ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δευτέρα 03 Οκτωβρίου 2022

Προκήρυξη θέσεων στον "ECHA"

PDF | DOC | Προκήρυξη θέσεων συμβασιούχων υπαλλήλων στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων ( ECHA )

Γνωστοποιούμε ότι, σύμφωνα με το Α.Π. 6022/20-7-2012 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α), o Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών προϊόντων (ECHA) διαβιβάζει την ακόλουθη προκήρυξη για θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων:

1. ECHA/CA /IV/2012/005 – SCIENTIFIC OFFICER
με προθεσμία υποβολής αιτήσεων τη 10η Σεπτεμβρίου 2012 (ώρα Ελσίνκι 12:00 ).

2. ECHA/CA/III/2012/005 – ADMINISTRATIVE ASSISTANT – TECHNICAL SUPPORT
με προθεσμία υποβολής αιτήσεων τη 17η Σεπτεμβρίου 2012 (ώρα Ελσίνκι 12:00 ).

3. ECHA/TA/2012/007 – PROJECT MANAGER ASSISTANT
με προθεσμία υποβολής αιτήσεων τη 10η Σεπτεμβρίου 2012 (ώρα Ελσίνκι 12:00 ).

4. ΕCHA/TA/2012/008 – JUNIOR OFFICER-QUALITY AND INTERNAL CONTROL
με προθεσμία υποβολής αιτήσεων την 27η Αυγούστου 2012 (ώρα Ελσίνκι 12:00).

5. ECHA/CA/II/2012/007 – CONFERENCE OPERATOR
με προθεσμία υποβολής αιτήσεων την 31η Αυγούστου 2012 (ώρα Ελσίνκι 12:00).

Σημειώνουμε ότι οι υποψηφιότητες θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικώς, απευθείας στην προκηρύσσουσα Υπηρεσία. Περισσότερες πληροφορίες δύνανται να αναζητηθούν στον ιστότοπο http://echa.europa.eu/opportunities/positions_en.asp