ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Σάββατο 19 Ιουνίου 2021

Πρόσκληση για απόσπαση έξι (6) υπαλλήλων Δημοτικής Αστυνομίας στη Δημοτική Αστυνομία Δήμου Η.Π. Νάουσας

PDF | Πρόσκληση για απόσπαση έξι (6) υπαλλήλων Δημοτικής Αστυνομίας στη Δημοτική Αστυνομία Δήμου Η.Π. Νάουσας