ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Παρασκευή 19 Απριλίου 2024

ΣΗΜΕΙΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ κ. ΠΡΟΚΟΠΗ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ 25ης ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΞΑΝΘΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σάββατο, 7 Φεβρουαρίου 2009

ΣΗΜΕΙΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ κ. ΠΡΟΚΟΠΗ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ 25ης ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (ΞΑΝΘΗ)

«Ι. Η μετατροπή της περιφερειακής ανάπτυξης από ζητούμενο σε δεδομένο εξακολουθεί να παραμένει στο επίκεντρο της πολιτικής της Κυβέρνησης Καραμανλή και μετά την εκδήλωση της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης. Γιατί πιστεύουμε ότι η ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής και η ταχεία προώθηση της περιφερειακής ανάπτυξης είναι, κάτι περισσότερο από αναγκαία στις περιοχής, οι οποίες για χρόνια βρίσκονταν σε κατάσταση «αναπτυξιακής περιθωριοποίησης».
Στο πλαίσιο αυτό εντάσσονται και οι προσπάθειες που έγιναν στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, όπου πραγματοποιήθηκαν πολλά και σημαντικά βήματα μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, ιδίως μετά τον Μάρτιο του 2004. Με τα 1.610 έργα του Π.Ε.Π., συνολικού προϋπολογισμού ύψους άνω του 1,64 δις ευρώ – εκ των οποίων 1.200 ήδη ολοκληρωμένα – αλλάζει δραστικά η φυσιογνωμία της ευρύτερης περιοχής και επιτυγχάνεται δημιουργικό κλείσιμο του Γ΄ Κ.Π.Σ. Επικεντρώσαμε τις προσπάθειές μας στην εκτέλεση έργων σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές, καθώς και στην προώθηση έργων περιβαλλοντικής προστασίας.
Με την 4η προγραμματική περίοδο η Περιφέρεια αποκτά νέα, πρόσθετη αναπτυξιακή πνοή, με την αξιοποίηση των συνολικά 36,4 δις ευρώ, τα οποία διοχετεύονται σ’ αυτήν σε ποσοστό πάνω από 80%. Και εδώ ανοίγονται σημαντικές ευκαιρίες για τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αλλά και τις Περιφέρειες, οι οποίες αναδεικνύονται σε στρατηγικούς συμμάχους της Διοίκησης στην ευρύτερη αυτή προσπάθεια. Το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007-2013 έχει προσδιορίσει τόσο τους πρωταρχικούς άξονες και τις βασικές προτεραιότητες όσο και τους κύριους υποστηρικτικούς μηχανισμούς οι οποίοι αναλαμβάνουν καίριους τομείς της προώθησης της περιφερειακής ανάπτυξης.
Η εμπειρία του Γ΄ Κ.Π.Σ., το οποίο τέθηκε σε λειτουργία από το ΠΑΣΟΚ χωρίς να έχει καν εκπονηθεί ειδικό επιχειρησιακό σχέδιο και οι απώλειες και οι καθυστερήσεις, στις οποίες οδήγησε η σοβαρή αυτή παράλειψη, υπήρξε παράγοντας ανάσχεσης της προόδου και της προώθησης των συμφερόντων των τοπικών κοινωνιών για όλη την υπόλοιπη διάρκεια του προγράμματος. Όμως, όπως αποδείχθηκε και από την οριστικοποίηση των επιδόσεων των Π.Ε.Π. κατά το κλείσιμο του 2008, καταφέραμε, για μία ακόμη φορά, να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ. Και όχι μόνον αυτό αλλά επιταχύνθηκαν αλματωδώς και τα ποσοστά απορρόφησης, τα οποία, για τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα, έχουν σήμερα φθάσει στο 100%, ενώ τον Μάρτιο του 2004 – και μετά από υπερτριετή λειτουργία – μόλις έφθαναν το 15,6%.

