ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Πέμπτη 01 Δεκεμβρίου 2022

Προκήρυξη θέσεως προσωρινών υπαλλήλων Joint Research Centre

PDF | DOC | Προκήρυξη θέσεως προσωρινών υπαλλήλων σε JOINT RESEARCH CENTRE-CARLSRUHE

Σας κάνουμε γνωστή , όπως μας κοινοποιήθηκε με το Α.Π. 3089/16.04.2012 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α.),την επιστολή του Γενικού Δ/ντή του Κοινού Κέντρου Ερευνών , με την οποία ενημερώνει για την κατάρτιση εφεδρικού πίνακα θέσεων πρόσληψης προσωρινών Υπαλλήλων σε κάτωθι θέση :

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 23/04/2012.  Πληροφορίες σχετικά με την προκήρυξη δύναται να αναζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους σε αρχείο που επισυνάπτεται.
Αιτήσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προκήρυξη, πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά, απευθείας στην προ -κηρύσσουσα Υπηρεσία.