ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δευτέρα 05 Δεκεμβρίου 2022

Πρόσκληση για κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών του ΕΟΤ

PDF | Ανακοίνωση-Πρόσκληση για κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών του ΕΟΤ

Σας ενημερώνουμε για την έκδοση της με αριθ. πρωτ.: 501627/31.10.2012 Ανακοίνωσης – Πρόσκληση του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, με Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ): Β432469ΗΙΖ-Π40.