ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Πέμπτη 11 Αυγούστου 2022

Πρόσκληση για απόσπαση υπαλλήλων στην ΥΑΠ

PDF | DOC | Ανακοίνωση – πρόσκληση για την απόσπαση υπαλλήλων στην Υπηρεσία Ανάπτυξης Πληροφορικής


Σας ενημερώνουμε για την έκδοση της με αριθ. πρωτ.: ΔΙΔΚ/Φ.44/οικ.11044/15-04-2013 Ανακοίνωσης – Πρόσκλησης του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, με Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης .
ΒΕΑ5Χ-6Α5.