ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου 2023

ΣΗΜΕΙΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σάββατο, 21 Μαρτίου 2009

ΣΗΜΕΙΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΠΡΟΚΟΠΗ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ

«Ι. Η προώθηση της βιώσιμης περιφερειακής ανάπτυξης, με πλήρη σεβασμό στην προστασία του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων και η εξάλειψη των τοπικών και περιφερειακών ανισοτήτων, διέπει όλο το φάσμα των δράσεων και των πρωτοβουλιών που προωθούμε στην Περιφέρεια. Οι Περιφέρειες της Χώρας έχουν επιδοθεί σε μία άμιλλα αναπτυξιακών προσπαθειών και αποτελεσμάτων στο πλαίσιο της 4ης προγραμματικής περιόδου. Βέβαια, η παγκόσμια οικονομική κρίση μας έχει επιβάλει να χαράζουμε διαρκώς νέες γραμμές άμυνας, προκειμένου νΆ ανταποκρινόμαστε με τον καλύτερο τρόπο στην ύφεση και στις εξελίξεις που σημειώνονται στις διεθνείς αγορές. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να καθυστερήσουμε την εφαρμογή του αναπτυξιακού μας σχεδιασμού. Το αντίθετο. Πρέπει να επιταχύνουμε τις προσπάθειές μας για νΆ αναστρέψουμε το κλίμα, δίνοντας έμφαση στη θωράκιση όσων και όπου έχουν πρόσθετη ανάγκη υποστήριξης.
Και αυτό θα γίνει και στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, όπου κανείς δεν μπορεί νΆ αμφισβητήσει την πρόοδο η οποία συντελέσθηκε σε καίριους τομείς της καθημερινότητας, και μάλιστα μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Από τον Μάρτιο του 2004 ως σήμερα ολοκληρώθηκαν ουσιαστικές αναπτυξιακές και λειτουργικές παρεμβάσεις, με γνώμονα την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών. Με τα 1.356 κομβικά έργα (4.383 υποέργα) του Π.Ε.Π., συνολικού προϋπολογισμού ύψους άνω του 1 δις εκ $, αλλάζει δραστικά η φυσιογνωμία της ευρύτερης περιοχής. Οι αναπτυξιακές δυνατότητες που παρέχουν τα συνολικά 36,4 δις ευρώ του Δ΄ Κ.Π.Σ., τα οποία διοχετεύονται σταδιακά στην Περιφέρεια σε ποσοστό πάνω από 80%, είναι αναντίρρητα μεγάλες και η πλήρης και ουσιαστική αξιοποίησή τους συνδέεται, σε μεγάλο βαθμό, και με την ενεργοποίηση των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οι οποίοι αναδεικνύονται σε στρατηγικούς συμμάχους στην ευρύτερη αυτή προσπάθεια.
Η εμπειρία του Γ΄ Κ.Π.Σ., το οποίο τέθηκε σε λειτουργία από το ΠΑΣΟΚ χωρίς να έχει καν εκπονηθεί ειδικό επιχειρησιακό σχέδιο και οι απώλειες και οι καθυστερήσεις, στις οποίες οδήγησε η σοβαρή αυτή παράλειψη, υπήρξε παράγοντας ανάσχεσης της προόδου και της προώθησης των συμφερόντων των τοπικών κοινωνιών για όλη την υπόλοιπη διάρκεια του προγράμματος. Όμως, όπως αποδείχθηκε και από την οριστικοποίηση των επιδόσεων των Π.Ε.Π. κατά το κλείσιμο του 2008, καταφέραμε, για μία ακόμη φορά, να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ. Και όχι μόνον αυτό αλλά επιταχύνθηκαν αλματωδώς και τα ποσοστά απορρόφησης, τα οποία, για τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα, έχουν σήμερα φθάσει στο 100%, ενώ τον Μάρτιο του 2004 – και μετά από υπερτριετή λειτουργία – μόλις έφθαναν το 15,6%.

