ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δευτέρα 05 Δεκεμβρίου 2022

Πρόσκληση για μετάταξη στην Κρατική Σχολή Ορχησ.Τέχνης

PDF | Ανακοίνωση – Πρόσκληση για μετάταξη υπαλλήλων στην Κρατική Σχολή Ορχηστικής Τέχνης

Σας ενημερώνουμε για την έκδοση της με αριθ.πρωτ.: 728/30.10.2012 Ανακοίνωσης –
Πρόσκλησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού,
αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος , με Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης
(ΑΔΑ): Β432469ΗΥΖ – ΒΥ4.