδή πάνω από 4,5 φορές περισσότερους πόρους σε σχέση με το 2004.
2. Επίσης οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της Περιφέρειας Θεσσαλίας ενισχύθηκαν με τακτικό στελεχιακό δυναμικό, πάντοτε υπό τον έλεγχο του ΑΣΕΠ. Ειδικότερα, για τη Ν.Α. Λάρισας εγκρίθηκαν 25 θέσεις, για τις Ν.Α. Καρδίτσας και Τρικάλων εγκρίθηκαν από 20 θέσεις και για τη Ν.Α. Μαγνησίας εγκρίθηκαν 29 θέσεις (συνολικά 94 θέσεις για την Περιφέρεια Θεσσαλίας).

VΙ. Δράσεις για την προώθηση των ίσων ευκαιριών γυναικών και ανδρών Περιφέρειας Θεσσαλίας

1. Στην Περιφέρεια Θεσσαλίας από το έργο «Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις υπέρ των Γυναικών» της Γενικής Γραμματείας Ισότητας, έχουν ωφεληθεί με ενέργειες συμβουλευτικής, κατάρτισης – προκατάρτισης, προώθησης σε θέσεις μερικής απασχόλησης, 577 γυναίκες, εκ των οποίων 421 έχουν ήδη προωθηθεί σε θέσεις εργασίας ή έχουν ανοίξει τη δική τους επιχείρηση, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός που έχει διατεθεί για την περιοχή φθάνει τα 2,9 εκ. ευρώ. Το πρόγραμμα έχει στόχο την ενδυνάμωση των γυναικών, την προετοιμασία τους για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας, την υποστήριξή τους με ειδικές επιδοτήσεις για την ανάληψη επιχειρηματικών πρωτοβουλιών (με συμβουλευτική, κατάρτιση κλπ.) και την προώθησή τους σε θέσεις απασχόλησης.
2. Επίσης στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, μέσω του έργου «Θετικές δράσεις για την Ισότητα των Ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών στις μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις», εκτελούνται 15 έργα (χρηματοδοτούνται 15 επιχειρήσεις), συνολικού προϋπολογισμού 1,2 εκ. ευρώ, σε Σχέδια Ισότητας που περιλαμβάνουν δράσεις κατάρτισης, συμβουλευτικής και ευαισθητοποίησης, πρότυπα κοινωνικής υπευθυνότητας και τηλε-εργασία.
3. Επιπλέον, στη Θεσσαλία υπάρχουν σε εξέλιξη παρεμβατικά προγράμματα εκπαίδευσης σε 313 σχολεία καθώς και επιμόρφωσης 565 καθηγητών σχετικά με την αξία της ισότητας και τα στερεότυπα για τον ρόλο των δύο φύλων, ενώ συμπεριλαμβάνεται και ενημέρωση για την ενδοοικογενειακή βία και το trafficking.
4. Μέσα από ειδικό πρόγραμμα της ΓΓΙ εμπλουτίζονται οι βιβλιοθήκες σε 61 Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑΛ), Τεχνικά Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια (ΤΕΕ) και Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) και εξασφαλίζεται η on line σύνδεση αυτών των σχολών με την βιβλιοθήκη θεμάτων ισότητας της ΓΓΙ. Βασικός στόχος του έργου είναι η καταπολέμηση των διακρίσεων και του επαγγελματικού διαχωρισμού μεταξύ των δύο φύλων μέσα από την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στον τομέα της τεχνολογικής εκπαίδευσης.

VII. Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση για την Περιφέρεια, ιδίως μέσω της «Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε.»

