ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δευτέρα 03 Οκτωβρίου 2022

Προκήρυξη θέσης συμβασιούχου υπαλλήλου CEDEFOP

PDF | DOC | Προκήρυξη θέσης συμβασιούχου υπαλλήλου στο Ευρωπαϊκό Κέντρο για την ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP)

Σας ενημερώνουμε ότι, όπως μας γνωστοποιήθηκε με το Α.Π. 6428/16.8.2012 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α.), το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (CEDEFOP) δημοσίευσε την ακόλουθη προκήρυξη σχετικά με τον εφεδρικό πίνακα προσλήψεων για θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων, με στοιχεία:

CEDEFOP/2012/06/AD 5 (JOURNALIST)

Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για την ανωτέρω θέση είναι η 27η Σεπτεμβρίου 2012 (15.00 ώρα Ελλάδος)

Η εν λόγω προκήρυξη, καθώς και λεπτομερέστερες οδηγίες για την υποβολή αιτήσεων ανευρίσκονται στην ιστοσελίδα του CEDEFOP (www.cedefop.europa.eu), στην ενότητα «Job Opportunities».