ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Πέμπτη 01 Δεκεμβρίου 2022

Προκήρυξη Θέσεων EPSO στον κατασκευαστικό τομέα

PDF | DOC |
Σας ενημερώνουμε ότι, όπως μας διαβιβάστηκε με το Α.Π.2414, έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α), ο Οργανισμός Ανθρωπίνου Δυναμικού ΟΙΒ (Office Infrastructures et Logistique ), δημοσιεύει τις παρακάτω προκηρύξεις θέσεων για πλήρωση συμβασιούχων υπαλλήλων στον κατασκευαστικό τομέα :

 FG I : Technical and Administrative Support Agent
 FG II: Logistical Support Assistant
 FGIII: Building Technician/building project manager
 FGIII: Health and safety assistant
 FGIV: Building engineer/architect

Πληροφορίες για τις παραπάνω θέσεις καθώς και για την διαδικασία υποβολής αιτήσεων, οι υποψήφιοι μπορούν να τις αναζητήσουν στην ιστοσελίδα : http://europa.eu/epso/apply/news125 fr.htm (EPSO).

Επισημαίνεται ότι, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει 19 Απριλίου 2012.