ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Παρασκευή 24 Μαΐου 2024

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα μέλη των εφορευτικών επιτροπών πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους

Σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 38 του νόμου 4648/2019 (Α’ 205) τα οριζόμενα μέλη των εφορευτικών επιτροπών πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Συνεπώς, καλούνται οι δικαστικοί αντιπρόσωποι, να ενημερώνουν τους εφόρους και να  ζητούν αντικατάσταση των ορισθέντων μελών εφορευτικών τους επιτροπών, των οποίων η ηλικία δεν πληροί το παραπάνω κριτήριο.