ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Σάββατο 13 Ιουλίου 2024

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΗΜΙΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ 

τηλ 213-1313581, 213-1313604

fax  210-3393530  210-3636429

email: press­­_office_ypes@ypes.gov.gr

           

ΑΘΗΝΑ, 21 Φεβρουαρίου  2011

 

                                                ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

 

Προωθήθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, σχέδιο νομοθετικής ρύθμισης στο Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, με το οποίο αντιμετωπίζεται το ζήτημα που προέκυψε σχετικά με τα δημοτικά τέλη στο πλαίσιο της διαδικασίας τακτοποίησης των ημιυπαίθριων χώρων.

Με την παραπάνω ρύθμιση συμπληρώνεται ο νόμος ώστε να λύεται και τυπικά το θέμα και να αποκλείεται χωρίς καμία εξαίρεση, η δυνατότητα αναδρομικής επιβολής τελών στους εν λόγω χώρους, αλλά και να προστατεύονται οι δήμαρχοι από τυχόν αναζήτηση ευθυνών για τη μη είσπραξη δημοτικών τελών.

 

Άρθρο ……

 

Στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α της παραγράφου 5 του άρθρου 22 του ν. 3897/2010 (ΦΕΚ 208, Α’) και μετά τη λέξη «φόρος» προστίθεται η φράση «καθώς και οιασδήποτε μορφής τέλη και σχετικά πρόστιμα προς τους δήμους.» Στο δεύτερο εδάφιο της ίδιας περίπτωσης της αυτής παραγράφου και μετά τη λέξη «φόροι» προστίθεται η φράση «τέλη και σχετικά πρόστιμα».