ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Πέμπτη 13 Ιουνίου 2024

Πρόσκληση διαπίστευσης δημοσιογράφων για την κάλυψη των Βουλευτικών Εκλογών της 21ης Μαΐου 2023

Ενόψει των βουλευτικών εκλογών της 21ης Μαΐου 2023 παρακαλείστε όπως προχωρήσετε στον καθορισμό διαπιστευμένων δημοσιογράφων οι οποίοι θα καλύψουν τις ανάγκες ενημέρωσης των μέσων σας.

Στο πλαίσιο αυτό καλείστε να αποστείλετε έως τη Δευτέρα 15 Μαΐου στις 18.00 τα πλήρη στοιχεία που απαιτούνται για τη διαπίστευσή τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση d.ayfantis@ypes.gov.gr στα οποία θα περιλαμβάνονται τα εξής:

• πλήρες ονοματεπώνυμο

• μέσο εκπροσώπησης

• αριθμός ταυτότητας, διαβατηρίου ή άδειας οδήγησης και ημερομηνία λήξης του εγγράφου

• αντίγραφο δημοσιογραφικής ταυτότητας ή επιστολή υπογεγραμμένη από τον αρχισυντάκτη ή τον διευθυντή του μέσου που να περιγράφει τα καθήκοντα του αιτούντος ως δημοσιογράφου

• στοιχεία επικοινωνίας του δημοσιογράφου (email – αριθμός κινητού τηλεφώνου)

Για τους δημοσιογράφους που εκπροσωπούν περισσότερα από ένα μέσα θα απαιτηθεί να διαπιστευθούν ξεχωριστά από τα μέσα στα οποία απασχολούνται.

Επισημαίνεται ότι η είσοδος στους χώρους του Υπουργείου Εσωτερικών για την κάλυψη των εκλογικών δραστηριοτήτων θα επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο σε διαπιστευμένους δημοσιογράφους με την επίδειξη του διαθέσιμου εγγράφου ταυτοπροσωπίας σε έντυπη ή ψηφιακή μορφή.

Ετικέτες: δημοσιογράφοιδιαπίστευσηΕκλογέςεκλογές 21ης Μαΐου 2023