ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Πέμπτη 23 Μαρτίου 2023

Πρόσκληση για μετάταξη υπαλλήλων στην Ε.Ε.Τ.Τ.

PDF| DOC | Ανακοίνωση – Πρόσκληση για μετάταξη υπαλλήλων στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.)

Σας ενημερώνουμε για την έκδοση της με Αριθ. Πρωτ. 10905/Φ507/14.02.2014 (Ορθή Επανάληψη) Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη υπαλλήλων στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων με Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης: (ΑΔΑ):ΒΙΚΜ639- 9Η3.