ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Πέμπτη 01 Δεκεμβρίου 2022

Προκήρυξη θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στον ERCEA

PDF | DOC | Προκήρυξη θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στον Εκτελεστικό Οργανισμό Έρευνας Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (ERCEA)

Σας διαβιβάζουμε , με στοιχεία ERCEA/SNE/055/2012 , την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προκήρυξη δέκα (10) θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στον Εκτελεστικό Οργανισμό Έρευνας Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (ERCEA).

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει την 1η Ιουνίου 2012.

Οι αιτήσεις των υποψηφίων θα διαβιβασθούν σε ERCEA μέσω της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας και θα πρέπει να συνοδεύονται από διαβιβαστικό της Υπηρεσίας των υποψηφίων.

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να επιδείξουν οι υποψήφιοι ως προς την αποστολή των αιτήσεων, οι οποίες πρέπει να περιέλθουν στην Μ.Ε.Α το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την ως άνω προθεσμία, στην ηλεκτρονική διεύθυνση : admin@rp-grece.be (υπόψη κας Μιχελογιαννάκη).
Ακολουθεί αρχείο με πληροφορίες σχετικά με την προκήρυξη.