ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2023

Προκήρυξη θέσεως προσωρινού υπαλλήλου στη ΓΓΣ της Ε.Ε.

PDF | DOC | Προκήρυξη θέσεως προσωρινού υπαλλήλου στη Γενική Γραμματεία Συμβουλίου της Ε.Ε.

Σας κάνουμε γνωστή, όπως μας κοινοποιήθηκε με το Α.Π. 3427/30.04.2012 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α.), την προκήρυξη της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου της Ε.Ε, η οποία αφορά τη θέση προσωρινού διοικητικού υπαλλήλου (AD 7) σε μονάδα Οικονομικής Πολιτικής της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υποθέσεων και Ανταγωνιστικότητας.

Περισσότερες πληροφορίες για την προκήρυξη και τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων μπορούν να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα του Συμβουλίου
http://www.consilium.europa.eu/contacts/job-offers/council-vacancy-notices?lang=en

Επισημαίνουμε ότι, η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει 22.05.2012