Το Μάρτιο του 2004, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» βρισκόταν ακόμη σε φάση σχεδιασμού, παρά το γεγονός ότι λειτουργούσε ήδη δύο χρόνια, και μας παραδόθηκε, στην ουσία ένας προγραμματισμός έργων. Ειδικότερα, το 2004 είχαν προκηρυχθεί 58 έργα συνολικού προϋπολογισμού 198,21 εκ. ευρώ, ενώ οι υπογεγραμμένες συμβάσεις ανέρχονταν μόλις στα 1,53 εκ. ευρώ.
Μετά τις αναθεωρήσεις και τον ανασχεδιασμό της «Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε.», η εικόνα άλλαξε άρδην. Σήμερα εκτελούνται πάνω από 170 καινοτόμα έργα πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών στη Χώρα, με προϋπολογισμό που ξεπερνά τα 900 εκ. ευρώ, καλύπτοντας όλους τους τομείς της Δημόσιας Διοίκησης. Παράλληλα προωθούνται δράσεις που ενισχύουν τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (Μ.Ε.ΤΕΧ.Ω., WI-FI, Digital Health κ.ά.) και συμβάλλουν στην ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδομών και στην παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών στην Περιφέρεια, οι οποίες υπερβαίνουν τα 250 εκ. ευρώ.
Το 2007 η Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. υπερκάλυψε το στόχο ν+2, στο πλαίσιο της εξασφάλισης της απορροφητικότητας των κοινοτικών πόρων, πραγματοποιώντας δαπάνες 160,55 εκ. ευρώ. Έτσι έως σήμερα έχουν διενεργηθεί διαγωνισμοί προϋπολογισμού ύψους 915,94 εκ. ευρώ και έχουν συμβασιοποιηθεί έργα ύψους 824,1 εκ. ευρώ.
Μεταξύ των έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη και καλύπτουν και την Περιφέρεια Θεσσαλίας είναι τα εξής:
Το Εθνικό Δίκτυο Δημόσιας Διοίκησης «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» αποτελεί το μεγαλύτερο έργο τηλεπικοινωνιών στη Δημόσια Διοίκηση. Το έργο αφορά στη δημιουργία ασφαλούς δικτύου διασύνδεσης όλων των φορέων, παρέχοντας τις πλέον σύγχρονες πρακτικές και υπηρεσίες τηλεπικοινωνίας και διαδικτύου εντελώς δωρεάν (δωρεάν πρόσβαση στο διαδίκτυο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, υπηρεσία τηλεδιάσκεψης, κ.ά.), με παράλληλη σημαντική μείωση- έως 40%- του κόστους τηλεπικοινωνιών κάθε φορέα (δωρεάν τηλεφωνία μεταξύ των φορέων του ΣΥΖΕΥΞΙΣ και προνομιακή τιμή για την εκτός δικτύου τηλεφωνία). Σε πρώτη φάση συμπεριλήφθηκαν 1.800 φορείς, τόσο για την υποδομή τηλεπικοινωνιών όσο και για την ποιοτική διαχείριση. Πάνω από το 86% των φορέων έχουν ήδη συνδεθεί στο δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ. Έχοντας διαπιστώσει, εμπράκτως, τα οφέλη του έργου προχωρούμε στην διεύρυνση του έργου εντάσσοντας άλλους 1.200 νέους φορείς- εκ των οποίων 400 είναι περιφερειακά κτίρια των Νομαρχιών και Πολεοδομικά Γραφεία των Δήμων- και βελτιώνοντας περαιτέρω τις παρεχόμενες υπηρεσίες του δικτύου. Στο πλαίσιο αυτό έχουν επιταχυνθεί σημαντικά οι συναλλαγές με τους πολίτες, με έμφαση στις υπηρεσίες Αλλοδαπών και Μετανάστευσης και τις άδειες διαμονής που εκδίδουν.
Το «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εθνικού Δημοτολογίου» στοχεύει στη συνένωση των υφιστάμενων Δημοτολογίων της Χώρας με κοινές προδιαγραφές σε μια κεντρική βάση δεδομένων στο Υπουργείο Εσωτερικών. Το έργο θα συμβάλει στην απλοποίηση των διαδικασιών μεταδημότευσης, στην εξάλειψη διπλοεγγραφών στον περιορισμό των δαπανών, στη διευκόλυνση πολλών φορέων που κάνουν χρήση στοιχείων του δημοτολογίου και τελικά στην ποιοτικότερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη. Στην Περιφέρεια Θεσσαλίας έχει γίνει η εγκατάσταση της εφαρμογής σε 30 Δήμους και έχει δρομολογηθεί η ένταξη στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εθνικού Δημοτολογίου των Δήμων Ν. Ιωνίας Μαγνησίας και Ολύμπου Λάρισας.