ΙΙ. Π.Ε.Π. Θεσσαλίας

Α. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας αξιοποιεί πλήρως τόσο τους εθνικούς όσο και τους κοινοτικούς πόρους, κυρίως αυτούς που προέρχονται από το Π.Ε.Π, θέτοντάς τους αποτελεσματικά στην υπηρεσία της βελτίωσης της καθημερινότητας. Η συνολική δαπάνη του ΠΕΠ Θεσσαλίας στο Γ΄ Κ.Π.Σ., το οποίο ολοκληρώνεται σΆ έναν περίπου μήνα, ανήλθε σε ποσό ύψους 1 δις ευρώ μαζί με την ιδιωτική συμμετοχή. Σημειώνεται ότι ήδη οι επιδόσεις της Περιφέρειας Θεσσαλίας στην απορρόφηση, από 12,82% που ήταν τον Μάρτιο του 2004, μετά από 5 χρόνια λειτουργίας του, έχουν φθάσει σήμερα στο 112%! Σημειώθηκε δηλαδή αύξηση κατά σχεδόν 9 φορές μέσα αντίστοιχο χρονικό διάστημα. Αλλά και, περαιτέρω, σχεδόν τριπλασιάσθηκε ο αριθμός των ενταγμένων έργων στο Π.Ε.Π. Θεσσαλίας: Από 473 που ήταν τον Μάρτιο του 2004, έχουν ξεπεράσει σήμερα, όπως προανέφερα, τα 1.356. Έως τώρα έχουν υπογραφεί συμβάσεις για έργα ποσού ύψους 1.213.588.583 ευρώ, ποσοστό 135 %, ενώ το 2004 το ποσοστό αυτό ήταν μόλις 33,8%, δηλαδή σχεδόν τετραπλάσια αύξηση, ενώ οι εντάξεις έργων υπερβαίνουν το 140%.
B. Έχουν ήδη ολοκληρωθεί έργα, δημόσιας δαπάνης 425 εκ. ευρώ στη Θεσσαλία, τα οποία βελτίωσαν σημαντικά την ποιότητα ζωής των πολιτών της.
Γ. Ειδικότερα, όσον αφορά τις αναπτυξιακές παρεμβάσεις που έχουν δρομολογηθεί στην Περιφέρεια Θεσσαλίας επισημαίνεται ότι έχει δοθεί έμφαση στους ακόλουθους τομείς:
Ενίσχυση της προσβασιμότητας με αναπτυξιακά έργα οδοποιίας σε μήκος 262 χλμ., συνολικού κόστους 382 εκ. ευρώ. Ειδικότερα, στο Νομό Λαρίσης κατασκευάζονται και ολοκληρώνονται 98,3 χλμ. οδικού δικτύου, συνολικού προϋπολογισμού 180 εκ. ευρώ.
Επιχειρηματικότητα – Ενίσχυση 464 μικρομεσαίων επιχειρήσεων, συνολικού προϋπολογισμού 64,7 εκ. ευρώ, επενδύσεις σε περιοχές ΟΠΑΑΧ (3,2 εκ. ευρώ), στήριξη γυναικείας επιχειρηματικότητας, συνολικού ύψους 1,6 εκ. ευρώ.
Διαχείριση υδατικών πόρων, συνολικού κόστους 401 εκ. ευρώ. Κατασκευάζονται περίπου 61 έργα (εκ των οποίων 25 στο Νομό Λαρίσης) τα οποία καλύπτουν 530 χλμ δικτύων, συγκρατούν 288 εκ κυβικά νερού και αρδεύουν 550.000 στρέμματα. Ενδεικτικά, στο Νομό Λαρίσης, αναφέρονται τα ακόλουθα έργα: Φράγμα Γυρτώνης (50 εκ. ευρώ), Φράγμα Αγιονερίου (9 εκ. ευρώ).
Διαχείριση στερεών αποβλήτων και έργα αποκαταστάσεως ΧΑΔΑ, συνολικού προϋπολογισμού 64 εκ. ευρώ. Σημειώνεται ότι από τους 482 ΧΑΔΑ της Περιφέρειας Θεσσαλίας έχουν ήδη αποκατασταθεί οι 420, ενώ οι υπόλοιποι 62 είναι ανενεργοί και θα αποκατασταθούν άμεσα. Ειδικά, στο Νομό Λαρίσης, έχουν αποκατασταθεί 123 από τους 135 ΧΑΔΑ (με κόστος 7,1 εκ. ευρώ), ενώ ανενεργοί παραμένουν 12 ΧΑΔΑ, οι οποίοι θΆ αποκατασταθούν άμεσα. Επίσης, κατασκευάστηκε και επεκτάθηκε ο ΧΥΤΑ Λάρισας (4,2 εκ. ευρώ), καθώς και οι ΣΜΑ Αγιάς, Ελασσόνας και Πολυδάμαντα (3 εκ. ευρώ). Τέλος, 5,2 εκ. ευρώ έχουν διατεθεί για προμήθεια εξοπλισμού.
Διαχείριση υγρών αποβλήτων, έργα ύδρευσης, συνολικού κόστους 134,3 εκ. ευρώ. Ειδικά στο Νομό Λαρίσης υλοποιούνται 27 έργα διαχείρισης υγρών αποβλήτων (47,7 εκ. ευρώ). Ενδεικτικά αναφέρονται: Βιολογικός καθαρισμός και δίκτυα αποχέτευσης στο Δ. Λάρισας (25 εκ. ευρώ), Βιολογικός καθαρισμός Δ. Αγιάς (3,5 εκ. ευρώ), Βιολογικός καθαρισμός Δ. Φαρσάλων (3,7 εκ. ευρώ)
Έργα υποδομής υγείας – πρόνοιας και παιδείας, συνολικού ύψους 157 εκ. ευρώ, εκ των οποίων 38,5 εκ. για το Νομό Λαρίσης. Σημειώνεται ότι έχουν ήδη ολοκληρωθεί 124 δομές πρόνοιας για παιδιά, ηλικιωμένους, άτομα με αναπηρίες και ΡΟΜ (30 δομές πρόνοιας στο Νομό Λαρίσης), ενώ έχουν δοθεί σε λειτουργία 12 βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί.
Επενδύσεις στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις– στήριξη νέων αγροτών- βελτιώσεις και μετεγκαταστάσεις μονάδων, έργα σε περιοχές ΟΠΑΑΧ, συνολικού προϋπολογισμού πάνω από 290 εκ. ευρώ, εκ των οποίων 133 εκ. ευρώ κατευθύνονται στο Νομό Λαρίσης.

Ενδεικτικά αναφέρονται τα ακόλουθα έργα:

Ν. Λάρισας
Σύνδεση πρωτευουσών νομών Λαρίσης–Καρδίτσης (46 εκ. $)
Σύνδεση πρωτευουσών νομών Λαρίσης– Τρικάλων (70 εκ. $)
Παράκαμψη πόλεως Λάρισας (13,4 εκ. $)
Π.Ε.Ο Βόλου – Λάρισας (7 εκ. $)
Φράγμα Γυρτώνης, (50 εκ. $)
Φράγμα Αγιονερίου, (9 εκ. $)
Φράγμα Ευυδρίου Ενιπέα (2,6 εκ $)
Ταμιευτήρας Ομορφοχωρίου (3 εκ. $)
Ταμιευτήρας Πλατυκάμπου (2,6 εκ. $)
Ανασύσταση λίμνης Αργυροπουλίου (1,2 εκ. $)
Υπογείωση δικτύου άρδευσης Δ. Νέσσωνος (1 εκ. $)
Βιολογικός καθαρισμός και δίκτυα αποχέτευσης του Δ. Λάρισας (25 εκ. $)
Βιολογικός καθαρισμός Δήμου Αγιάς (3,5 εκ. $)
Βιολογικός καθαρισμός Δήμου Φαρσάλων ( 3,7 εκ. $)
Δίκτυα αποχέτευσης του Δήμου Γιάννουλης (2 εκ. $)

Επίσης, μέσω τoυ Ολοκληρωμένου Προγράμματος Βιώσιμης Ανάπτυξης της ΠΙΝΔΟΥ, ενισχύονται οι ΟΤΑ της ΠΙΝΔΟΥ με το συνολικό ποσό των 145 εκ. ευρώ. Ειδικότερα, για τη Θεσσαλία, ενισχύονται οι Νομαρχίες Τρικάλων, Καρδίτσας και Λάρισας. Μάλιστα, στο Νομό Λαρίσης εντάχθηκαν πρόσφατα 2 έργα συνολικού προϋπολογισμού 3 εκ $, και ειδικότερα: «Ασφαλτόστρωση-βελτίωση συνδετήριας οδού Βερδικούσια-Λογγά» (1,5 εκ $), «Ασφαλτόστρωση δρόμου Λιβάδι-Σαραντάπορο» (1,5 εκ $).
Δ. Στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013, η Θεσσαλία θα διαχειριστεί συνολικά 604 εκ. ευρώ μέσω του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος της, ενώ, μαζί με τα τομεακά προγράμματα, πόροι άνω του 1,8 δις ευρώ θα εισρεύσουν ως το 2013 στη Θεσσαλία.
Έως σήμερα η Περιφέρεια Θεσσαλίας έχει προχωρήσει σε εξειδίκευση του Προγράμματος στο ύψος των 463,5 εκ. ευρώ, ήτοι ποσοστό 76% της συνολικής Δημόσιας Δαπάνης και, σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία, εξακολουθεί με ταχείς ρυθμούς η εξειδίκευση και του υπολοίπου. Μέχρι σήμερα έχουν εκδοθεί 5 Προσκλήσεις συνολικού προϋπολογισμού 155 εκ. ευρώ και έχουν ενταχθεί 2 πράξεις συνολικού ύψους 42,4 εκ. ευρώ.
Πέραν αυτών, έχει εκχωρηθεί στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Θεσσαλίας από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» ποσόν ύψους 4 εκ. $ για τη χρηματοδότηση των ΚΗΦΗ (Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων) της Περιφέρειας Θεσσαλίας και έχει εκδοθεί ήδη η σχετική Απόφαση Ένταξης.

