ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δευτέρα 05 Δεκεμβρίου 2022

Προκήρυξη θέσης στον eu-LISA

PDF| DOC | Ανακοίνωση Προκήρυξης θέσης προσωρινού υπαλλήλου στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Λειτουργικής Διαχείρισης Συστημάτων Τεχνολογιών Πληροφορικής Ευρείας Κλίμακας στο χώρο της Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (eu) 

Σύμφωνα με το Α.Π. 2489/8-4-2014 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. Ε.Ε.), ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Λειτουργικής Διαχείρισης Συστημάτων Τεχνολογιών Πληροφορικής Ευρείας Κλίμακας στο χώρο της Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (euLISA) έχει εκδώσει προκήρυξη δημιουργίας εφεδρικού πίνακα (reserve list) πλήρωσης μίας θέσης προσωρινού υπαλλήλου με τίτλο θέσης: Security Officer  (eu-LISA/14/TA/AD5/2.1 ).

Πληροφορίες για τη θέση αυτή και για τη σχετική διαδικασία υποβολής αιτήσεων μπορούν να αναζητηθούν στον ακόλουθο σύνδεσμο:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/agency/docs/20140408_vn_security_officer_en.pdf

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την ανωτέρω θέση λήγει στις 7-5-2014.

Συνημμένα: Έγγραφο Προκήρυξης eu-LISA