ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δευτέρα 20 Μαΐου 2024

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΕΣ-ΚΕΔΕ-ΕΝΠΕ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ”

Αθήνα, 7 Μαρτίου 2012

Πρωτόκολλο συνεργασίας ΥΠΕΣ- ΚΕΔΕ- ΕΝΠΕ για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Καλλικράτης.

Φώφη Γεννηματά: “Ανάπτυξη και κοινωνική πολιτική οι άμεσες προτεραιότητες”

Πρωτόκολλο συνεργασίας για τη Β’ φάση του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Καλλικράτης» υπέγραψαν σήμερα η Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών Φώφη Γεννηματά και οι Πρόεδροι της ΚΕΔΕ και της ΕΝΠΕ Κώστας Ασκούνης και Γιάννης Σγουρός. Επιπλέον το υπουργείο Εσωτερικών επεκτείνει τη σύνθεση της Ομάδας Διοίκησης Έργου για την παρακολούθηση και το συντονισμό της εφαρμογής του Προγράμματος, προσθέτοντας δυο εκπροσώπους από την ΚΕΔΕ και δύο από την ΕΝΠΕ.

Με στόχο την επίσπευση υλοποίησης των έργων και την απορρόφηση των κονδυλίων, το Υπουργείο Εσωτερικών εισάγει σημαντικές τροποποιήσεις, για την επιλογή κοινής μεθοδολογίας υλοποίησης των έργων σε κάθε Δήμο και Περιφέρεια και για την απλοποίηση (βελτιστοποίηση) της διαγωνιστικής διαδικασίας.
Έτσι, η υλοποίηση του προγράμματος Καλλικράτης ξεκινά με την μελέτη και επιλογή της μεθοδολογίας και την ανάπτυξη των προτύπων τευχών δημοπράτησης.
Όπου είναι εφικτό, προκηρύσσονται έργα με τη διαδικασία των συμβάσεων «πλαίσιο».
Την ίδια στιγμή ελαχιστοποιούνται στους δήμους και απαλείφονται στις Περιφέρειες οι Πιλοτικές Φάσεις.
Είναι χαρακτηριστικό ότι για τον άξονα 1 (οργανωτική και λειτουργική αναδιάρθρωση) ο αρχικός σχεδιασμός προέβλεπε περίπου 340 διαγωνισμούς ενώ με τις διαδικασίες που επιλέγονται οι διαγωνισμοί μειώνονται σε 25.

Το επιχειρησιακό πρόγραμμα είναι της τάξης των 150 εκατομμυρίων ευρώ και στοχεύει στην μετεξέλιξη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε ένα δυναμικό σύστημα με χαρακτηριστικά τη διαφάνεια, την ορθολογική διαχείριση των πόρων μέσα από την εφαρμογή σύγχρονων συστημάτων παρακολούθησης, την ενίσχυση του κοινωνικού της ρόλου, την παροχή χρήσιμων και απλών καθημερινών ψηφιακών υπηρεσιών και τη διαρκή ανάπτυξη και εκπαίδευση του ανθρωπινού δυναμικού

Ειδικότερα οι άξονες του Επιχειρησιακού Προγράμματος είναι:
-Για την οργάνωση των δήμων α) Σχεδιασμός και εφαρμογή Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, β) Βελτίωση οργανωτικής συγκρότησης- Ψηφιακή σύγκλιση, γ) Αναβάθμιση υπηρεσιών κοινωνικής πολιτικής, δ) Βελτίωση της διοικητικής εξυπηρέτησης του πολίτη και ε) Βελτίωση των λειτουργιών Δια Βίου Μάθησης
-Για την οργάνωση των Περιφερειών: α) Σχεδιασμός και εφαρμογή Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, β) Βελτίωση οργανωτικής συγκρότησης- Ψηφιακή σύγκλιση και γ) Περιφερειακή ανάπτυξη- Έξυπνη Περιφέρεια- Καινοτομία- Ανάδειξη συγκριτικών πλεονεκτημάτων

«Ο Καλλικράτης αποτελεί μια ουσιαστική τομή για τη δημόσια διοίκηση και την αυτοδιοίκηση. Θέλουμε και μπορούμε να την στηρίξουμε. Αυτή ακριβώς είναι η λογική του επιχειρησιακού προγράμματος, με το οποίο προχωρούμε μετά τη διαίρεση και την ανακατανομή αρμοδιοτήτων και στην εμβάθυνση των αλλαγών ανά δήμο και περιφέρεια» σημείωσε η Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών Φώφη Γεννηματά. «Καμία μεγάλη πολιτική αλλαγή δεν μπορεί να έχει αποτέλεσμα, χωρίς την ουσιαστική συναίνεση και συνεργασία των φορέων που θα την υλοποιήσουν. Η υπογραφή του μνημονίου ανάμεσα στο Υπουργείο Εσωτερικών, τους δήμους και τις περιφέρειες αποτελεί για εμάς ένα πολύ σημαντικό συμβόλαιο που σηματοδοτεί την έναρξη μιας κοινής διαδρομής που ξεκινά τώρα και θα ολοκληρωθεί το 2015. Ξεκινάμε με δυο σημαντικές δράσεις που αφορούν στην αναπτυξιακή και στην κοινωνική πολιτική».

Από την πλευρά του ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ και δήμαρχος Καλλιθέας Κώστας Ασκούνης, σημείωσε ότι το μεγάλο θέμα του Επιχειρησιακού Προγράμματος Καλλικράτης, είναι « πως οι πόροι θα αποβούν προς όφελος των πολιτών, μέσα από την αναδιοργάνωση των δήμων και την παροχή καλύτερων υπηρεσιών. Σε αυτό το πλαίσιο οι δήμοι όλης της χώρας θα δώσουν όλες τους τις δυνάμεις»

« Οι στόχοι που θέτουμε από κοινού με το υπουργείο Εσωτερικών είναι στόχοι που αν επιτευχθούν θα έχουμε καταφέρει ως Τοπική Αυτοδιοίκηση να παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες προς τον πολίτη» σημείωσε ο Πρόεδρος της ΕΝΠΕ και Περιφερειάρχης Αττικής Γιάννης Σγουρός.

« Εμείς ως Περιφέρειες από την πλευρά μας θα κάνουμε ότι είναι δυνατόν για να υλοποιήσουμε τους στόχους της σημερινής συμφωνίας, όμως και το Υπουργείο θα πρέπει να ξέρει ότι αυτή η μεγάλη μεταρρύθμιση του Καλλικράτη χρειάζεται έμπρακτη στήριξη. Το έχω πει πολλές φορές μεταρρύθμιση χωρίς χρήματα δεν γίνεται».

Η πρώτη δράση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Καλλικράτης, αφορά στην υποστήριξη των δήμων στο σχεδιασμό και στην εφαρμογή κοινωνικής πολιτικής.

Στο πλαίσιο του προγράμματος προβλέπονται:

– Βελτίωση του θεσμικού πλαισίου και ανάπτυξη των οργανωτικών και λειτουργικών προϋποθέσεων συγκρότησης και ενίσχυσης της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του, με βάση και τις νέες αρμοδιότητες του, με νέα συστήματα και μεθόδους οργάνωσης. Μεθοδολογία συνεργασίας με τις εθελοντικές οργανώσεις.
– Υποστήριξη του σχεδιασμού και της εφαρμογής προγραμμάτων βοήθειας κοινωνικών κατηγοριών που απειλούνται με κοινωνικό αποκλεισμό.
Σχεδιασμός δομών κοινωνικής φροντίδας. Συντονισμός, δικτύωση και δημιουργία (εκεί όπου δεν υπάρχουν) δομών τοπικών κοινωνικών παρεμβάσεων.
– Σχεδιασμός και ανασχεδιασμός διαδικασιών με βάση την εφαρμογή προτύπων και κανονισμών λειτουργίας, ανά κατηγορία παρεχόμενων υπηρεσιών (παιδικοί σταθμοί, ΚΔΑΠ, ΚΑΠΗ, Βοήθεια στο Σπίτι)