ΙΙΙ. Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ»

Σημαντική αναπτυξιακή προοπτική όμως εγγυάται για τις τοπικές κοινωνίες της Θεσσαλίας και η εφαρμογή του Προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ» το οποίο, πέραν της αναμόρφωσης που ήδη επέφερε, στο πλαίσιο του σκοπού και των κατευθύνσεών του, εξοικείωσε τους ΟΤΑ, με το σύνολο της διαδικασίας ωρίμανσης των έργων, παρέχοντάς τους στήριξη και σΆ επίπεδο τεχνογνωσίας. Πιο συγκεκριμένα:
Α. Το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ» δίνει για 5 χρόνια διπλάσιους πόρους απΆ ό,τι έδινε το ΕΠΤΑ για 7 χρόνια (3,5 δις ευρώ έναντι 1,7 δις ευρώ και μάλιστα για λιγότερα χρόνια), οι οποίοι κατανέμονται με κριτήρια διαφανή και αντικειμενικά που προσδιορίζονται κατά βάση από τις τοπικές ιδιαιτερότητες, όπως είναι η νησιωτικότητα, ο τυχόν ορεινός χαρακτήρας, η επισκεψιμότητα κλπ. ?λλωστε, η ροή των χρηματοδοτήσεων βρίσκεται, για πρώτη φορά, στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, έτσι ώστε κάθε ενδιαφερόμενος να έχει πρόσβαση στα στοιχεία αυτά, ανά πάσα στιγμή. Αντίθετα, το ΕΠΤΑ (1998-2004) έμεινε γνωστό για την ελλιπέστατη χρηματοδότησή του, την αδιαφάνειά του και τον επιλεκτικό τρόπο με τον οποίο γίνονταν οι χρηματοδοτήσεις. Και είναι χαρακτηριστικό για την καλή πορεία του προγράμματος το γεγονός ότι το ΕΠΤΑ έκλεισε με 12.716 έργα τον Φεβρουάριο του 2005, ύψους λιγότερο από 1,7 δις ευρώ για περίπου 7 χρόνια. Σήμερα στον ΘΗΣΕΑ, μετά από 3 περίπου χρόνια λειτουργίας, έχουν ενταχθεί ήδη 18.508 έργα, ύψους πάνω από 2,7 δις ευρώ!!! Υπάρχουν δε 4.947 ολοκληρωμένα έργα.

Β. Αλλά και όσον αφορά τη σύγκριση των δύο προγραμμάτων από οικονομική και αναπτυξιακή άποψη, τα στοιχεία είναι συντριπτικά υπέρ του Προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ», όπως προκύπτει από τα παρακάτω:
1. Το Πρόγραμμα Ε.Π.Τ.Α. έδινε στους ΟΤΑ της Περιφέρειας Θεσσαλίας συνολικά 175 εκ. ευρώ για 7 χρόνια, τη στιγμή που ο «ΘΗΣΕΑΣ» για 5 χρόνια δίνει συνολικά πάνω από 313 εκ. ευρώ – (δηλαδή αύξηση των πόρων πάνω από 60% και μάλιστα για λιγότερα χρόνια). Επίσης όσον αφορά τους ΟΤΑ της Περιφέρειας Θεσσαλίας έχουν προενταχθεί 1.556 έργα – δημοτικά και διαδημοτικά – ύψους 288,8 εκ. ευρώ, από τα οποία έχουν δημοπρατηθεί 1.122. Μάλιστα, υπάρχουν ήδη 296 ολοκληρωμένα δημοτικά έργα.
2. Οι ΟΤΑ του Νομού Λαρίσης παίρνουν από το Πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ» συνολικά πάνω από 88 εκ. ευρώ, ενώ από το «ΕΠΤΑ» είχαν πάρει 47,6 εκ. ευρώ για λιγότερα χρόνια (αύξηση κατά 55,6%). Έχουν ήδη προεντάξει 419 έργα προϋπολογισμού 87,3 εκ. ευρώ, ενώ έχουν δημοπρατηθεί 320 έργα. Έως σήμερα έχουν ολοκληρωθεί 118 δημοτικά έργα. Επιπλέον ο νομός Λαρίσης έχει προεντάξει 6 έργα διαδημοτικής συνεργασίας ύψους 6,8 εκ. ευρώ, από τα οποία έχουν δημοπρατηθεί 4 έργα, ύψους 6,3 εκ. ευρώ.
3. Ο Δήμος Λαρισαίων πήρε, για δημοτικά έργα, από το Ε.Π.Τ.Α. για 7 χρόνια 7,5 εκ. ευρώ, ενώ, από το Πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ», παίρνει για 5 χρόνια πάνω από 13,9 εκ. ευρώ (αύξηση κατά 85 %). Μάλιστα έχει προεντάξει 45 συνολικά έργα, ύψους 21,75 εκ. ευρώ, από τα οποία έχουν δημοπρατηθεί 29 έργα, ύψους 11,8 εκ. ευρώ, ενώ με το ΕΠΤΑ, για 7 χρόνια, ενέταξε 23 μόλις έργα, ύψους 7,8 εκ. ευρώ.

