ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Πέμπτη 05 Αυγούστου 2021

Προκήρυξη θέσεων διοικητικών υπαλλήλων από EPSO

PDF | DOC | Προκήρυξη διαγωνισμού διοικητικών υπαλλήλων EPSO

Σας ενημερώνουμε ότι, όπως μας διαβιβάστηκε με το Α.Π.11109, έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α),το Ευρωπαϊκό Γραφείο Επιλογής Προσωπικού ( EPSO ), δημοσιεύει την παρακάτω προκήρυξη θέσεων για κατάρτιση εφεδρικών πινάκων πλήρωσης κενών θέσεων διοικητικών υπαλλήλων κατηγορίας AST σε θεσμικά όργανα της Ε.Ε :

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στης 17 Ιανουαρίου 2011.

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να αναζητηθούν στον ισότοπο: http://eu-careers.eu