«Δημοτικές Διαδικτυακές Πύλες». Το έργο αφορά στην ανάπτυξη και λειτουργία Δημοτικής Διαδικτυακής Πύλης σε Δήμους με πληθυσμό μικρότερο των 20.000 κατοίκων, με στόχο την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, και ιδιαίτερα του Διαδικτύου, για την εξυπηρέτηση των δημοτών και των επιχειρήσεων μέσω υπηρεσιών πληροφόρησης, αμφίδρομης επικοινωνίας και ηλεκτρονικών συναλλαγών. Στην Περιφέρεια Θεσσαλίας υλοποιούνται Διαδημοτικές Πύλες σε 52 Δήμους, εκ των οποίων 17 στο Ν. Λάρισας. Το 2008 αναμένεται να ολοκληρωθεί η δεύτερη φάση του έργου.
Το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα της Περιφέρειας Θεσσαλίας, το οποίο επιτρέπει τη διασύνδεση όλων των υπηρεσιών της Περιφέρειας, προωθώντας, έτσι, τις ηλεκτρονικές συναλλαγές της με τους πολίτες.
«Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων». Το έργο επικεντρώνεται στην υποστήριξη 13 λειτουργικών τομέων (ανάπτυξης, πολεοδομίας, περιβάλλοντος, κ.ά.) με συστήματα πληροφορικής, καλύπτοντας το 60% του επιχειρησιακού πεδίου των Ν.Α. Τα οφέλη που προκύπτουν από την τυποποίηση των διαδικασιών και την ηλεκτρονική διαχείριση είναι καταλυτικά για την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη λειτουργία των Ν.Α. Στο πλαίσιο του έργου περιλαμβάνονται δράσεις που αφορούν την προμήθεια και εγκατάσταση βασικού εξοπλισμού πληροφορικής και τοπικών δικτύων, καθώς και παροχή βασικών τηλεματικών υπηρεσιών ανάλογων με αυτές του ΣΥΖΕΥΞΙΣ.
Στην Περιφέρεια Θεσσαλίας η τρέχουσα φάση εξέλιξης των κύριων έργων έχει ως εξής: Ολοκληρώνεται η προμήθεια και η εγκατάσταση του εξοπλισμού για την Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορικής στις Υποστηρικτικές Λειτουργίες των Ν.Α., καθώς και Βασικού Εξοπλισμού Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών. Αξιολογούνται οι προσφορές για την Ηλεκτρονική Πολεοδομία: Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών. Το σύστημα για την Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορικής Ν.Α.- Λειτουργικές Περιοχές Υγείας και Δημόσιας Υγιεινής και Κοινωνικής Πρόνοιας έχει ολοκληρωθεί και βρίσκεται σε πιλοτική λειτουργία σε 5 Ν.Α. Το έργο για τις Λειτουργικές Περιοχές Μεταφορών και Επικοινωνιών έχει επίσης ολοκληρωθεί και βρίσκεται σε πιλοτική εφαρμογής σε 3 Ν.Α. Για τη Λειτουργική Περιοχή Βιομηχανίας και Ορυκτού Πλούτου γίνεται ανάλυση των λειτουργικών απαιτήσεων των χρηστών. Στο ίδιο στάδιο βρίσκεται και η Ανάπτυξη on line υπηρεσιών για τις Διευθύνσεις των Ν.Α. με αρμοδιότητες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στο οποίο έχει επιλεγεί η Ν.Α. Λάρισας ως πιλοτική. Τέλος, οι Βασικές Δικτυακές Υπηρεσίες έχουν ενεργοποιηθεί σε όλη την Επικράτεια και βρίσκονται σε δοκιμαστική λειτουργία.
«Σχεδίαση και κατασκευή Διαδικτυακής Πύλης για τα δάση και τη διαχείριση υδάτινων πόρων». Το έργο στοχεύει στην ανάπτυξη και θέση σε λειτουργία Διαδικτυακής Πύλης στις 13 Περιφέρειες της Χώρας, όπου θα παρέχεται πληροφοριακό υλικό και ηλεκτρονικές υπηρεσίες σχετικά με τα δάση και την προστασία τους, καθώς και τη διαχείριση των υδάτινων πόρων. Το έργο θα εκτελεσθεί αυτούσιο και, στη συνέχεια, θα ενσωματωθεί στο Ολοκληρωμένο Πληροφορικό Σύστημα των Περιφερειών.
«Διοίκηση Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας». Το έργο αφορά την πλήρη μηχανογράφηση του συνόλου των εργασιών των μονάδων υγείας της Περιφέρειας Θεσσαλίας και συγκεκριμένα το διοικητικό- οικονομικό, ιατρικό, νοσηλευτικό και εργαστηριακό έργο αυτών. Ειδικότερα: το Γ.Ν. Λάρισας, το Π.Γ.Ν. Λάρισας, Γ.Ν. Καρδίτσας, Βόλου, Τρικάλων και όλα τα Κέντρα Υγείας της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Σημειώνεται επίσης ότι ιδρύθηκε το Περιφερειακό Ινστιτούτο Επιμόρφωσης Θεσσαλίας με έδρα τη Λάρισα για την αποκέντρωση της επιμόρφωσης των δημόσιων υπαλλήλων της ευρύτερης περιοχής

