ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Πέμπτη 05 Αυγούστου 2021

Προκήρυξη θέσεων προσωρινών υπαλλήλων στο MPC

PDF | DOC | Προκήρυξη θέσεων προσωρινών υπαλλήλων στο Κέντρο Μεταναστευτικής Πολιτικής (MPC)

Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το Α.Π 11865/22.12.2011 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α),το Κέντρο Μεταναστευτικής Πολιτικής (MPC) του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού Ιδρύματος (EUI), δημοσιεύει στην ιστοσελίδα του την προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων βοηθών :

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων εκπνέει στης 27 Ιανουαρίου 2012.
Σημειώνουμε ότι, οι υποψηφιότητες θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικώς απευθείας στην προκηρύσσουσα Υπηρεσία στη δ/νση apply.resposts@eui.eu, συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα.

Περισσότερες πληροφορίες δύνανται να αναζητηθούν στον παρακάτω ιστότοπο:
http://www.eui.eu/ServicesAndAdmin/AcademicService/AcademicPosts.aspx#ResearchAssistant