ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δευτέρα 05 Δεκεμβρίου 2022

Προκήρυξη θέσης στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA) στο Μπιλμπάο

PDF | DOC | Ανακοίνωση Προκήρυξης θέσης στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA) στο Μπιλμπάο

Σύμφωνα με το Α.Π. 1016/9-2-2016 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. ΕΕ), o Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA) στο Μπιλμπάο, δημοσιεύει την ακόλουθη προκήρυξη για την θέση:
EUOSHA/CA/16/01 – HUMAN RESOURCES OFFICER (FG III)

Πληροφορίες για την ανωτέρω προκήρυξη καθώς και η σχετική αίτηση μπορούν να αναζητηθούν στον ακόλουθο σύνδεσμο:
https://osha.europa.eu/en/about-eu-osha/careers/euoshaca1601-human-resources-officer-fg-iii
Παρακαλούμε τους υποψηφίους να ακολουθήσουν τις οδηγίες της προκήρυξης προκειμένου να θεωρηθεί έγκυρη η συμμετοχή τους.
Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων καθώς και η επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος (εμπεριέχεται στην αίτηση), θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικώς στην ως άνω Υπηρεσία στην διεύθυνση:

recruitment@osha.europa.eu

μέχρι τις 3 Μαρτίου 2016 (ώρα Κεντρικής Ευρώπης CET 13:00).

ΣΥΝΗΜΜΈΝΑ  ΈΓΓΡΑΦΑ : Α     Β