Ενδεικτικά αναφέρονται: «Ανέγερση νέου Δημοτικού Διαμερίσματος Δήμου Κραννώνος» (0,7 εκ $), «Πολυδύναμο Αθλητικό Κέντρο Δήμου Τυρνάβου (0, 5 εκ. $), «Προμήθεια Μηχανημάτων καθαριότητας στους ΟΤΑ του νομού Λάρισας» (3,5 εκ $), «Κέντρο υγείας στη συνοικία Αγίου Γεωργίου Δήμου Λάρισας» (1,3 εκ $), «Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού καθαριότητας και μηχανημάτων έργων των ΟΤΑ» (2,3 εκ $), «Αυτοκίνητα αποκομιδής απορριμμάτων μετά συμπιεστού» (1 εκ $), «Οδοί πρόσβασης στην Π.Α,Θ,Ε δήμο Κ.Ολύμπου» (0,85 εκ $), «Οδική σύνδεση Αύρας- Υπέρειας» (0,7 εκ $), «Αντικαταστάσεις δικτύων ύδρευσης Αμπελώνα» (0,9 εκ $), «Αντικαταστάσεις δικτύων ύδρευσης Αμπελώνα» (0,9 εκ $), «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Δ.Δ Αγιάς» (0,85 εκ $), «Αντικαταστάσεις δικτύων ύδρευσης στα Δ.Δ του δήμου Κραννώνα» (0,9 εκ $), «Μελέτη κεντρικού κτιρίου δημαρχείου Λάρισας» (0,85 εκ $)
Ο Δήμος Αμπελώνα πήρε, για δημοτικά έργα, από το Ε.Π.Τ.Α. για 7 χρόνια 1,42 εκ. ευρώ, ενώ, από το Πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ» παίρνει για 5 χρόνια πάνω από 2,3 εκ. ευρώ (αύξηση πάνω από 40 %). Μάλιστα έχει προεντάξει 6 δημοτικά έργα, προϋπολογισμού 2,3 εκ. ευρώ (δηλαδή σχεδόν το σύνολο του δικαιούμενου ποσού) και από αυτά έχουν δημοπρατηθεί και τα 4 έργα, ύψους 1,8 ευρώ. Μεταξύ αυτών και τα εξής έργα: «Ανακατασκευή του πρώην 1ου Δημοτικού Σχολείου και μετατροπή αυτού σε Δημαρχείο» (626.000 ευρώ), Αντικατάσταση Δικτύου Ύδρευσης Δ.Δ. Ροδιάς» (352.240 ευρώ), Αντικατάσταση Δικτύου Ύδρευσης Αμπελώνα – Βρυότοπου (866.000 ευρώ). Επιπλέον στο Δήμο Αμπελώνα έχουν ενταχθεί 2 έργα οριζοντίων δράσεων προϋπολογισμού 365.000 ευρώ.
Γ. Από τις οριζόντιες δράσεις του προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ», και σε συνδυασμό με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» του Υπουργείου Ανάπτυξης, εκτελούνται έργα με αντικείμενο τις «Ενεργειακές επενδύσεις σε Σχολεία και άλλα Δημόσια Κτίρια για την υποκατάσταση συμβατικών καυσίμων με φυσικό αέριο» σε σχολεία και άλλα δημόσια κτίρια, προϋπολογισμού 13,8 εκ. ευρώ. Αφετηρία είναι η Αττική (έχει γίνει εγκατάσταση σε 521 κτίρια, ενώ έχει ενεργοποιηθεί ήδη το 87% του δικτύου, δηλαδή πάνω από 450 κτίρια), η Θεσσαλονίκη (213 σχολικά συγκροτήματα και 11 δημοτικά κτίρια), η Λάρισα και ο Βόλος (163 σχολικά συγκροτήματα και 5 δημοτικά κτίρια), και προοπτική επέκτασης και στην υπόλοιπη Χώρα, προϋπολογισμού 12 εκ. $. Στο στάδιο της υπογραφής της σύμβασης βρίσκεται και συναφές έργο για άλλες 438 εγκαταστάσεις φυσικού αερίου σε σχολικά συγκροτήματα και δημοτικά κτίρια των ανωτέρω νομών, καθώς και σε 12 δημοτικά κολυμβητήρια. Η αποδοχή και στήριξη της σχετικής προσπάθειας από τους Δήμους οδήγησε σε επιπλέον 441 συνδέσεις προϋπολογισμού 7,6 εκ., ενώ από τις εκπτώσεις που επετεύχθηκαν εξοικονομήθηκαν άλλες 85 συνδέσεις.
Με τον τρόπο αυτόν υπολογίζουμε ότι θα πετύχουμε μείωση του ενεργειακού κόστους σε ποσοστό 20%, καθώς και περιορισμό των εκπεμπόμενων αέριων ρύπων σε ποσοστό 25%. Αναφέρεται ενδεικτικά ότι, με την ολοκλήρωση του ανωτέρω έργου, τον Δεκέμβριο του 2008, θα υποκατασταθούν περίπου 16 εκ. λίτρα πετρελαίου ετησίως, γεγονός που μεταφράζεται σε εξοικονόμηση κόστους της τάξεως των 1,8 εκ. ευρώ ετησίως. Επίσης αποφεύγεται η εκπομπή 10.700 τόνων διοξειδίου του άνθρακα τον χρόνο.

ΙV. Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ.)

Στο πλαίσιο της Περιφέρειας Θεσσαλίας έχουν δοθεί 23 εγκρίσεις σε 20 ΟΤΑ και 2 Κοινότητες, συνολικού ύψους πάνω από 2 εκ. ευρώ. Ειδικότερα, στο Νομό Λαρίσης έχουν δοθεί 2 εγκρίσεις σε 2 ΟΤΑ, ύψους 190.000 ευρώ. Μεταξύ αυτών και το έργο του Δήμου Λαρισαίων «Κατασκευή αθλητικού κέντρου Νέας Πολιτείας» (124.500 ευρώ).