ΙΙ. Π.Ε.Π. Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης

Α. Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης αξιοποιεί πλήρως τόσο τους εθνικούς όσο και τους κοινοτικούς πόρους, κυρίως αυτούς που προέρχονται από το Π.Ε.Π, θέτοντάς τους αποτελεσματικά στην υπηρεσία της βελτίωσης της καθημερινότητας. Σημειώνεται ότι ήδη οι επιδόσεις της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης στην απορρόφηση, από 14,82 % που ήταν τον Μάρτιο του 2004, μετά από 4 χρόνια λειτουργίας του, έχουν φθάσει σήμερα στο 106%! Σημειώθηκε δηλαδή αύξηση, κατά 7 περίπου φορές, μέσα σε αντίστοιχο, περίπου, χρονικό διάστημα. Αλλά και, περαιτέρω, υπερτριπλασιάσθηκε ο αριθμός των ενταγμένων έργων στο Π.Ε.Π. Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης: Από 468 που ήταν τον Μάρτιο του 2004, έχουν φτάσει σήμερα, όπως προανέφερα, τα 1.610, εκ των οποίων τα 1.200 είναι ήδη ολοκληρωμένα.
Β. Ειδικότερα, όσον αφορά στις αναπτυξιακές παρεμβάσεις που έχουν ήδη γίνει ή βρίσκονται σε εξέλιξη στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, επισημαίνεται ότι έχει δοθεί έμφαση στους ακόλουθους τομείς:
Παρεμβάσεις για τη στήριξη ορεινών και μειονεκτικών περιοχών (ύψους 296,85 εκ. ευρώ, με ποσοστό απορρόφησης 106%. Έμφαση δόθηκε στην αγροτική ανάπτυξη, μέσω του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου και της προώθησης των Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου της Περιφέρειας, στα οποία έχουν διοχετευθεί 42,2 εκ. ευρώ. Στο πλαίσιο αυτό εγκρίθηκαν πάνω από 1.000 επενδυτικά σχέδια σε επίπεδο γεωργικής εκμετάλλευσης, έγινε ανάπλαση 60 οικιστικών συνόλων σε αγροτικές περιοχές της Περιφέρειας (π.χ. στον Δήμο Μύκης του ν. Ξάνθης), κατασκευάσθηκαν 2 εκ. m³ φραγμάτων, πραγματοποιήθηκαν παρεμβάσεις για την αντιπυρική προστασία 150.000 στρεμμάτων δασών και ξεκίνησαν πιλοτικές καλλιέργειες σε 1.500 στρέμματα.
Αντιπλημμυρική Προστασία, στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των σοβαρών προβλημάτων σε σύνολο 340.000 στρεμμάτων. Αναφέρονται ενδεικτικά οι παρεμβάσεις στον ποταμό Έβρου και στους παραποτάμους, στον ορεινό όγκο του νομού Ξάνθης, στον Δήμο Ορεινού του νομού Καβάλας, αλλά και στην περιοχή του Παγγαίου.
Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της ανταγωνιστικότητας (129 εκ. ευρώ), με την έγκριση 160 σχεδίων μικρομεσαίων επιχειρήσεων, πάνω από 80 σχεδίων στον τομέα του τουρισμού και 18 σχεδίων έρευνας και καινοτομίας.
Αξιοποίηση της γεωγραφικής θέσης της Περιφέρειας με έργα υποδομών π.χ. αναβάθμιση συγκοινωνιακών υποδομών, κατασκευή 35 χλμ. νέου εθνικού οδικού δικτύου και βελτίωση 60 χλμ. εθνικού οδικού δικτύου, προώθηση δράσεων στον τομέα της Κοινωνίας της Πληροφορίας κλπ. (262,5 εκ. ευρώ) για 90 φορείς κλπ..
Βελτίωση της ποιότητας ζωής στα αστικά κέντρα (92,1 εκ. ευρώ), π.χ. έργα περιβαλλοντικής προστασίας, αποκατάσταση παράνομων χωματερών, Δομές Κοινωνικής Μέριμνας, έργα υποδομών στους τομείς υγείας και πρόνοιας (300 νέες κλίνες στο νοσοκομείο Καβάλας) και εκπαίδευσης (κατασκευή και βελτίωση 350 αιθουσών διδασκαλίας). Αναφέρονται ενδεικτικά τα 37.000 τ.μ. νέων εγκαταστάσεων του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, η αποκατάσταση 70 και πλέον Χ.Α.Δ.Α., η κατασκευή 250 χλμ. αγωγών δικτύου ύδρευσης και 50 χλμ. δικτύου αποχέτευσης.
Δράσεις κοινωνικής ένταξης, με άμεσα ωφελούμενους 7.500 κατοίκους της περιοχής, ιδίως ευπαθών κοινωνικά ομάδων, ειδικών πληθυσμιακών ομάδων και κατοίκων ορεινών και μειονεκτικών περιοχών. Από τις δράσεις αυτές δημιουργήθηκαν 400 μάλιστα νέες θέσεις εργασίας.
Ενίσχυση της γυναικείας επιχειρηματικότητας με την έγκριση 1.500 επενδυτικών σχεδίων στην Περιφέρεια.
Γ. Στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία – Θράκη» θα διαχειρισθεί συνολικά προϋπολογισμό δημόσιας δαπάνης περίπου 4,2 δις ευρώ, από τα οποία στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης θα διοχετευθούν πάνω από τα 808 εκ. ευρώ. Αν σ’ αυτό προστεθεί και το μερίδιο συμμετοχής που της αναλογεί από τα τομεακά προγράμματα, τότε το συνολικό ποσό που θα διοχετευθεί στην Περιφέρεια αυτή θα ανέλθει στο ποσό των 2 δις ευρώ περίπου. Έμφαση δίδεται στους τομείς της στήριξης των Προγραμμάτων «Βοήθεια στο Σπίτι» και «Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η.), της αναβάθμισης των υποδομών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, της ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας, της ψηφιακής σύγκλισης και της ανταγωνιστικότητας, της αναβάθμισης της πολιτικής προστασίας και της τόνωσης της απασχόλησης.
ΙΙΙ. Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ»

Σημαντική αναπτυξιακή προοπτική εγγυάται για τις τοπικές κοινωνίες της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και η εφαρμογή του Προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ», το οποίο, πέραν της αναμόρφωσης που ήδη επέφερε, στο πλαίσιο του σκοπού και των κατευθύνσεών του, εξοικείωσε τους ΟΤΑ με το σύνολο της διαδικασίας ωρίμανσης των έργων, προετοιμάζοντάς τους εμπράκτως για την 4η προγραμματική περίοδο και παρέχοντάς τους στήριξη και σ’ επίπεδο τεχνογνωσίας. Πιο συγκεκριμένα:
Α. Το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ» δίνει για 5 χρόνια διπλάσιους πόρους απ’ ό,τι έδινε το ΕΠΤΑ για 7 χρόνια (3,5 δις ευρώ έναντι 1,7 δις ευρώ και μάλιστα για λιγότερα χρόνια), οι οποίοι κατανέμονται με κριτήρια διαφανή και αντικειμενικά που προσδιορίζονται κατά βάση από τις τοπικές ιδιαιτερότητες, όπως είναι η νησιωτικότητα, ο τυχόν ορεινός χαρακτήρας, η επισκεψιμότητα κλπ. ?λλωστε, η ροή των χρηματοδοτήσεων βρίσκεται, για πρώτη φορά, στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, έτσι ώστε κάθε ενδιαφερόμενος να έχει πρόσβαση στα στοιχεία αυτά, ανά πάσα στιγμή. Αντίθετα, το ΕΠΤΑ (1998-2004) έμεινε γνωστό για την ελλειπτική του χρηματοδότηση, την αδιαφάνειά του και τον επιλεκτικό τρόπο με τον οποίο γίνονταν οι χρηματοδοτήσεις.

Β. Αλλά και όσον αφορά τη σύγκριση των δύο προγραμμάτων από οικονομική και αναπτυξιακή άποψη, τα στοιχεία είναι συντριπτικά υπέρ του Προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ», όπως προκύπτει από τα παρακάτω:
1. Το Πρόγραμμα Ε.Π.Τ.Α. έδινε στους ΟΤΑ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης συνολικά 135,8 εκ. ευρώ για 7 χρόνια, τη στιγμή που ο «ΘΗΣΕΑΣ», για 5 χρόνια, δίνει συνολικά 214 εκ. ευρώ – (δηλαδή αύξηση των πόρων κατά 57,5 % και μάλιστα για λιγότερα χρόνια). Επίσης όσον αφορά τους ΟΤΑ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης έχουν προενταχθεί 1.382 έργα – δημοτικά και διαδημοτικά – συνολικού προϋπολογισμού 209.487.400 ευρώ. Από αυτά τα έργα έχουν ήδη δημοπρατηθεί 1.103 έργα, ύψους 174,9 εκ. ευρώ. Μάλιστα, υπάρχουν ήδη 316 ολοκληρωμένα δημοτικά έργα.
2. Οι ΟΤΑ του Νομού Ξάνθης δικαιούνται από το Πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ» 33,7 εκ. ευρώ, μόνο για δημοτικά έργα, ενώ από το «ΕΠΤΑ» είχαν πάρει 28,9 εκ. ευρώ για λιγότερα χρόνια. Έχουν ήδη προεντάξει 241 έργα προϋπολογισμού 33.376.083,19 ευρώ, ενώ έχουν δημοπρατηθεί 190 έργα.
Ειδικότερα, ο Δήμος Ξάνθης πήρε, για δημοτικά έργα, από το Ε.Π.Τ.Α. για 7 χρόνια 4,015 εκ. ευρώ, ενώ, από το Πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ» παίρνει για 5 χρόνια 8,49 εκ. ευρώ (αύξηση πάνω από 111 %). Μάλιστα έχει προεντάξει 36 δημοτικά έργα, προϋπολογισμού 2,4 εκ. ευρώ (δηλαδή σχεδόν το σύνολο του δικαιούμενου ποσού) και από αυτά έχουν δημοπρατηθεί και τα 36 έργα, ύψους 8.468.663,13 ευρώ. Μεταξύ αυτών και τα εξής έργα: Προμήθεια πέντε απορριμματοφόρων οχημάτων (600.000 ευρώ), αποκατάσταση κτιρίου παλιάς καπναποθήκης (600.000 ευρώ), ενοποίηση πλατειών και χώρων πρασίνου κέντρου πόλεως Ξάνθης (1,95 εκ. ευρώ), έργα υδροδότησης στην περιοχή Κιμμερίων προϋπολογισμού 301.000 ευρώ.

