ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Παρασκευή 20 Σεπτέμβριος 2019
20.06.2019

Ψηφοφορία Ετεροδημοτών

Αναφορικά με την οργάνωση και τον τρόπο άσκησης του εκλογικού δικαιώματος των ετεροδημοτών, θέτουμε την Εγκύκλιο με το θεσμικό πλαίσιο βάσει του οποίου οργανώνεται και καθορίζεται ο τρόπος διεξαγωγής της ψηφοφορίας των ετεροδημοτών στον τόπο διαμονής τους στις επερχόμενες γενικές βουλευτικές εκλογές.