ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τρίτη 06 Ιουνίου 2023

Προκήρυξη θέσεων προσωρινών υπαλλήλων σε WCO

PDF | DOC | Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το Α.Π 10383/7.11.2011 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α), ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου (WCO), διαβιβάζει την ακόλουθη προκήρυξη για την πρόσληψη 2 (δύο) προσωρινών υπαλλήλων :

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων εκπνέει στης 15 Δεκεμβρίου 2011.
Σημειώνουμε ότι, οι υποψηφιότητες θα πρέπει να υποβληθούν απευθείας στην προ – κηρύσσουσα Υπηρεσία. Συνημμένα ακολουθούν όροι και προϋποθέσεις σχετικά με την προκήρυξη καθώς και φόρμα συμπλήρωσης.

Περισσότερες πληροφορίες δύνανται να αναζητηθούν στον παρακάτω ιστότοπο: http://www.wcoomd.org.