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ «ΕΠΤΑ» – «ΘΗΣΕΑΣ» ΟΤΑ Ν. ΞΑΝΘΗΣ
ΟΤΑ Ν. ΞΑΝΘΗΣ "Ε.Π.ΤΑ" ΤΕΛΙΚΟΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ "ΘΗΣΕΑΣ" ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ %
Δ. Αβδήρων 1.960.381,48 2.583.138,28 +31,76
Δ. Βιστωνίδος 2.652.235,18 3.172.168,58 +19,6
Δ. Μύκης 3.696.459,28 4.617.155,07 + 24,9
Δ. Ξάνθης 3.815,113,72 8.489.799,17 +122,53
Δ. Σταυρούπολης 2.903.184,14 3.918.948,35 +34,98
Δ. Τοπείρου 2.870,931,78 3.795.497,79 +32,2
Δ. Θερμών 1.117.534,84 1.800.000,00 +61,06
Δ. Κοτύλης 968.451,94 1.800.000,00 +85,86
Δ. Σατρών 1.041.819,51 1.800.000,00 +72,77
Δ. Σελέρου 1.203.228,18 1.800.000,00 +49,59
ΣΥΝΟΛΟ 22.229.340,05 33.776.707,24 +51,94

ΙV. Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ.) ως εργαλείο ανάπτυξης της περιοχής

Το Υπουργείο Εσωτερικών, μέσω του Προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ», υποστηρίζει την προσυμβατική διαδικασία των συμπράξεων των Ο.Τ.Α. με ιδιώτες. Στο πλαίσιο αυτό, έχουν δοθεί 18 εγκρίσεις σε 15 ΟΤΑ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης, συνολικού ύψους 1.672.000 ευρώ.

V. Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Απορριμμάτων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης βρίσκεται πλέον πολύ κοντά στην οριστική επίλυση του ζητήματος της ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων. Έτσι, τροποποιήθηκε το Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων και ολοκληρώθηκε η σχετική διαβούλευση. Στο πλαίσιο αυτό θα κατασκευασθούν 15 Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων, 6 Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών και 2 Μονάδες Επεξεργασίας Χώρων υγειονομικής Ταφής Αποβλήτων (Χ.Υ.Τ.Υ.) στους νομούς Έβρου και Καβάλας. Η παραλαβή του σχετικού μηχανολογικού εξοπλισμού αναμένεται να ολοκληρωθεί ως τον προσεχή Ιούνιο.
Επισημαίνεται ότι, σε ό,τι αφορά τους Χώρους Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (Χ.Α.Δ.Α.) της Περιφέρειας, έχουν ολοκληρωθεί τα έργα αποκατάστασης σε 300 από τους συνολικά 333 ΧΑΔΑ, και προχωρούμε με ταχείς ρυθμούς.

