ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Κυριακή 04 Δεκεμβρίου 2022

Πρόσληψη γενικού διευθυντή στον Ε.Ο.ΑΝ.

Προκήρυξη -Πρόσκληση για την υποβολή υποψηφιοτήτων της θέσης γενικού διευθυντή του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.)

Σας ενημερώνουμε για την έκδοση της με αριθ. πρωτ.: 47763/27.10.2014 Πρόσκλησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος.