ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δευτέρα 20 Μαΐου 2024

Προκήρυξη θέσης στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων

PDF | DOC | Ανακοίνωση Προκήρυξης θέσης προσωρινού υπαλλήλου στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων (ECHA)

Σύμφωνα με το Α.Π. 7538/3-10-2013 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α ΕΕ), o Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (ECHA) έχει εκδώσει την ακόλουθη προκήρυξη η οποία αφορά σε θέση συμβασιούχου υπαλλήλου:
ECHA/TA/IV/2013/014 SCIENTIFIC OFFICER-ECOTOXICOLOGY AD6
Σημειώνεται ότι οι υποψηφιότητες θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικώς, απευθείας στην προκηρύσσουσα Υπηρεσία. Πληροφορίες για τις θέσεις αυτές και για τη σχετική διαδικασία υποβολής αιτήσεων μπορούν να αναζητηθούν στον ακόλουθο σύνδεσμο:
http://echa.europa.eu/web/guest/about-us/jobs/open-positions.
Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 4 Νοεμβρίου 2013 (ώρα Ελσίνκι 12:00).