ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Πέμπτη 11 Αυγούστου 2022

Πρόσκληση για μετάταξη υπαλλήλων στην ΕΛΣΤΑΤ

PDF | DOC | Ανακοίνωση – πρόσκληση για μετάταξη υπαλλήλων στην Ελληνική Στατιστική Αρχή

Σας ενημερώνουμε για την έκδοση της με αριθ. πρωτ.: 3544/Α1-2440/5-4-2013 Ανακοίνωσης – Πρόσκλησης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, με Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης: ΒΕΑ26ΣΙ-ΖΥ2.