ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Σάββατο 02 Μαρτίου 2024

Προκήρυξη θέσεων στην Ευρωπαϊκή Mονάδα Δικαστικής Συνεργασίας (EUROJUST)

PDF | DOC | Ανακοίνωση Προκήρυξης θέσεων στην Ευρωπαϊκή Mονάδα Δικαστικής Συνεργασίας (EUROJUST)

Σύμφωνα με το Α.Π.7108/13.10.2017 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. Ε.Ε.), η Ευρωπαϊκή Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας (EUROJUST) στην ιστοσελίδα:
http://www.eurojust.europa.eu/careers/vacancies/Pages/Vacancies.aspx
έχει δημοσιεύσει την ακόλουθη προκήρυξη με στοιχεία:
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ
    Ref:17/EJ/12 Head of the Operations Department

Temporary Agent (AD11)

13.11.2017

Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικώς απευθείας στην ανωτέρω Υπηρεσία στην ηλεκτρονική διεύθυνση applications@eurojust.europa.eu

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ: ΕΓΓΡΑΦΟ