ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δευτέρα 05 Δεκεμβρίου 2022

Προκήρυξη θέσης στην Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας (DG COMM)

PDF | DOC | Ανακοίνωση Προκήρυξης θέσης του επικεφαλής του Γραφείου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας (DG COMM)

Σύμφωνα με το Α.Π. 863/4-2-2016 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. ΕΕ), η Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας (DG COMM) δημοσιεύει την ακόλουθη προκήρυξη θέσης του επικεφαλής του Γραφείου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη Βαρσοβία με στοιχεία:
-COM/TA/CPMM-2016/WARSAWΠληροφορίες για την ανωτέρω προκήρυξη καθώς και η σχετική αίτηση μπορούν να αναζητηθούν στον ακόλουθο σύνδεσμο:
http://ec.europa.eu/civil_service/job/index_en.htmΣημειώνεται ότι οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων καθώς και η επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικώς στην ως άνω Υπηρεσία στην διεύθυνση:
COMM-MM-AVIS-DE-VACANCES@ec.europa.euμέχρι την 12η Φεβρουαρίου 2016 (ώρα Βαρσοβία 12:00).

 

Καταληκτική ημερομηνία 12-2-2016

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: FORM ΕΓΓΡΑΦΟ