ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου 2023

Πρόσληψη Γενικού Διευθυντή στον Ε.Ο.ΑΝ.

PDF | Προκήρυξη – Πρόσκληση για την υποβολή υποψηφιοτήτων της θέσης γενικού διευθυντή του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.)

Σας ενημερώνουμε για την έκδοση της με αριθ. πρωτ.: 2195/12.12.2014 Απόφασης του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.) αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος.