ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Πέμπτη 18 Αυγούστου 2022

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠ.ΕΣ – ΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ

Αθήνα, 13 Φεβρουαρίου 2012

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Πρωτόκολλο συνεργασίας ανάμεσα στο Υπουργείο Εσωτερικών και το ΙΚΑ με το οποίο μηδενίζεται η πιθανότητα προσκόμισης πλαστών δικαιολογητικών και ελέγχεται αποτελεσματικά η εισφοροδιαφυγή, υπέγραψαν σήμερα η Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών Φώφη Γεννηματά και ο Διοικητής του Ιδρύματος Ροβέρτος Σπυρόπουλος.

Το πρωτόκολλο αφορά στη νέα υπηρεσία διαλειτουργικότητας, με την αμφίδρομη πληροφόρηση ανάμεσα στα συστήματα των δυο φορέων για την έκδοση των αδειών διαμονής αλλοδαπών του Υπουργείου Εσωτερικών και του ΙΚΑ, χρήστες της οποίας είναι όλες οι Υπηρεσίες Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της χώρας.

Με τη νέα αυτή εφαρμογή εξασφαλίζεται η on line αναζήτηση του αποσπάσματος ατομικού λογαριασμού ασφάλισης μέσω ΙΚΑ, με στόχο την απλούστευση της σχετικής διαδικασίας και την δυνατότητα ελέγχου γνησιότητας των σχετικών βεβαιώσεων. Επιπρόσθετα, καταπολεμάται η γραφειοκρατία και μειώνεται δραστικά η ανάγκη επισκεψιμότητας των πολιτών στα Υποκ/τα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Σημειώνεται ότι, από της έναρξης της πιλοτικής εφαρμογής και συγκεκριμένα από 01/11/2011 έως 08/02/2012 έχουν ήδη αντληθεί από τη βάση δεδομένων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 16.700 αποσπάσματα ατομικών λογαριασμών ασφάλισης από το Υπουργείο Εσωτερικών.