VI. Ενίσχυση των πόρων της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης

Α. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση, παρά τη δύσκολη δημοσιονομική συγκυρία, έχει κάνει σημαντικά βήματα προόδου τα τελευταία 5 χρόνια, τόσο σε θεσμικό όσο και σε οικονομικό επίπεδο. Και αυτή είναι μια πραγματικότητα που έχει διαπιστωθεί από τους ίδιους τους αιρετούς. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα μεταρρύθμισης στον τομέα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και η πρόοδος που συντελέσθηκε στα οικονομικά της. Αρκεί να θυμηθεί κανείς τις «συγκαλυμμένες υπεξαιρέσεις» που γίνονταν στους πόρους της λόγω της υποχρέωσης που της είχε επιβληθεί για καταβολή των βοηθημάτων υγειονομικής περίθαλψης και των επιδομάτων κοινωνικής πρόνοιας. Είχε, δηλαδή, «φορτωθεί» η Ν.Α. την καταβολή των προνοιακών επιδομάτων, μία αμιγώς κρατικού χαρακτήρα υποχρέωση, την οποία ανέλαβε να εκπληρώνει διαθέτοντας μάλιστα το συντριπτικό μέρος των τακτικών της πόρων. Και το χειρότερο απ’ όλα ήταν ότι, πάνω από το 79% των πόρων της, διοχετεύονταν για την κάλυψη των προνοιακών, δημιουργώντας μία πλασματική εικόνα για τον προϋπολογισμό της, τη στιγμή που στην πραγματικότητα φυτοζωούσε και μετά βίας κάλυπτε τα λειτουργικά της έξοδα.
Είναι ενδεικτικό το γεγονός ότι, το 2004, οι Ν.Α. της Χώρας, διέθεσαν 390 εκ. για την καταβολή των προνοιακών επιδομάτων και έμειναν με μόλις 6 εκ. ευρώ για αναπτυξιακά έργα που έπρεπε να γίνουν από τις Ν.Α. όλης της Χώρας.
Ήδη από το 2005, αναλαμβάνοντας τα καθήκοντά μας στο Υπουργείο Εσωτερικών, προχωρήσαμε σε μία πολύ σημαντική μεταρρύθμιση για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, δηλώνοντας εμπράκτως τη στήριξή μας προς τον θεσμό, με την ψήφιση του ν. 3345/2005. Πυρήνα του νέου χρηματοδοτικού πλαισίου που καθιερώθηκε αποτελεί η πρόβλεψη ότι η καταβολή των βοηθημάτων υγειονομικής περίθαλψης και επιδομάτων κοινωνικής πρόνοιας γίνεται πλέον από τον Κρατικό Προϋπολογισμό και δεν βαρύνει τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση. Έτσι, αποδεσμεύθηκαν οι πόροι των ΟΤΑ δεύτερου βαθμού από την καταβολή των εν λόγω βοηθημάτων και επιδομάτων, τα οποία, όπως προαναφέρθηκε, ανέρχονταν στο υπέρογκο ποσοστό του 79% των εσόδων τους, με ανοδικές τάσεις κάθε έτος, και απέκτησαν αυτοί, για πρώτη φορά, σταθερούς και θεσμοθετημένους πόρους. Ειδικότερα, από 1.7.2005, που τέθηκε σε ισχύ το νέο σύστημα, οι πόροι που αποδίδονται ετησίως στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις αποτελούνται από το 2% του ΦΠΑ και από το 10% των τελών κυκλοφορίας αυτοκινήτων. Από αυτά το 1/2 του ΦΠΑ διατίθεται για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, ενώ το υπόλοιπο 1/2 – τουλάχιστον – διατίθεται για την κάλυψη δαπανών που αφορούν επενδύσεις αυτών που χρηματοδοτούνται αποκλειστικά από εθνικούς πόρους.
Το σύγχρονο σύστημα χρηματοδότησης και κατανομής των πόρων της Ν.Α. που διαμορφώθηκε βασίζεται σε αντικειμενικά και διαφανή κριτήρια που έχουν προσδιορισθεί από κοινού με την Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Τα κριτήρια αυτά είναι προσαρμοσμένα στις επενδυτικές και αναπτυξιακές ανάγκες κάθε Ν.Α. και καλύπτουν όλους τους παράγοντες που συνδέονται με την ισόρροπη και βιώσιμη περιφερειακή ανάπτυξη (ιδίως νησιωτικότητα, τυχόν ορεινός χαρακτήρας, κλιματολογικές ιδιαιτερότητες, πυκνότητα πληθυσμού, ποσοστά ανεργίας, επισκεψιμότητα κλπ.).
Το αποτέλεσμα όλων αυτών των παρεμβάσεων είναι ότι η Ν.Α. απέκτησε, για πρώτη φορά, την πραγματική δυνατότητα να προβαίνει σε επενδύσεις και έργα αποκατάστασης οδικού δικτύου, προσφέροντας υπηρεσίες απτής βελτίωσης της καθημερινότητας στις τοπικές κοινωνίες και αποκτώντας ουσιαστική δυνατότητα προσφοράς και παραγωγής έργου, η οποία αποτελεί και προϋπόθεση αναγνώρισης και αποκατάστασής της ως προς τους πολίτες. Όπως προανέφερα, μάλιστα, οι πόροι της αυτοί είναι σταθεροί και θεσμοθετημένοι και της παρέχουν την οικονομική αυτονομία που της έλειπε τα προηγούμενα χρόνια. Αλλά, περαιτέρω, πρόκειται για δυναμικούς πόρους, οι οποίοι εγγυώνται οικονομική προοπτική και εξέλιξη.
Στον προϋπολογισμό του 2009 σημειώνεται περαιτέρω αύξηση, και μάλιστα σημαντική, καθώς το 10% επί των τελών κυκλοφορίας εκτιμάται ότι θα φθάσει στα 105,1 εκ. ευρώ (έναντι των 91 εκ. το 2008 με τα στοιχεία που έχουμε ως σήμερα), ενώ το 2% του Φ.Π.Α. στα 393,7 εκ. ευρώ (έναντι 359,7 εκ. ευρώ που ήταν το 2008, με τα στοιχεία που έχουμε ως σήμερα). Αυτό συνολικά σημαίνει 500 εκ. ευρώ για το 2009 έναντι 450,7 εκ. ευρώ το 2008, δηλαδή αύξηση πάνω από 10,7% σε σχέση με το 2008 και πάνω από 4,5 φορές σε σχέση με το 2004.
Τέλος, συνεχίζεται, και αυτή τη χρονιά, η εντυπωσιακή αύξηση των διαθεσίμων για έργα, τα οποία, από 6 εκ. € που ήταν το 2004, πλέον φτάνουν τα 300 εκ. € για το 2009!

Β. Οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης πήραν από τους ΚΑΠ 2004 καθαρά 6.527.127 ευρώ, αφού τα προνοιακά επιδόματα αντοπροσώπευαν το 82% των πόρων τους. Το 2008 η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης πήρε ως τακτική επιχορήγηση 29.812.000 ευρώ, δηλαδή 4,5 φορές περισσότερους πόρους σε σχέση με το 2004. Ειδικότερα:
– Το Νομαρχιακό Διαμέρισμα Ξάνθης πήρε από τους ΚΑΠ 2004 καθαρά 1.262.343 ευρώ αφού, πριν από τον ν. 3345/2005, το 84% των πόρων του Ν.Δ. Ξάνθης κατευθυνόταν για την κάλυψη των προνοιακών επιδομάτων και του έμενε το υπόλοιπο 16% για να καλύψει λειτουργικά και επενδύσεις. Για το 2008, το Ν.Δ. Ξάνθης πήρε ως τακτική επιχορήγηση συνολικά 4.865.000 ευρώ, δηλαδή σχεδόν 4 φορές περισσότερα απ’ ότι το 2004.
– Το Νομαρχιακό Διαμέρισμα Δράμας πήρε από τους ΚΑΠ 2004 καθαρά 854.400 ευρώ αφού το 83 % των πόρων του πήγαινε για τα προνοιακά επιδόματα, οπότε με το υπόλοιπο 17 % έπρεπε να καλύψει λειτουργικά και επενδύσεις. Το 2008, το Ν.Δ. Δράμας πήρε ως τακτική επιχορήγηση συνολικά 6.471.000 ευρώ, δηλαδή σχεδόν 4 φορές περισσότερα απ’ ότι το 2004.
– Το Νομαρχιακό Διαμέρισμα Έβρου πήρε από τους ΚΑΠ 2004 καθαρά 1.716.442 ευρώ, αφού το 81 % των πόρων του διοχετεύθηκε στην κάλυψη των προνοιακών. Για το 2008, πήρε ως τακτική επιχορήγηση συνολικά 7.295.000 ευρώ, δηλαδή πάνω από 4 φορές περισσότερα απ’ ότι το 2004.
– Το Νομαρχιακό Διαμέρισμα Καβάλας πήρε από τους ΚΑΠ 2004 καθαρά 1.542.566 ευρώ, δεδομένου ότι το 82 % των πόρων του ήταν για τα προνοιακά επιδόματα. Το 2008, το Ν.Δ. Καβάλας πήρε ως τακτική επιχορήγηση συνολικά 5.708.000 ευρώ, δηλαδή σχεδόν 4 φορές περισσότερα απ’ ότι το 2004.
– Το Νομαρχιακό Διαμέρισμα Ροδόπης πήρε από τους ΚΑΠ 2004 καθαρά 1.151.376 ευρώ, αφού έχανε το 83 % των πόρων του λόγω των προνοιακών επιδομάτων. Το 2008, το Ν.Δ. Ροδόπης πήρε ως τακτική επιχορήγηση συνολικά 5.473.000 ευρώ, δηλαδή πάνω από 4,5 φορές περισσότερα απ’ ό,τι το 2004.

