ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Κυριακή 02 Οκτωβρίου 2022

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από Υπηρεσία Ασύλου

PDF | DOC | ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
για τη στελέχωση της Κεντρικής Υπηρεσίας Ασύλου και των Περιφερειακών Γραφείων Ασύλου Αττικής, Θεσσαλονίκης, Ορεστιάδας, Αλεξανδρούπολης και Ρόδου της Υπηρεσίας Ασύλου του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη