ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Κυριακή 17 Οκτωβρίου 2021

Προσκλήσεις-Παιδικοί Σταθμοί

Πρόσκληση
Τεχνικό Δελτίο Παιδικών Σταθμών 
1η Τροποποίηση Πρόσκλησης
2η Τροποποίηση Πρόσκλησης
3η Τροποποίηση Πρόσκλησης
Διευκρινίσεις προς δήμους
5η Τροποποίηση Πρόσκλησης