ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Σάββατο 02 Μαρτίου 2024

Προκήρυξη θέσεων στο Ευρωπαϊκό Γραφείο Ευρεσιτεχνίας

PDF | DOC | Ανακοίνωση Προκήρυξης θέσεων στο Ευρωπαϊκό Γραφείο Ευρεσιτεχνίας

Σύμφωνα με το Α.Π. 6800/04-10-2017 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. στην Ε.Ε.), το Ευρωπαϊκό Γραφείο Ευρεσιτεχνίας (European Patent Office) ανακοινώνει προκηρύξεις διαφόρων θέσεων.
Πληροφορίες για τις ανωτέρω προκηρύξεις μπορούν να αναζητηθούν στις ιστοσελίδες: https://www.epo.org/about-us/jobs/vacancies.html
https://www.epo.org/about-us/jobs/vacancies/other.html
Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων πρέπει να υποβληθούν απευθείας στο ανωτέρω Γραφείο.