ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δευτέρα 05 Δεκεμβρίου 2022

Πρόσκληση για μετάταξη υπαλλήλου στο Δήμο Σκιάθου

PDF | DOC | Ανακοίνωση – Πρόσκληση για μετατάταξη υπαλλήλου στο Δήμο Σκιάθου

Σας ενημερώνουμε για την έκδοση της με αριθ. πρωτ.: 8620/05-10-2012 Ανακοίνωσης – Πρόσκλησης του Δήμου Σκιάθου του Νομού Μαγνησίας αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος , με Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ): Β43ΕΩ13-Β6Β.