ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Πέμπτη 13 Ιουνίου 2024

Ρύθμιση ζητημάτων αδυναμίας προσέλευσης δημοσίων υπαλλήλων στις υπηρεσίες των περιοχών που επλήγησαν από την κακοκαιρία «Daniel»

Το Υπουργείο Εσωτερικών, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερα δυσμενείς συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί μετά το πέρασμα της κακοκαιρίας «Daniel» από τη Θεσσαλία, εξέδωσε νέα εγκύκλιο με την οποία ρυθμίζονται ζητήματα προσέλευσης των δημοσίων υπαλλήλων στις υπηρεσίες τους.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την εγκύκλιο,  για υπάλληλους που εργάζονται σε υπηρεσίες του Δημοσίου και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης των Περιφερειακών Ενοτήτων  Μαγνησίας και Σποράδων, Καρδίτσας, Τρικάλων, Λάρισας που επλήγησαν από την κακοκαιρία «Daniel» και ήταν αντικειμενικά αδύνατο να προσέλθουν στην εργασία της, εξαιτίας των συνεπειών της, η απουσία τους από τη Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου έως και την Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου για λόγους ανωτέρας βίας, θεωρείται δικαιολογημένη.

Τυχόν οδηγίες ή απαντήσεις που αφορούν ειδικότερα υπαλλήλους Ο.Τ.Α Α’ και Β’ βαθμού θα δίνονται από τη Διεύθυνση Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών (info@ypes.gr).

Ολόκληρη η εγκύκλιος εδώ.

Ετικέτες: αδυναμία προσέλευσηςδημόσιες υπηρεσίεςΘΕΣΣΑΛΙΑκακοκαιρία Daniel