ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Πέμπτη 11 Αυγούστου 2022

Σε επτά πόλεις οι πρώτες πανελλαδικές εξετάσεις για την απόκτηση του Πιστοποιητικού Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση

Το Υπουργείο Εσωτερικών στο πλαίσιο υλοποίησης ενός σύγχρονου και αδιάβλητου συστήματος το οποίο διασφαλίζει την απόλυτη διαφάνεια σε όλα τα απαραίτητα στάδια της διαδικασίας κτήσης της Ελληνικής ιθαγένειας, ενεργοποιεί την πρώτη φάση που αφορά στις εξετάσεις για την απόκτηση του Πιστοποιητικού Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση (Π.Ε.Γ.Π.).

Υπενθυμίζεται ότι οι εξετάσεις για Π.Ε.Γ.Π θα διεξαχθούν την Κυριακή 16 Μαΐου 2021 με διαδικασίες αντίστοιχες των πανελλαδικών.

Με βάση την υποβολή αιτήσεων των ενδιαφερομένων για συμμετοχή σε αυτή, έχουν καθοριστεί σε επτά πόλεις της χώρας ως Εξεταστικά Κέντρα και Ειδικά Εξεταστικά Κέντρα τα παρακάτω σχολικά συγκροτήματα:

 

Αττική

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θεσσαλονίκη

 

 

 

Πάτρα

 

Ηράκλειο

 

Λάρισα

627121, 2410 627757) ως Εξεταστικό Κέντρο.

 

Ιωάννινα

Σπυρίδωνος, Τ.Κ. 45444, τηλ. 26510 25013) ως Εξεταστικό Κέντρο.

 

Τρίπολη

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ετικέτες: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΕΞΕΤΑΣΕΙΣΠιστοποιητικού Επάρκειας Γνώσεων για ΠολιτογράφησηΥπουργείο Εσωτερικών