ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τετάρτη 06 Ιουλίου 2022

Σχέδιο Νόμου για το Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Υπαλλήλων

PDF | DOC | Αιτιολογική Έκθεση και Σχέδιο Νόμου για το Πειθαρχικό Δίκαιο των Δημοσίων Υπαλλήλων.