VII. Δημόσια τάξη και ασφάλεια

Α. Σύγχρονο και αποτελεσματικό Πυροσβεστικό Σώμα

Στην Περιφέρεια Θεσσαλίας λειτουργούν συνολικά 12 Πυροσβεστικές Υπηρεσίες και 9 Πυροσβεστικά Κλιμάκια, ενώ εντός του 2008 αναμένεται η έναρξη λειτουργίας του Πυροσβεστικού Σταθμού της ΒΙ.ΠΕ Λάρισας. Ειδικότερα, στο Ν. Λάρισας λειτουργούν η 8η ΕΜΑΚ, δύο Πυροσβεστικοί Σταθμοί, η Πυροσβεστική Υπηρεσία Ελασσόνας και 2 Πυροσβεστικά Κλιμάκια στην Αγιά και στα Φάρσαλα. Επιπλέον, έχουν υπογραφεί σχετικές συμβάσεις για τη λειτουργία Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Αυτοκινητοδρόμων στον Ν. Μαγνησίας, ο οποίος πρόκειται να λειτουργήσει στα τέλη του 2009, και στον Ν. Λάρισας θέση Τέμπη, ο οποίος πρόκειται να λειτουργήσει τα τέλη του 2010.

Β. Ελληνική Αστυνομία στο πλευρό του πολίτη

1. Οι Αστυνομικές Διευθύνσεις της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Περιφέρειας Θεσσαλίας αναδιαρθρώνονται και αναδιοργανώνονται, όπως και το σύνολο των Αστυνομικών Διευθύνσεων της Χώρας, με γνώμονα την εξοικονόμηση δυνάμεων για την προστασία των περιοχών όπου υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη. Επίσης ενισχύονται με 146 άτομα προσωπικό όλων των βαθμών, συμπεριλαμβανομένων και δοκίμων. Η Γ.Α.Δ.Π.Θ. κατά την τελευταία τριετία έχει εφοδιασθεί ιδίως με 33 επιβατικά, 15 τζιπ, 20 μοτοσυκλέτες, αλεξίσφαιρα γιλέκα, 109 πιστόλια USP και 6 θορυβόμετρα. Επίσης με πάνω από 371 Η/Υ και 87 δικτυακούς εκτυπωτές. Περαιτέρω:
Έμφαση στην εκπαίδευση. Το προσωπικό εκπαιδεύεται σε ετήσια βάση, σε πρόγραμμα εκπαίδευσης πέντε ημερών. Επίσης, τουλάχιστον 49 στελέχη θα εκπαιδευτούν σε ειδικά προγράμματα για θέματα ΠΣΕΑ, αντιμετώπισης περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας, εγκλήματα κατά παιδιών μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή, κ.ά. Εντός του επόμενου 3μήνου προβλέπεται η πργαματοποίηση σεμιναρίου διαχείρισης κρίσιμων περιστατικών στην Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλίας, με έδρα τη Λάρισα, με τη συμμετοχή στελεχών των Αστυνομικών Διευθύνσεων της και στελεχών των τοπικών Αρχών Ασφάλειας και τοπικών φορέων.
Αναβαθμίζονται οι κτηριακές υποδομές των Αστυνομικών Υπηρεσιών της Θεσσαλίας. Ως τον Μάιο του 2010 η Αστυνομική Διεύθυνση Λάρισας θα έχει μεταφερθεί στο νέο κτίριο που κατασκευάζεται, προϋπολογισμού 10,9 εκ. ευρώ. Σε εξέλιξη βρίσκεται και η κατασκευή των υπό ίδρυση Α.Τ. Τεμπών και Τ.Δ.Λ. Γόννων, προϋπολογισμού 1.5 εκ. ευρώ, καθώς και της Αστυνομικής Διεύθυνσης Μαγνησίας, προκειμένου να υπάρχει ενιαία στέγαση όλων των υπηρεσιών της.