VIΙ. Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, ιδίως μέσω της «Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε.»

Α. Τον Μάρτιο του 2004, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» βρισκόταν ακόμη σε φάση σχεδιασμού, παρά το γεγονός ότι λειτουργούσε ήδη δύο χρόνια, και μας παραδόθηκε, στην ουσία ένας προγραμματισμός έργων. Ειδικότερα, το 2004 είχαν προκηρυχθεί 58 έργα συνολικού προϋπολογισμού 198,21 εκ. ευρώ, ενώ οι υπογεγραμμένες συμβάσεις ανέρχονταν μόλις στα 1,53 εκ. ευρώ.
Μετά τις αναθεωρήσεις και τον ανασχεδιασμό της «Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε.», η εικόνα άλλαξε άρδην. Σήμερα εκτελούνται πάνω από 175 καινοτόμα έργα πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών στη Χώρα, με προϋπολογισμό που αγγίζει το 1 δις ευρώ, καλύπτοντας όλους τους τομείς της Δημόσιας Διοίκησης. Παράλληλα προωθούνται δράσεις που ενισχύουν τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (Μ.Ε.ΤΕΧ.Ω., WI-FI, Digital Health κ.ά.) και συμβάλλουν στην ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδομών και στην παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών στην Περιφέρεια.
Η δραστηριότητα της ΚτΠ Α.Ε. μέχρι σήμερα συνοψίζεται στα εξής:

Διενέργεια Διαγωνισμών προϋπολογισμού 924,62 εκ. ευρώ έναντι 78,4 εκ. το 2004, δηλαδή αύξηση σχεδόν 12 φορές μέσα σε τέσσερα χρόνια.
Υπογραφή Συμβάσεων προϋπολογισμού 861,06 εκ. ευρώ έναντι 60,44 εκ. το 2004, δηλαδή αύξηση πάνω από 14 φορές μέσα σε τέσσερα χρόνια.
Πραγματοποίηση Δαπανών προϋπολογισμού 350,62 εκ. ευρώ έναντι 25,2 εκ. ευρώ το 2004, δηλαδή αύξηση σχεδόν 14 φορές μέσα σε τέσσερα χρόνια.

Β. Μεταξύ των έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη και καλύπτουν και την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης είναι τα εξής:
Το Εθνικό Δίκτυο Δημόσιας Διοίκησης «ΣΥΖΕΥΞΙΣ», το οποίο αποτελεί το μεγαλύτερο έργο τηλεπικοινωνιών στη Δημόσια Διοίκηση. Το έργο αποσκοπεί στη δημιουργία ασφαλούς δικτύου διασύνδεσης όλων των διοικητικών φορέων, παρέχοντας τις πλέον σύγχρονες και πρακτικές υπηρεσίες τηλεπικοινωνίας και διαδικτύου και μάλιστα εντελώς δωρεάν (δωρεάν πρόσβαση στο διαδίκτυο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, υπηρεσία τηλεδιάσκεψης, κ.ά.), με παράλληλη σημαντική μείωση- έως 40%- του κόστους τηλεπικοινωνιών (δωρεάν τηλεφωνία μεταξύ των φορέων του «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» και προνομιακή τιμή για την εκτός δικτύου τηλεφωνία). Στο πλαίσιο του Εθνικού Δικτύου «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» έχουν διασυνδεθεί 190 φορείς της Δημόσιας Διοίκησης στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, 33 εκ των οποίων στον νομό Ξάνθης.
Το «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εθνικού Δημοτολογίου» στοχεύει στη συνένωση των υφιστάμενων Δημοτολογίων της Χώρας με κοινές προδιαγραφές σε μια κεντρική βάση δεδομένων στο Υπουργείο Εσωτερικών. Το έργο συμβάλλει στην απλοποίηση των διαδικασιών μεταδημότευσης, στην εξάλειψη των διπλοεγγραφών, στον περιορισμό των δαπανών, στη διευκόλυνση πολλών φορέων που κάνουν χρήση στοιχείων του δημοτολογίου και τελικά στην ποιοτικότερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη.
«Δημοτικές Διαδικτυακές Πύλες». Το έργο, το οποίο παρουσιάσθηκε πρόσφατα, αφορά στην ανάπτυξη και λειτουργία Δημοτικής Διαδικτυακής Πύλης σε τουλάχιστον 470 Δήμους με πληθυσμό μικρότερο των 20.000 κατοίκων, με στόχο την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, και ιδιαίτερα του Διαδικτύου, για την εξυπηρέτηση των δημοτών και των επιχειρήσεων μέσω υπηρεσιών πληροφόρησης, αμφίδρομης επικοινωνίας και ηλεκτρονικών συναλλαγών. Έχουν τεθεί σε παραγωγική λειτουργία, μεταξύ άλλων, στους Δήμους Αβδήρων, Βιστωνίδος και Μύκης.
Το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, το οποίο επιτρέπει τη διασύνδεση όλων των υπηρεσιών της Περιφέρειας, προωθώντας, έτσι, τις ηλεκτρονικές συναλλαγές της με τους πολίτες. Το έργο έχει ολοκληρωθεί κατά το μεγαλύτερο μέρος του και αυτό έχει μεγάλη πρακτική σημασία για μια νησιωτική περιοχή, αφού διευκολύνει σημαντικά τους πολίτες, απαλλάσσοντάς τους από την υποχρέωση μετάβασης στο διοικητικό κέντρο για τη διεκπεραίωση τρεχουσών υποθέσεών τους, καθιστώντας πράξη την αποκέντρωση.
Τα «Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων». Το έργο επικεντρώνεται στην υποστήριξη 13 λειτουργικών τομέων (ανάπτυξης, πολεοδομίας, περιβάλλοντος, κ.ά.) με συστήματα πληροφορικής, καλύπτοντας το 60% του επιχειρησιακού πεδίου των Ν.Α. Τα οφέλη που προκύπτουν από την τυποποίηση των διαδικασιών και την ηλεκτρονική διαχείριση είναι καταλυτικά για την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη λειτουργία των Ν.Α. Στο πλαίσιο του έργου περιλαμβάνονται δράσεις που αφορούν την προμήθεια και εγκατάσταση βασικού εξοπλισμού πληροφορικής και τοπικών δικτύων, καθώς και την παροχή βασικών τηλεματικών υπηρεσιών ανάλογων με αυτές του «ΣΥΖΕΥΞΙΣ».
Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας. Ο στόχος των Ολοκληρωμένων Πληροφοριακών Συστημάτων Υγείας (Ο.Π.Σ.Υ.) είναι η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου περιφερειακού δικτύου παροχής υπηρεσιών υγείας, προσαρμοσμένου στη γεωγραφική ιδιομορφία της ευρύτερης περιοχής. Το δίκτυο αυτό θα οδηγήσει στη βελτίωση παρεχομένων υπηρεσιών προς τους πολίτες αλλά και θα υποστηρίξει τη δυνατότητα παροχής νέων υπηρεσιών. Με τον τρόπο αυτόν υποστηρίζεται η παροχή συντονισμένων υπηρεσιών πρόληψης, πρωτοβάθμιας – δευτεροβάθμιας περίθαλψης και κατ’ οίκον νοσηλείας.