V. Οικονομικά Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης

Α. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση, παρά τη δύσκολη δημοσιονομική συγκυρία, έχει κάνει σημαντικά βήματα προόδου τα τελευταία 5 χρόνια, τόσο σε θεσμικό όσο και σε οικονομικό επίπεδο. Και αυτή είναι μια πραγματικότητα που έχει διαπιστωθεί από τους ίδιους τους αιρετούς. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα μεταρρύθμισης στον τομέα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και η πρόοδος που συντελέσθηκε στα οικονομικά της. Αρκεί να θυμηθεί κανείς τις «συγκαλυμμένες υπεξαιρέσεις» που γίνονταν στους πόρους της λόγω της υποχρέωσης που της είχε επιβληθεί για καταβολή των βοηθημάτων υγειονομικής περίθαλψης και των επιδομάτων κοινωνικής πρόνοιας. Είχε, δηλαδή, «φορτωθεί» η Ν.Α. την καταβολή των προνοιακών επιδομάτων, μία αμιγώς κρατικού χαρακτήρα υποχρέωση, την οποία ανέλαβε να εκπληρώνει διαθέτοντας μάλιστα το συντριπτικό μέρος των τακτικών της πόρων. Και το χειρότερο απΆ όλα ήταν ότι, πάνω από το 79% των πόρων της, διοχετεύονταν για την κάλυψη των προνοιακών, δημιουργώντας μία πλασματική εικόνα για τον προϋπολογισμό της, τη στιγμή που στην πραγματικότητα φυτοζωούσε και μετά βίας κάλυπτε τα λειτουργικά της έξοδα.
Είναι ενδεικτικό το γεγονός ότι, το 2004, οι Ν.Α. της Χώρας διέθεσαν 390 εκ. για την καταβολή των προνοιακών επιδομάτων και έμειναν με μόλις 6 εκ. ευρώ για αναπτυξιακά έργα που έπρεπε να γίνουν από τις Ν.Α. όλης της Χώρας.
Ήδη από το 2005, αναλαμβάνοντας τα καθήκοντά μας στο Υπουργείο Εσωτερικών, προχωρήσαμε σε μία πολύ σημαντική μεταρρύθμιση για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, δηλώνοντας εμπράκτως τη στήριξή μας προς τον θεσμό, με την ψήφιση του ν. 3345/2005. Πυρήνα του νέου χρηματοδοτικού πλαισίου που καθιερώθηκε αποτελεί η πρόβλεψη ότι η καταβολή των βοηθημάτων υγειονομικής περίθαλψης και επιδομάτων κοινωνικής πρόνοιας γίνεται πλέον από τον Κρατικό Προϋπολογισμό και δεν βαρύνει τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση. Έτσι, αποδεσμεύθηκαν οι πόροι των ΟΤΑ δεύτερου βαθμού από την καταβολή των εν λόγω βοηθημάτων και επιδομάτων, τα οποία, όπως προαναφέρθηκε, ανέρχονταν στο υπέρογκο ποσοστό του 79% των εσόδων τους, με ανοδικές τάσεις κάθε έτος, και απέκτησαν αυτοί, για πρώτη φορά, σταθερούς και θεσμοθετημένους πόρους. Ειδικότερα, από 1.7.2005, που τέθηκε σε ισχύ το νέο σύστημα, οι πόροι που αποδίδονται ετησίως στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις αποτελούνται από το 2% του ΦΠΑ και από το 10% των τελών κυκλοφορίας αυτοκινήτων. Από αυτά το 1/2 του ΦΠΑ διατίθεται για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, ενώ το υπόλοιπο 1/2 – τουλάχιστον – διατίθεται για την κάλυψη δαπανών που αφορούν επενδύσεις αυτών που χρηματοδοτούνται αποκλειστικά από εθνικούς πόρους.
Το σύγχρονο σύστημα χρηματοδότησης και κατανομής των πόρων της Ν.Α. που διαμορφώθηκε βασίζεται σε αντικειμενικά και διαφανή κριτήρια, τα οποία έχουν προσδιορισθεί από κοινού με την Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Τα κριτήρια αυτά είναι προσαρμοσμένα στις επενδυτικές και αναπτυξιακές ανάγκες κάθε Ν.Α. και καλύπτουν όλους τους παράγοντες που συνδέονται με την ισόρροπη και βιώσιμη περιφερειακή ανάπτυξη (ιδίως νησιωτικότητα, τυχόν ορεινός χαρακτήρας, κλιματολογικές ιδιαιτερότητες, πυκνότητα πληθυσμού, ποσοστά ανεργίας, επισκεψιμότητα κλπ.).
Το αποτέλεσμα όλων αυτών των παρεμβάσεων είναι ότι η Ν.Α. απέκτησε, για πρώτη φορά, την πραγματική δυνατότητα να προβαίνει σε επενδύσεις και έργα αποκατάστασης οδικού δικτύου, προσφέροντας υπηρεσίες απτής βελτίωσης της καθημερινότητας στις τοπικές κοινωνίες και αποκτώντας ουσιαστική δυνατότητα προσφοράς και παραγωγής έργου, η οποία αποτελεί και προϋπόθεση αναγνώρισης και αποκατάστασής της ως προς τους πολίτες. Όπως προανέφερα, μάλιστα, οι πόροι της αυτοί είναι σταθεροί και θεσμοθετημένοι και της παρέχουν την οικονομική αυτονομία που της έλειπε τα προηγούμενα χρόνια. Αλλά, περαιτέρω, πρόκειται για δυναμικούς πόρους, οι οποίοι εγγυώνται οικονομική προοπτική και εξέλιξη.
Στον προϋπολογισμό του 2009 σημειώνεται περαιτέρω αύξηση, και μάλιστα σημαντική, καθώς το 10% επί των τελών κυκλοφορίας εκτιμάται ότι θα φθάσει στα 105,1 εκ. ευρώ (έναντι των 91 εκ. το 2008 με τα στοιχεία που έχουμε ως σήμερα), ενώ το 2% του Φ.Π.Α. στα 393,7 εκ. ευρώ (έναντι 359,7 εκ. ευρώ που ήταν το 2008, με τα στοιχεία που έχουμε ως σήμερα). Αυτό συνολικά σημαίνει 500 εκ. ευρώ για το 2009 έναντι 450,7 εκ. ευρώ το 2008, δηλαδή αύξηση πάνω από 10,7% σε σχέση με το 2008 και πάνω από 4,5 φορές σε σχέση με το 2004.
Τέλος, συνεχίζεται, και αυτή τη χρονιά, η εντυπωσιακή αύξηση των διαθεσίμων για έργα, τα οποία, από 6 εκ. $ που ήταν το 2004, πλέον φτάνουν τα 300 εκ. $ για το 2009!

Β. Οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της Περιφέρειας Θεσσαλίας πήραν από τους ΚΑΠ 2004 καθαρά 7,7 εκ. ευρώ, αφού τα προνοιακά επιδόματα αντιπροσώπευαν το 77,4 % των πόρων τους. Το 2007 πήραν συνολική τακτική επιχορήγηση 28,6 εκ. ευρώ, δηλαδή αύξηση πόρων σχεδόν τετραπλάσια φορές μέσα σε τριάμισι χρόνια. Το 2008 η Περιφέρεια Θεσσαλίας παίρνει από την τακτική κατανομή 32 εκ. ευρώ, δηλαδή αύξηση των πόρων υπέρ-τετραπλάσια του 2004. Συγκεκριμένα:
Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λάρισας πήρε από τους ΚΑΠ 2004 καθαρά 2,2 ευρώ, αφού, πριν από τον ν. 3345/2005, σχεδόν το 80% των πόρων της κατευθυνόταν για την κάλυψη των προνοιακών επιδομάτων. Της έμενε, συνεπώς, το υπόλοιπο 20% για να καλύψει λειτουργικά και επενδύσεις. Για το 2007, η Ν.Α. Λάρισας πήρε ως τακτική επιχορήγηση συνολικά 8,7 εκ. ευρώ, δηλαδή σχεδόν 4 φορές περισσότερους πόρους σε σχέση με το 2004, ενώ έχει λάβει επιπλέον από έκτακτη επιχορήγηση ποσό ύψους 1.256.930 ευρώ. Για το έτος 2008 η Ν.Α. Λάρισας πήρε, ως τακτική επιχορήγηση, συνολικό ποσό ύψους 9,7 εκ. ευρώ, δηλαδή σχεδόν 4,5 φορές περισσότερους πόρους σε σχέση με το 2004, ενώ έλαβε επιπλέον από έκτακτη επιχορήγηση ποσό ύψους 771.700 ευρώ.
Για το έτος 2009 σημειώνεται περαιτέρω αύξηση και μάλιστα σημαντική: Στα έσοδα των ΚΑΠ από τα τέλη κυκλοφορίας το οποία προορίζονται για τη κάλυψη δαπανών που αφορούν τη βελτίωση, συντήρηση και αποκατάσταση του οδικού δικτύου των Ν.Α. έχει προβλεφθεί αύξηση 15,5%. Επίσης, μια αύξηση της τάξης του 9,5% έχει προβλεφθεί τόσο στα έσοδα των ΚΑΠ από το 1% του ΦΠΑ, τα οποία προορίζονται για τη κάλυψη επενδυτικών αναγκών όσο και στα έσοδα των ΚΑΠ από το 1% του ΦΠΑ που προορίζονται για τη κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών.

