ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Σάββατο 02 Μαρτίου 2024

Προκήρυξη θέσεων στον WCO

PDF | DOC | Προκήρυξη θέσεων προσωρινών υπαλλήλων στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (WCO).

Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το Α.Π 1846/2.3.2012 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α ), ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου (WCO), διαβιβάζει την ακόλουθη προκήρυξη για την πρόσληψη 4 (τεσσάρων ) προσωρινών υπαλλήλων :

Σημειώνουμε ότι,οι υποψηφιότητες θα πρέπει να υποβληθούν απευθείας στην προκηρύσσουσα Υπηρεσία.
Bernadette.hendrich@wcoomd.org.

Περισσότερες πληροφορίες δύνανται να αναζητηθούν στον παρακάτω ιστότοπο: http:/www.wcoomd.org