VIII. Δράσεις για την προώθηση των ίσων ευκαιριών γυναικών και ανδρών Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Α. Το έργο «Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις υπέρ των γυναικών», το οποίο είχε ως στόχο την ενδυνάμωση των γυναικών με παροχή συμβουλευτικής, την προετοιμασία για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας, την υποστήριξή τους με ειδικές επιδοτήσεις για την ανάληψη επιχειρηματικών πρωτοβουλιών και την προώθησή τους σε θέσεις απασχόλησης.
Στην Περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ωφελήθηκαν με δράσεις συμβουλευτικής, κατάρτισης και προώθησης σε θέσεις μερικής απασχόλησης 450 γυναίκες, εκ των οποίων 430 προωθήθηκαν σε θέσεις εργασίας ή άνοιξαν δική τους επιχείρηση. Όσον αφορά το νομό Ξάνθης ωφελήθηκαν συνολικά 77 γυναίκες. Από αυτές 27 ίδρυσαν δική τους επιχείρηση.
Β. Το έργο «Θετικές Δράσεις για την Ισότητα των Ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών στις Μικρομεσαίες και Μεγάλες Επιχειρήσεις», το οποίο είχε ως στόχο την προώθηση της ισότητας των ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών μέσω της ισότιμης συμμετοχής τους σε θέσεις ευθύνης και τη συμφιλίωση επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής.
Στην Περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης χρηματοδοτήθηκαν 2 επιχειρήσεις με προϋπολογισμό 227.638,89 Ευρώ για Σχέδια Ισότητας που περιλαμβάνουν δράσεις κατάρτισης, συμβουλευτικής και ευαισθητοποίησης, πρότυπα κοινωνικής υπευθυνότητας και τηλε-εργασία.
Γ. Το Πρόγραμμα «Θετικές Δράσεις υπέρ των γυναικών στις σχολές αρχικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (Μελέτη-Έρευνα-Βιβλιογραφία-Ενίσχυση Βιβλιοθηκών)» είχε ως στόχο την καταπολέμηση των διακρίσεων και του επαγγελματικού διαχωρισμού μεταξύ των δύο φύλων μέσα από την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στον τομέα της τεχνολογικής εκπαίδευσης.
Στην Περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης εμπλουτίστηκαν οι βιβλιοθήκες σε 50 Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑΛ), Τεχνικά Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια (ΤΕΕ) και Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) και εξασφαλίστηκε η οn-line σύνδεσή τους με τη βιβλιοθήκη θεμάτων ισότητας της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων.
Συγκεκριμένα, στον νομό Ξάνθης τα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑΛ), Τεχνικά Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια (ΤΕΕ) και Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ), των οποίων οι βιβλιοθήκες εμπλουτίστηκαν ήταν συνολικά 10.

Δ. Το έργο «Ευαισθητοποίηση εκπαιδευτικών και παρεμβατικά προγράμματα για την προώθηση της ισότητας των φύλων», με στόχο την υλοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης σε σχολεία, καθώς και επιμόρφωσης των καθηγητών και των μαθητών /τριών σχετικά με την ισότητα και την εξάλειψη των στερεοτύπων λόγω φύλου, όπως και σχετικά με την ενδοοικογενεική βία και το trafficking. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανήλθε στα 25 εκατ. Ευρώ.
Στην Περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης συμμετείχαν 274 σχολικές μονάδες, ενώ 498 εκπαιδευτικοί και 7.810 μαθητές/τριες επιμορφώθηκαν σχετικά με την αξία της ισότητας και τα στερεότυπα για το ρόλο των δύο φύλων.
Ε. Το έργο «Βελτίωση των Συνθηκών Ένταξης Ευπαθών Ομάδων στην Αγορά Εργασίας», το οποίο έχει ως στόχο την ενδυνάμωση, την προετοιμασία ένταξης στην αγορά εργασίας, την υποστήριξη για την ανάληψη επιχειρηματικών πρωτοβουλιών, καθώς και την προώθηση σε θέσεις απασχόλησης γυναικών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, όπως μετανάστριες, ειδικές πολιτισμικές ομάδες, άτομα με αναπηρία, παλιννοστούντες και μακροχρόνια άνεργες άνω των 45 ετών.
Στην Περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, και συγκεκριμένα στην Αλεξανδρούπολη και στην Κομοτηνή, έχει μέχρι σήμερα γίνει συμβουλευτική απασχόλησης και επιχειρηματικότητας σε 255 άνεργες γυναίκες από τις 390 που προβλέπεται ότι θα ωφεληθούν συνολικά, ενώ ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 288.419 Ευρώ.