VΙ. Δράσεις για την προώθηση των ίσων ευκαιριών γυναικών και ανδρών Περιφέρειας Θεσσαλίας

Α. Στην Περιφέρεια Θεσσαλίας από το έργο «Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις υπέρ των Γυναικών» της Γενικής Γραμματείας Ισότητας, έχουν ωφεληθεί με ενέργειες συμβουλευτικής, κατάρτισης – προκατάρτισης, προώθησης σε θέσεις μερικής απασχόλησης, 577 γυναίκες, εκ των οποίων 421 έχουν ήδη προωθηθεί σε θέσεις εργασίας ή έχουν ανοίξει τη δική τους επιχείρηση, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός που έχει διατεθεί για την περιοχή φθάνει τα 2,9 εκ. ευρώ. Το πρόγραμμα έχει στόχο την ενδυνάμωση των γυναικών, την προετοιμασία τους για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας, την υποστήριξή τους με ειδικές επιδοτήσεις για την ανάληψη επιχειρηματικών πρωτοβουλιών (με συμβουλευτική, κατάρτιση κλπ.) και την προώθησή τους σε θέσεις απασχόλησης.
Β. Επίσης στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, μέσω του έργου «Θετικές δράσεις για την Ισότητα των Ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών στις μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις», εκτελούνται 15 έργα (χρηματοδοτούνται 15 επιχειρήσεις), συνολικού προϋπολογισμού 1,2 εκ. ευρώ, σε Σχέδια Ισότητας που περιλαμβάνουν δράσεις κατάρτισης, συμβουλευτικής και ευαισθητοποίησης, πρότυπα κοινωνικής υπευθυνότητας και τηλε-εργασία.
Γ. Επιπλέον, στη Θεσσαλία υπάρχουν σε εξέλιξη παρεμβατικά προγράμματα εκπαίδευσης σε 313 σχολεία καθώς και επιμόρφωσης 565 καθηγητών σχετικά με την αξία της ισότητας και τα στερεότυπα για τον ρόλο των δύο φύλων, ενώ συμπεριλαμβάνεται και ενημέρωση για την ενδοοικογενειακή βία και το trafficking.
Δ. Μέσα από ειδικό πρόγραμμα της ΓΓΙ εμπλουτίζονται οι βιβλιοθήκες σε 61 Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑΛ), Τεχνικά Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια (ΤΕΕ) και Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) και εξασφαλίζεται η on line σύνδεση αυτών των σχολών με την βιβλιοθήκη θεμάτων ισότητας της ΓΓΙ. Βασικός στόχος του έργου είναι η καταπολέμηση των διακρίσεων και του επαγγελματικού διαχωρισμού μεταξύ των δύο φύλων μέσα από την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στον τομέα της τεχνολογικής εκπαίδευσης.

VII. Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση για την Περιφέρεια, ιδίως μέσω της «Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε.»