Eξασφαλίσθηκαν πιστώσεις 1,5 εκ. ευρώ, μέσω των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων «Οδικοί ?ξονες Λιμάνια Αστική Ανάπτυξη» και «Περιβάλλον» του Γ΄ ΚΠΣ, για την προμήθεια υλικοτεχνικού εξοπλισμού που θα κατανεμηθεί στις Υπηρεσίες Τροχαίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Στην Τροχαία Λάρισας αντιστοιχεί εξοπλισμός ύψους 940.500 ευρώ.
Ολοκληρώθηκαν τα υποέργα του έργου «Police on Line» στην περιοχή και το σύνολο σχεδόν των υπηρεσιών της Γ.Α.Δ.Π.Θ. έχει πλέον συνδεθεί με το Πανελλαδικό Δίκτυο Πληροφορικής της Ελληνικής Αστυνομίας, αυξάνοντας την επιχειρησιακή της αποτελεσματικότητα και αναβαθμίζοντας το επίπεδο των υπηρεσιών που παρέχει στους πολίτες της.
Για την αντιμετώπιση της λαθρομετανάστευσης στην Περιφέρεια Θεσσαλίας λειτουργούν συνολικά 4 Τμήματα Δίωξης Λαθρομετανάστευσης. Οι υπηρεσίες αυτές έχουν στελεχωθεί με 228 Συνοριακούς Φύλακες και 29 Αστυνομικούς και τα αποτελέσματά τους κρίνονται ικανοποιητικά σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία. Σημειώνεται ότι το 2006 συνελήφθησαν στη Θεσσαλία για παράνομη είσοδο και παραμονή 2.690, το 2008 2.835 και το πρώτο δίμηνο του 2008 332 λαθρομετανάστες και 1 διακινητής.
Στη Θεσσαλία λειτουργεί το Κέντρο Υποδοχής Προσφύγων Μαγνησίας, δυναμικότητας 30 ατόμων όπου φιλοξενούνται μόνο ασυνόδευτοι ανήλικοι που ζητούν άσυλο.
2. Το 2007 έκλεισε με μείωση σημαντικών μορφών εγκληματικότητας στη Θεσσαλία. Ειδικότερα:
Η αρχαιοκαπηλεία μειώθηκε κατά 66,6 %, οι εκβιάσεις κατά 91,6%, η ζωοκλοπή κατά 52,6 %, οι ληστείες κατά 16%, τα ναρκωτικά κατά 5,8%, η πλαστογραφία κατά 51,7% και η σεξουαλική εκμετάλλευση κατά 6,2%. Το πρώτο δίμηνο του 2008, σε σχέση με το πρώτο δίμηνο του 2007, μειώθηκαν οι ανθρωποκτονίες, οι βιασμοί και η αρχαιοκαπηλία σε ποσοστό 100%, οι απάτες σε ποσοστό 66,67% και οι κλοπές και διαρρήξεις σε ποσοστό 24,4%.

Γ. Το 2007, σημειώθηκε από τη Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλίας μείωση των παθόντων κατά 12,8%, ενώ το πρώτο δίμηνο του 2008 πραγματοποιείται περαιτέρω μείωση των παθόντων κατά 43,3%.

VIIΙ. Με τα δεδομένα αυτά οι επιδόσεις της Περιφέρειας Θεσσαλίας, σε κρίσιμους τομείς της καθημερινότητας που απασχολούν τους πολίτες της, είναι αξιοσημείωτες. Η δε προετοιμασία και οι συντονισμένες προσπάθειες που έχουν γίνει ως τώρα, η διαμόρφωση σαφών προτεραιοτήτων και η εκπόνηση ολοκληρωμένου σχεδίου ανάπτυξης αποτελούν στέρεη βάση και ελπιδοφόρο εφαλτήριο για μια θετική πορεία και στο πλαίσιο της 4ης προγραμματικής περιόδου 2007-2013».

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