IX. Δημόσια τάξη και ασφάλεια

Α. Σύγχρονο και αποτελεσματικό Πυροσβεστικό Σώμα

Στην Περιφερειακή Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης λειτουργούν συνολικά 10 Πυροσβεστικές Υπηρεσίες, 9 Πυροσβεστικά Κλιμάκια και η 4η Ε.Μ.Α.Κ., ενώ επίκειται η παράδοση των κτιριακών εγκαταστάσεων και η λειτουργία 2 νέων Σταθμών Βιομηχανικών Περιοχών (ΒΙ.ΠΕ.) στην Ξάνθη και την Κομοτηνή. Η κατασκευή των 2 ΒΙ.ΠΕ., συνολικής δαπάνης 4.000.000 ευρώ, πραγματοποιείται μέσω του Γ΄ Κ.Π.Σ, όπως και η προμήθεια του κινητού εξοπλισμού τους (κόστους 200.000 ευρώ), ενώ έχουν σταλεί και από 3 οχήματα (2 των 5 τόνων και 1 των 2,5 τόνων), δηλαδή συνολικά 6, για την κάλυψη των αναγκών τους. Από το 2004 ως σήμερα η δύναμη του Πυροσβεστικού Σώματος στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη ενισχύθηκε με 55 άτομα, 3 από τα οποία τοποθετήθηκαν στην Ξάνθη.
Η Περιφερειακή Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης έχει προβεί εγκαίρως στην εκπόνηση σχεδίων αντιμετώπισης πλημμυρών και χιονοπτώσεων για όλη την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, καθώς και σχεδίων επέμβασης σε μεγάλες βιομηχανικές εγκαταστάσεις, σήραγγες, ξενοδοχεία κλπ., όπου έχουν πραγματοποιηθεί ασκήσεις, με στόχο τη βελτίωση του συντονισμού και της συνεργασίας των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και φορέων. ?λλωστε, όπως έχω ξαναπεί, στο πλαίσιο του ενιαίου Υπουργείου Εσωτερικών, οι δυνατότητες αναβάθμισης της επιχειρησιακής ετοιμότητας και αποτελεσματικότητας των εμπλεκόμενων φορέων, έχουν διευρυνθεί σημαντικά και έχουν προετοιμασθεί συστηματικά και αναπτυχθεί νέοι τρόποι ενίσχυσής της.

Β. Ισχυρή Ελληνική Αστυνομία στο πλευρό του πολίτη

1. Μέριμνα έχει ληφθεί για την ενίσχυση των πεζών περιπολιών, με γνώμονα την περαιτέρω εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών και την αποτελεσματικότερη αστυνόμευση των περιοχών. Συγκεκριμένα, στις έδρες των Αστυνομικών Διευθύνσεων Αλεξανδρούπολης, Δράμας, Καβάλας, Ξάνθης, Ορεστιάδας και Ροδόπης έχει καθοριστεί καθημερινά η διενέργεια 30 πεζών περιπολιών. Κατά το έτος 2008 πραγματοποιήθηκαν συνολικά 9.427 πεζές περιπολίες έναντι των προβλεπομένων 9.360. Επίσης, καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ωρου, διενεργούνται εποχούμενες περιπολίες, ενώ εφαρμόζεται και ο θεσμός του Αστυνομικού της Γειτονίας, με δύο αστυνομικούς στα Α/Τ Αλεξανδρούπολης, Ξάνθης, Καβάλας και Δράμας και τρεις στο Α/Τ Κομοτηνής.
Από το 2004 ως σήμερα έχουν συνολικά προκηρυχθεί 1.096 θέσεις για την ενίσχυση του αστυνομικού προσωπικού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, από τις οποίες οι 186 δόθηκαν στην Αστυνομική Διεύθυνση Ξάνθης.
2. Έμφαση δίνεται σε θέματα εκπαίδευσης του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, με τη διοργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και σεμιναρίων, προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης της επιχειρησιακής τους ικανότητας. Ειδικότερα, το 2008, στελέχη των Γενικών Αστυνομικών Διευθύνσεων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, σε εκπαιδευτικά προγράμματα αυτοάμυνας -αυτοπροστασίας- οπλοτεχνικής σκοποβολής, αντιμετώπισης περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας, εμπορίας ανθρώπων, παράνομης διακίνησης όπλων, χρήσης και λειτουργίας οπτικοακουστικών τηλεπικοινωνιακών συστημάτων μετάδοσης εικόνων, ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων της Interpol κτλ.
3. Πέραν των ανωτέρω, κατά το χρονικό διάστημα 2-6/6/2008, διοργανώθηκε στην Αλεξανδρούπολη διεθνές σεμινάριο από τον Οργανισμό για τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα των κρατών μελών της Ε.Ε (FRONTEX), στο πλαίσιο του πιλοτικού προγράμματος X-RAY (εντοπισμός λαθρομεταναστών εντός διαφόρων οχημάτων), στο οποίο συμμετείχαν από ελληνικής πλευράς επτά αξιωματικοί.
Για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του φαινομένου της παράνομης μετανάστευσης λειτουργούν στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης συνολικά 13 Τμήματα συνοριακής φύλαξης, τα οποία έχουν στελεχωθεί με 757 συνοριακούς φύλακες και 87 αστυνομικούς. Οι επιδόσεις των Τμημάτων συνοριακής φύλαξης κρίνονται ιδιαίτερα ικανοποιητικές, καθώς, μέσα στο 2008, επετεύχθη η εξάρθρωση δύο εγκληματικών οργανώσεων διακίνησης παράνομων μεταναστών από τις Αστυνομικές Διευθύνσεις Αλεξανδρούπολης και Ορεστιάδας, αντίστοιχα. Επίσης, σύμφωνα με τα σχετικά στοιχεία, το έτος 2008 συνελήφθησαν 566 διακινητές λαθρομεταναστών έναντι 414 το 2007, σημειώνοντας αύξηση των συλλήψεων διακινητών κατά 36,7%.
4. Σε ό,τι αφορά τους δείκτες εγκληματικότητας, στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, σύμφωνα με τα στοιχεία, σημειώθηκε μείωση των ποσοστών στις απάτες και τους βιασμούς κατά -16,67% και -55,56%, ενώ οι ανθρωποκτονίες παρέμειναν στα ίδια με το 2007, χαμηλά επίπεδα.
Το 2008 καταγράφηκε μείωση των ληστειών στη Δράμα κατά – 40% σε σχέση με το 2007, ενώ μικρή μείωση κατά – 2,63% σημειώθηκε αντίστοιχα και στις κλοπές-διαρρήξεις.
Μείωση κατά -9,28% στις κλοπές-διαρρήξεις καταγράφηκε και στην Ξάνθη, ενώ ιδιαίτερα σημαντική ήταν και η μείωση στις πλαστογραφίες στον ίδιο νομό, κατά -82,5% (7 το 2008 έναντι 33 το 2007).
Τέλος σημαντική μείωση παρατηρείται στις κλοπές τροχοφόρων στην Ορεστιάδα , σε ποσοστό – 47,37%, όπως και στις απάτες, σε ποσοστό που φτάνει το -33%.
5. Σε ό,τι αφορά τον τομέα της οδικής ασφάλειας πρέπει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία, το 2008 παρουσιάσθηκε μείωση των νεκρών από τροχαία ατυχήματα κατά -15,3 % σε σχέση με το 2007 (111 έναντι 131), ενώ μείωση κατά -27,2% σημειώθηκε και στις επικίνδυνες παραβάσεις (16.005 το 2008 έναντι 20.362 το 2007). Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά την Ξάνθη, το ποσοστό μείωσης των επικίνδυνων παραβάσεων έφτασε το 2008 το -28,7% ενώ σημειώθηκε και μείωση των παθόντων από τροχαία ατυχήματα κατά -8,6%. Σημαντική πτώση στους σχετικούς δείκτες σημειώθηκε και στη Δράμα, όπου το ποσοστό μείωσης των νεκρών και των επικίνδυνων παραβάσεων το 2008 έφθασε το -41,7 % και -44,5%, αντίστοιχα.
6. Με την επέκταση του έργου «Police On Line», που ήδη ολοκληρώθηκε, έχουν συνδεθεί στο Πανελλαδικό Δίκτυο Πληροφορικής όλες οι Υπηρεσίες της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης επιπέδου Αστυνομικού Τμήματος. Επίσης στις ήδη υπάρχουσες μηχανογραφικές εφαρμογές προστίθενται νέες μηχανογραφικές εξυπηρετήσεις, για την αύξηση της αποτελεσματικότητας των αστυνομικών Υπηρεσιών και τη βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών προς τους πολίτες.
Τέλος, ολοκληρώθηκε και ο εξοπλισμός των σημείων διαβατηριακού ελέγχου, αρμοδιότητας Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