Το Μάρτιο του 2004, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» βρισκόταν ακόμη σε φάση σχεδιασμού, παρά το γεγονός ότι λειτουργούσε ήδη δύο χρόνια, και μας παραδόθηκε, στην ουσία ένας προγραμματισμός έργων. Ειδικότερα, το 2004 είχαν προκηρυχθεί 58 έργα συνολικού προϋπολογισμού 198,21 εκ. ευρώ, ενώ οι υπογεγραμμένες συμβάσεις ανέρχονταν μόλις στα 1,53 εκ. ευρώ.
Μετά τις αναθεωρήσεις και τον ανασχεδιασμό της «Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε.», η εικόνα άλλαξε άρδην. Σήμερα εκτελούνται πάνω από 170 καινοτόμα έργα πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών στη Χώρα, με προϋπολογισμό που ξεπερνά τα 900 εκ. ευρώ, καλύπτοντας όλους τους τομείς της Δημόσιας Διοίκησης. Παράλληλα προωθούνται δράσεις που ενισχύουν τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (Μ.Ε.ΤΕΧ.Ω., WI-FI, Digital Health κ.ά.) και συμβάλλουν στην ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδομών και στην παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών στην Περιφέρεια, οι οποίες υπερβαίνουν τα 250 εκ. ευρώ.
Η επιτυχία της Κοινωνίας της Πληροφορίας» Α.Ε. συνεχίστηκε και το 2008, τόσο σε σχέση με την ολοκλήρωση των έργων ΤΠΕ του ΓΆ ΚΠΣ, όσο και με τον σχεδιασμό έργων στο ΕΣΠΑ.
Με το κλείσιμο του έτους η ΚτΠ Α.Ε. έμπρακτα επιβεβαίωσε τους καταστατικούς της σκοπούς για την ποιοτική υλοποίηση έργων Πληροφορικής και Επικοινωνιών, παραλαμβάνοντας οριστικά έργα συνολικού προϋπολογισμού 196 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ παράλληλα πραγματοποίησε δαπάνες 116 εκατομμυρίων ευρώ. Έως σήμερα έχουν διενεργηθεί διαγωνισμοί προϋπολογισμού ύψους 928,42 εκ. ευρώ και έχουν συμβασιοποιηθεί έργα ύψους 868,60 εκ. ευρώ.
Μεταξύ των έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη και καλύπτουν και την Περιφέρεια Θεσσαλίας είναι τα εξής:
Το Εθνικό Δίκτυο Δημόσιας Διοίκησης «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» αποτελεί το μεγαλύτερο έργο τηλεπικοινωνιών στη Δημόσια Διοίκηση. Το έργο αφορά στη δημιουργία ασφαλούς δικτύου διασύνδεσης όλων των φορέων, παρέχοντας τις πλέον σύγχρονες πρακτικές και υπηρεσίες τηλεπικοινωνίας και διαδικτύου εντελώς δωρεάν (δωρεάν πρόσβαση στο Διαδίκτυο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, υπηρεσία τηλεδιάσκεψης, κ.ά.), με παράλληλη σημαντική μείωση- έως 40%- του κόστους τηλεπικοινωνιών κάθε φορέα (δωρεάν τηλεφωνία μεταξύ των φορέων του «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» και προνομιακή τιμή για την εκτός δικτύου τηλεφωνία). Στο πλαίσιο του Έργου Εθνικό Δίκτυο Δημόσιας Διοίκησης «ΣΥΖΕΥΞΙΣ», έχουν διασυνδεθεί 237 Φορείς της Δημόσιας Διοίκησης στην Περιφέρεια Θεσσαλίας. Ειδικότερα: Δήμοι, ΚΕΠ, Νομαρχίες, Στρατολογικά γραφεία, Νοσοκομεία, Δ.Ο.Υ,. Τελωνεία, Κέντρα Υγείας
Το «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εθνικού Δημοτολογίου» στοχεύει στη συνένωση των υφιστάμενων Δημοτολογίων της Χώρας με κοινές προδιαγραφές σε μια κεντρική βάση δεδομένων στο Υπουργείο Εσωτερικών. Το έργο θα συμβάλει στην απλοποίηση των διαδικασιών μεταδημότευσης, στην εξάλειψη διπλοεγγραφών στον περιορισμό των δαπανών, στη διευκόλυνση πολλών φορέων που κάνουν χρήση στοιχείων του δημοτολογίου και τελικά στην ποιοτικότερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη. Στην Περιφέρεια Θεσσαλίας έχει γίνει η εγκατάσταση της εφαρμογής σε 30 Δήμους και έχει δρομολογηθεί η ένταξη στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εθνικού Δημοτολογίου των Δήμων Ν. Ιωνίας Μαγνησίας και Ολύμπου Λάρισας.
«Δημοτικές Διαδικτυακές Πύλες». Το έργο αφορά την ανάπτυξη και λειτουργία Δημοτικής Διαδικτυακής Πύλης σε Δήμους με πληθυσμό μικρότερο των 20.000 κατοίκων, με στόχο την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, και ιδιαίτερα του Διαδικτύου, για την εξυπηρέτηση των δημοτών και των επιχειρήσεων μέσω υπηρεσιών πληροφόρησης, αμφίδρομης επικοινωνίας και ηλεκτρονικών συναλλαγών. Στην Περιφέρεια Θεσσαλίας υλοποιούνται Διαδημοτικές Πύλες σε 52 Δήμους, εκ των οποίων 17 στο Νομό Λαρίσης. Το 2008 αναμένεται να ολοκληρωθεί η δεύτερη φάση του έργου.
Το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα της Περιφέρειας Θεσσαλίας, το οποίο επιτρέπει τη διασύνδεση όλων των υπηρεσιών της Περιφέρειας, προωθώντας, έτσι, τις ηλεκτρονικές συναλλαγές της με τους πολίτες.
«Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων». Το έργο επικεντρώνεται στην υποστήριξη 13 λειτουργικών τομέων (ανάπτυξης, πολεοδομίας, περιβάλλοντος, κ.ά.) με συστήματα πληροφορικής, καλύπτοντας το 60% του επιχειρησιακού πεδίου των Ν.Α. Τα οφέλη που προκύπτουν από την τυποποίηση των διαδικασιών και την ηλεκτρονική διαχείριση είναι καταλυτικά για την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη λειτουργία των Ν.Α. Στο πλαίσιο του έργου περιλαμβάνονται δράσεις που αφορούν την προμήθεια και εγκατάσταση βασικού εξοπλισμού πληροφορικής και τοπικών δικτύων, καθώς και παροχή βασικών τηλεματικών υπηρεσιών ανάλογων με αυτές του «ΣΥΖΕΥΞΙΣ».
Στην Περιφέρεια Θεσσαλίας η τρέχουσα φάση εξέλιξης των κύριων έργων έχει ως εξής: Ολοκληρώνεται η προμήθεια και η εγκατάσταση του εξοπλισμού για την Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορικής στις Υποστηρικτικές Λειτουργίες των Ν.Α., καθώς και Βασικού Εξοπλισμού Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών. Αξιολογούνται οι προσφορές για την Ηλεκτρονική Πολεοδομία: Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών. Το σύστημα για την Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορικής Ν.Α.- Λειτουργικές Περιοχές Υγείας και Δημόσιας Υγιεινής και Κοινωνικής Πρόνοιας έχει ολοκληρωθεί και βρίσκεται σε πιλοτική λειτουργία σε 5 Ν.Α. Το έργο για τις Λειτουργικές Περιοχές Μεταφορών και Επικοινωνιών έχει επίσης ολοκληρωθεί και βρίσκεται σε πιλοτική εφαρμογής σε 3 Ν.Α. Για τη Λειτουργική Περιοχή Βιομηχανίας και Ορυκτού Πλούτου γίνεται ανάλυση των λειτουργικών απαιτήσεων των χρηστών. Στο ίδιο στάδιο βρίσκεται και η Ανάπτυξη on line υπηρεσιών για τις Διευθύνσεις των Ν.Α. με αρμοδιότητες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στο οποίο έχει επιλεγεί η Ν.Α. Λάρισας ως πιλοτική. Τέλος, οι Βασικές Δικτυακές Υπηρεσίες έχουν ενεργοποιηθεί σε όλη την Επικράτεια και βρίσκονται σε δοκιμαστική λειτουργία.
«Σχεδίαση και κατασκευή Διαδικτυακής Πύλης για τα δάση και τη διαχείριση υδάτινων πόρων». Το έργο στοχεύει στην ανάπτυξη και θέση σε λειτουργία Διαδικτυακής Πύλης στις 13 Περιφέρειες της Χώρας, όπου θα παρέχεται πληροφοριακό υλικό και ηλεκτρονικές υπηρεσίες σχετικά με τα δάση και την προστασία τους, καθώς και τη διαχείριση των υδάτινων πόρων. Το έργο θα εκτελεσθεί αυτούσιο και, στη συνέχεια, θα ενσωματωθεί στο Ολοκληρωμένο Πληροφορικό Σύστημα των Περιφερειών.
«Διοίκηση Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας». Το έργο αφορά την πλήρη μηχανογράφηση του συνόλου των εργασιών των μονάδων υγείας της Περιφέρειας Θεσσαλίας και συγκεκριμένα το διοικητικό- οικονομικό, ιατρικό, νοσηλευτικό και εργαστηριακό έργο αυτών. Ειδικότερα: το Γ.Ν. Λάρισας, το Π.Γ.Ν. Λάρισας, Γ.Ν. Καρδίτσας, Βόλου, Τρικάλων και όλα τα Κέντρα Υγείας της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
Σημειώνεται επίσης ότι ιδρύθηκε το Περιφερειακό Ινστιτούτο Επιμόρφωσης Θεσσαλίας με έδρα τη Λάρισα για την αποκέντρωση της επιμόρφωσης των δημόσιων υπαλλήλων της ευρύτερης περιοχής

VIIΙ. Δημόσια τάξη και ασφάλεια

Α. Σύγχρονο και αποτελεσματικό Πυροσβεστικό Σώμα

Στην Περιφέρεια Θεσσαλίας λειτουργούν συνολικά 12 Πυροσβεστικές Υπηρεσίες και 9 Πυροσβεστικά Κλιμάκια, ενώ σήμερα εγκαινιάσαμε και τον Πυροσβεστικό Σταθμό της ΒΙ.ΠΕ Λάρισας. Ειδικότερα, στο Ν. Λάρισας λειτουργούν η 8η ΕΜΑΚ, δύο Πυροσβεστικοί Σταθμοί, η Πυροσβεστική Υπηρεσία Ελασσόνας και 2 Πυροσβεστικά Κλιμάκια στην Αγιά και στα Φάρσαλα. Επιπλέον, έχουν υπογραφεί σχετικές συμβάσεις για τη λειτουργία Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Αυτοκινητοδρόμων στον Ν. Μαγνησίας θέση Αλμυρός, ο οποίος πρόκειται να λειτουργήσει στα τέλη του 2009, και στον Ν. Λάρισας θέση Τέμπη, ο οποίος πρόκειται να λειτουργήσει τα τέλη του 2010.