Η δεύτερη δράση σχετίζεται με την Περιφερειακή Ανάπτυξη

Στο πλαίσιο του προγράμματος προβλέπονται:
– Λειτουργίες που ενισχύουν τη θέση και την παρουσία της Περιφέρειας στον ευρωπαϊκό και διεθνή ανταγωνισμό, περιλαμβανόμενης της προώθησης της ελκυστικότητας της Περιφέρειας
– Υποδομές και λειτουργίες υποστήριξης της επιχειρηματικότητας, της επαγγελματικής κατάρτισης και της απασχόλησης,
– Ενδυνάμωση και προσαρμογή των δεξιοτήτων και της τεχνογνωσίας του ανθρώπινου δυναμικού (επιμόρφωση των αιρετών, εκπαίδευση στελεχών των ΟΤΑ σε θέματα σχεδιασμού και εφαρμογής πολιτικών περιφερειακής και τοπικής ανάπτυξης)

– Προτυποποίηση διαδικασιών αναπτυξιακού σχεδιασμού και προγραμματισμού (προσδιορισμός των αναγκαίων αλλαγών, βελτιώσεων και οργανωτικών ενεργειών που θα αναβαθμίσουν τη διοικητική και επιχειρησιακή ικανότητα των υπηρεσιών προγραμματισμού και ανάπτυξης των ΟΤΑ).

– Δικτύωση υπηρεσιών και μεταφορά τεχνογνωσίας (υποστήριξη ανθρώπινων δικτύων που προάγουν τη συνεργασία, τη διανομή και εξέλιξη της γνώσης του ανθρώπινου δυναμικού μέσω σύγχρονων εργαλείων και τεχνικών).

– Ανάπτυξη/Αναβάθμιση συστημάτων προγραμματισμού και διαχείρισης
Στο πλαίσιο της γενικότερης πολιτικής εισαγωγής πληροφοριακών συστημάτων στην τοπική αυτοδιοίκηση, κρίνεται απαραίτητη η δημιουργία της κατάλληλης πληροφοριακής υποδομής (συστημάτων, εργαλείων και εφαρμογών, βάσεων δεδομένων, κλπ.) που θα καλύψει τις επιχειρησιακές ανάγκες και των δυο βαθμίδων αυτοδιοίκησης σε ότι αφορά τον αναπτυξιακό σχεδιασμό και τον προγραμματισμό ως προς την παραγωγή, τη διαχείριση, την επεξεργασία και τη διάχυση πληροφορίας.
Ειδικότερα, κρίνεται σκόπιμο να αναπτυχθούν συστήματα που θα υποστηρίζουν:
– τη διαχρονική παρακολούθηση της εξέλιξης (προόδου, οπισθοδρόμησης ή στασιμότητας) της αναπτυξιακής κατάστασης της Περιφέρειας ή του Δήμου και των μεταξύ τους συγκλίσεων μέσα από τη διαχρονική σύγκριση μεγεθών και δεικτών.
– την επιλογή στρατηγικής, τη διερεύνηση εναλλακτικών μέσων παρέμβασης και τη στοχοθεσία στο πλαίσιο της κατάρτισης του σχεδίου ανάπτυξης
– την αποτίμηση των αποτελεσμάτων και των επιπτώσεων των επιχειρησιακών προγραμμάτων και των συγκεκριμένων αναπτυξιακών δράσεων
– τη διασύνδεση και διαλειτουργικότητα των αναπτυξιακών σχεδίων και παρεμβάσεων μεταξύ του τοπικού και του περιφερειακού επιπέδου
– το συντονισμό των επιμέρους τοπικών και περιφερειακών αναπτυξιακών προτεραιοτήτων με τον εθνικό σχεδιασμό.