X. Διαφανής και ποιοτική ενημέρωση και επικοινωνία στην Περιφέρεια
Α. Το Υπουργείο Εσωτερικών, μέσω της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας – Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης, αναγνωρίζοντας την ιδιαίτερα σημαντική συμβολή του Τύπου της Περιφέρειας στην ποιοτική ενημέρωση, τον πολιτισμό και την ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών, εφαρμόζει προγράμματα ενίσχυσης του Περιφερειακού Τύπου σε συνεργασία με την Ειδική Γραμματεία για την ανταγωνιστικότητα και τον ΕΟΜΜΕΧ, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα», με τίτλο «Ενίσχυση ανταγωνιστικότητας Ημερήσιου και Εβδομαδιαίου περιφερειακού Τύπου». Τα προγράμματα ενίσχυσης εφαρμόσθηκαν σε δύο κύκλους:
Στον πρώτο κύκλο, ο οποίος αφορούσε τη χρηματική ενίσχυση των ημερήσιων και εβδομαδιαίων εφημερίδων για την αγορά ηλεκτρονικού εξοπλισμού και γενικότερα τη βελτίωση της υλικοτεχνικής τους υποδομής, συμμετείχαν 33 επιχειρήσεις από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, (ο μεγαλύτερος αριθμός στο σύνολο της Επικράτειας) για έργα συνολικού προϋπολογισμού 557.611,39 €. Συγκεκριμένα από το Νομό Ξάνθης συμμετείχαν 7 επιχειρήσεις και η κρατική επιχορήγηση ανήλθε στις 65.238,11 €.
Στο δεύτερο κύκλο του προγράμματος, ο οποίος πραγματοποιήθηκε το 2007, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του ημερήσιου και εβδομαδιαίου περιφερειακού Τύπου συμμετείχαν 11 επιχειρήσεις από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, και το ποσό της κρατικής επιχορήγησης ανήλθε στις 189.334,02 €. Και στη δεύτερη φάση του προγράμματος, οι επιχειρήσεις από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης έλαβαν την υψηλότερη επιχορήγηση, που καταδεικνύει για μια ακόμη φορά τη δυναμική των εφημερίδων της περιοχής και της προσπάθειας τους για βελτίωση των υποδομών τους.
Β. Αλλά και σε ό,τι αφορά την ταχυδρομική διακίνηση του Τύπου, το ποσό που διατίθεται ως κρατική ενίσχυση για την ταχυδρομική διακίνηση εντύπων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, ανέρχεται σε 2,3 εκ. €. Το ποσό αυτό είναι το τρίτο υψηλότερο στο σύνολο της Επικράτειας, μετά από την Περιφέρεια Αττικής (12,4 εκ. €) και την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (2,5 εκ. €).
Γ. Επίσης η ΓΓΕ-ΓΓΕ συμμετέχει ως χορηγός στο Πανελλήνιο Δημοσιογραφικό Συνέδριο, το οποίο πραγματοποιείται κάθε χρόνο στη Σαμοθράκη και στο οποίο συμμετέχουν ως ομιλητές δημοσιογράφοι, πανεπιστημιακοί, πολιτικοί, εκπρόσωποι ξένων διπλωματικών αποστολών κτλ..
Δ. Με πρωτοβουλία της ΓΓΕ-ΓΓΕ, στο πλαίσιο των δράσεων για την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση της κοινής γνώμης αλλά και των εκπροσώπων των ΜΜΕ σε ό,τι αφορά τα ?τομα με Αναπηρία, πραγματοποιήθηκαν τον Απρίλιο του 2008 δύο ημερίδες με θέμα «?τομα με Αναπηρία και ΜΜΕ», στην Αλεξανδρούπολη και την Κομοτηνή αντίστοιχα.
Ε. Στο πλαίσιο της προσπάθειας για την ανάδειξη του έργου των περιφερειακών εφημερίδων και των εργαζόμενων σε αυτές δημοσιογράφων η ΓΓΕ-ΓΓΕ έχει θεσμοθετήσει ήδη από το 2006 τα «Βραβεία των Περιφερειακών Εφημερίδων». Εφημερίδες που έχουν βραβευθεί στις διάφορες κατηγορίες του διαγωνισμού από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης είναι ε/φ «Η Γνώμη» (Αλεξανδρούπολη), ε/φ «Seven Sport» (Καβάλα), ε/φ «Εμπρός» (Ξάνθη), η δημοσιογράφος Μαρία Νικολάου της ε/φ «Παρατηρητής Θράκης» (Αλεξανδρούπολη) και η ε/φ «Θάρρος» (Αλεξανδρούπολη).
XI. Με τα δεδομένα αυτά οι επιδόσεις της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ιδίως σε κρίσιμους τομείς της καθημερινότητας που απασχολούν τους πολίτες της είναι αξιοσημείωτες. Η δε προετοιμασία και οι συντονισμένες προσπάθειες που έχουν γίνει ως τώρα, η διαμόρφωση σαφών προτεραιοτήτων και η εκπόνηση ολοκληρωμένου σχεδίου ανάπτυξης αποτελούν στέρεη βάση και ελπιδοφόρο εφαλτήριο για μια ακόμη καλύτερη πορεία και στο πλαίσιο της 4ης προγραμματικής περιόδου 2007-2013».

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