Β. Ελληνική Αστυνομία στο πλευρό του πολίτη

1. Οι Αστυνομικές Διευθύνσεις της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Περιφέρειας Θεσσαλίας αναδιαρθρώνονται και αναδιοργανώνονται, όπως και το σύνολο των Αστυνομικών Διευθύνσεων της Χώρας, με γνώμονα την εξοικονόμηση δυνάμεων για την προστασία των περιοχών όπου υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη.
Αναβαθμίζονται οι κτηριακές υποδομές των Αστυνομικών Υπηρεσιών της Θεσσαλίας. Ως τον Μάιο του 2010 η Αστυνομική Διεύθυνση Λάρισας θα έχει μεταφερθεί στο νέο κτίριο που κατασκευάζεται, προϋπολογισμού 10,9 εκ. ευρώ. Σε εξέλιξη βρίσκεται και η κατασκευή των υπό ίδρυση Α.Τ. Τεμπών και Τ.Δ.Λ. Γόννων, προϋπολογισμού 1.5 εκ. ευρώ, καθώς και της Αστυνομικής Διεύθυνσης Μαγνησίας, προκειμένου να υπάρχει ενιαία στέγαση όλων των υπηρεσιών της.
Eξασφαλίσθηκαν πιστώσεις 1,5 εκ. ευρώ, μέσω των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων «Οδικοί ?ξονες Λιμάνια Αστική Ανάπτυξη» και «Περιβάλλον» του Γ΄ ΚΠΣ, για την προμήθεια υλικοτεχνικού εξοπλισμού που θα κατανεμηθεί στις Υπηρεσίες Τροχαίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Στην Τροχαία Λάρισας αντιστοιχεί εξοπλισμός ύψους 940.500 ευρώ.
Ολοκληρώθηκαν τα υποέργα του έργου «Police on Line» στην περιοχή και το σύνολο σχεδόν των υπηρεσιών της Γ.Α.Δ.Π.Θ. έχει πλέον συνδεθεί με το Πανελλαδικό Δίκτυο Πληροφορικής της Ελληνικής Αστυνομίας, αυξάνοντας την επιχειρησιακή της αποτελεσματικότητα και αναβαθμίζοντας το επίπεδο των υπηρεσιών που παρέχει στους πολίτες της.
Για την αντιμετώπιση της λαθρομετανάστευσης στην Περιφέρεια Θεσσαλίας λειτουργούν συνολικά 4 Τμήματα Δίωξης Λαθρομετανάστευσης.
Στη Θεσσαλία λειτουργεί το Κέντρο Υποδοχής Προσφύγων Μαγνησίας, δυναμικότητας 30 ατόμων όπου φιλοξενούνται μόνο ασυνόδευτοι ανήλικοι που ζητούν άσυλο.
2. Το 2008 έκλεισε με μείωση σημαντικών μορφών εγκληματικότητας στη Θεσσαλία σε σχέση με το 2007. Ειδικότερα:
Το λαθρεμπόριο μειώθηκε κατά -100%, οι ανθρωποκτονίες κατά -50%, οι απάτες κατά -35,71%, τα εγκλήματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης κατά -33,3% και οι βιασμοί κατά -14,29%. Σε ό,τι αφορά το πρώτο δίμηνο του 2009, σε σχέση με το πρώτο δίμηνο του 2008, καταγράφεται μείωση κατά -12,66% στις υποθέσεις ναρκωτικών, ενώ μείωση σημειώνεται και στις υποθέσεις αρχαιοκαπηλείας και παραβάσεων του νόμου περί όπλων, κατά – 80% και -80,65% αντίστοιχα.. Επίσης σημαντική μείωση σημειώνεται κατά το πρώτο δίμηνο του 2009, σε σχέση με το αντίστοιχο του 2007, στις κλοπές-διαρρήξεις, κατά -10,37%, καθώς και στις απάτες, όπου η μείωση φθάνει το -33,3%.
Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά την Αστυνομική Διεύθυνση Λάρισας, κατά το πρώτο δίμηνο του 2009, σημειώθηκε μείωση κατά -8,33% στις υποθέσεις ναρκωτικών, σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2008, ενώ κατά -100% μειώθηκαν και οι απάτες, καθώς και οι υποθέσεις αρχαιοκαπηλείας. Επίσης κατά το έτος 2008 καταγράφηκε σημαντική μείωση στις ανθρωποκτονίες και στους βιασμούς, σε ποσοστό -100% και -75% αντίστοιχα, σε σχέση με το 2007.

Γ. Σε ό,τι αφορά τον τομέα της οδικής ασφάλειας, σύμφωνα με στοιχεία της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λάρισας, το 2008 τα θανατηφόρα ατυχήματα μειώθηκαν κατά -26,3% σε σχέση με το 2007 (28 έναντι 38) και τα ατυχήματα με τραυματισμό κατά – 13,6% (108 έναντι 125). Αντίστοιχη μείωση σημειώθηκε και στους παθόντες από τροχαία ατυχήματα, όπου το ποσοστό των νεκρών το 2008 μειώθηκε κατά -21,4% (33 έναντι 42 το 2007), ενώ μειώθηκαν και οι βαριά αλλά και οι ελαφρά τραυματίες, κατά -19% και -15,2% αντίστοιχα.

ΙΧ. Ενίσχυση του Περιφερειακού Τύπου

Ήδη έχει ξεκινήσει και αναμένεται να ολοκληρωθεί τους προσεχείς μήνες ο διάλογος με τους εκπρόσωπους του περιφερειακού τύπου, σε μία προσπάθεια περαιτέρω ενίσχυσής τους τόσο σε θεσμικό όσο και σε αναπτυξιακό επίπεδο. Στόχος μας είναι να μπορέσει ο περιφερειακός τύπος να επωφεληθεί από τις δυνατότητες που παρέχει το Δ΄ Κ.Π.Σ. και να εκσυγχρονισθεί ώστε να αντιμετωπίσει καλύτερα την οικονομική κρίση που απειλεί και αυτόν τον κλάδο.

X. Με τα δεδομένα αυτά οι επιδόσεις της Περιφέρειας Θεσσαλίας, σε κρίσιμους τομείς της καθημερινότητας που απασχολούν τους πολίτες της, είναι αξιοσημείωτες. Η δε προετοιμασία και οι συντονισμένες προσπάθειες που έχουν γίνει ως τώρα, η διαμόρφωση σαφών προτεραιοτήτων και η εκπόνηση ολοκληρωμένου σχεδίου ανάπτυξης αποτελούν στέρεη βάση και ελπιδοφόρο εφαλτήριο για μια θετική πορεία και στο πλαίσιο της 4ης προγραμματικής περιόδου 2007-2013».

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